Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Model paleoceanograficzny północnego obrzeżenia Tetydy na pograniczu kampanu i mastrychtu

2014/15/B/ST10/04229

Słowa kluczowe:

paleoceanografia paleośrodowisko zmiany klimatu mikropaleontologia sedymentologia

Deskryptory:

  • ST10_15: Paleoklimatologia, paleoekologia
  • ST10_6: Ewolucja ziemi, sedymentologia, tektonika, geologia regionalna, geologia planetarna
  • ST10_13: Geoekosystem: powiązania atmosfera-morfosfera-litosfera, pedosfera, hydrosfera, biosfera, antroposfera

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Mariusz Kędzierski 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 371 055 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-08-10

Zakończenie projektu: 2019-08-09

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt zakończony