Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Procesy modernizacyjne w tradycyjnym społeczeństwie Europy peryferyjnej

2014/15/B/HS3/02202

Słowa kluczowe:

modernizacja wieś przejście demograficzne mobilność społeczna

Deskryptory:

 • HS3_2: Historia społeczna
 • HS4_4: Dynamika ludności i procesy demograficzne

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka realizująca:

Polskie Towarzystwo Historyczne

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Cezary Kuklo 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 299 260 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-09-04

Zakończenie projektu: 2019-09-03

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 • Publikacje książkowe (3)
 1. Ludność parafii Trzcianne w świetle spisu wiernych z 1843 roku
  Autorzy:
  Cezary Kuklo
  Czasopismo:
  Przeszłość Demograficzna Polski (rok: 2016, tom: 38 z. 3, strony: 79-105), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18276/pdp.2016.38-4 - link do publikacji
 2. O historii społecznej z perspektywy demografa historycznego słów parę
  Autorzy:
  Cezary Kuklo
  Czasopismo:
  Historyka. Studia Metodologiczne (rok: 2019, tom: 49, strony: 301-328), Wydawca: Polaska Akademia Nauk, Uniwersytet Jagielloński
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.24425/hsm.2019.130584 - link do publikacji
 3. Did abolition of serfdom affect the position of the elderly people in peasant families in the Polish lands of the western part of the Russian Empire in the 19th and early 20th centuries? IF: 1,768
  Autorzy:
  Cezary Kuklo
  Czasopismo:
  Ageing and Society (rok: 2021, tom: bd, strony: bd), Wydawca: Cambridge University Press
  Status:
  Złożona
 4. Przedstawiciele dołów szlacheckich w miastach doby stanisławowskiej
  Autorzy:
  Radosław Poniat
  Czasopismo:
  Klio. Czasopisma poświecone dziejom Polski i powszechnym (rok: 2017, tom: 41, strony: 75-99), Wydawca: Wydawnictwo UMK
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12775/KLIO.2017.029 - link do publikacji
 5. Przyziemne potrzeby w badaniach społeczno-gospodarczych dawnej Polski
  Autorzy:
  Piotr Guzowski
  Czasopismo:
  Historyka. Studia Metodologiczne (rok: 2019, tom: 49, strony: 329-359), Wydawca: Polsk Akademia Nauk, Uniwersytet Jagielloński
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.24425/hsm.2019.130585 - link do publikacji
 6. Did the abolition of serfdom affect the life cycle of peasants in the Grodno Governorate in the 19th and the beginning of the 20th century?
  Autorzy:
  Cezary Kuklo
  Czasopismo:
  Przeszłość Demograficzna Polski (rok: 2019, tom: 42, strony: 37-73), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
  Status:
  Opublikowana
 7. The influence of emancipation reforms on the Polish countryside family in western provinces of the Russian Empire in the second half of the 19th century IF: 0,925
  Autorzy:
  Piotr Guzowski, Radosław Poniat, Cezary Kuklo
  Czasopismo:
  The History of the Family (rok: 2021, tom: bd, strony: bd), Wydawca: Taylor & Francis
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 1. Dwory i dworki oraz ich mieszkańcy w parafii Trzcianne w końcu I połowy XIX wieku
  Autorzy:
  Cezary Kuklo
  Książka:
  Archiwalne dziedzictwo (rok: 2017, tom: 1, strony: 253-261), Wydawca: Wydawnictwo św. Jerzego w Białymstoku
  Status:
  Opublikowana
 2. Procesy modernizacyjne w tradycyjnym społeczeństwie Europy peryferyjnej
  Autorzy:
  Piotr Guzowski, Cezary Kuklo, Radosław Poniat
  Książka:
  Procesy modernizacyjne w tradycyjnym społeczeństwie Europy peryferyjnej (rok: 2020, ), Wydawca: Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy
  Status:
  Złożona
 3. Wielkość i struktura chłopskiego gospodarstwa domowego w zachodniej części guberni grodzieńskiej w 1843 roku
  Autorzy:
  Cezary Kuklo
  Książka:
  Chłopi na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej do czasów uwłaszczenia (rok: 2019, tom: 1, strony: 315-338), Wydawca: Wydawnictwo UMK
  Status:
  Opublikowana