Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Procesy elektrokatalityczne na nanocząstkach metali szlachetnych wytworzonych in-situ w matrycach pektynowych

2014/15/N/ST5/03017

Słowa kluczowe:

elektrokataliza nanocząstki nanomateriały matryce pektyny

Deskryptory:

 • ST5_10: Nanomateriały: nanocząstki, nanorurki
 • ST4_2: Nanochemia
 • ST4_9: Elektrochemia, elektrodializa, chemia w mikrostrumieniach

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Instytut Chemii Fizycznej PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Joanna Dolińska 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 98 940 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-07-24

Zakończenie projektu: 2018-02-23

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (1)
 1. Noble Metal Nanoparticles in Pectin Matrix. Preparation, Film Formation, Property Analysis, and Application in Electrocatalysis IF: 2,87
  Autorzy:
  Joanna Dolinska, Marcin Holdynski, Piotr Pieta, Wojciech Lisowski, Tomasz Ratajczyk, Barbara Palys, Anna Jablonska, Marcin Opallo
  Czasopismo:
  ACS Omega (rok: 2020, tom: 5, strony: 23909-23918), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acsomega.0c03167 - link do publikacji