Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Przestrzennie zorientowane nanostruktury typu TiO2/MxOy otrzymywane metoda elektrochemiczną

2014/15/B/ST5/00098

Słowa kluczowe:

nanorurki domieszkowany TiO2

Deskryptory:

 • ST5_4: Cienkie warstwy
 • ST5_10: Nanomateriały: nanocząstki, nanorurki
 • ST5_8: Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii

woj. pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Adriana Zaleska-Medynska 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 1 089 950 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-07-08

Zakończenie projektu: 2018-07-07

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Skanigowy mikroskop elektronowy Evo MA 10. Za kwotę 490 000 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (5)
 1. Electrochemically Obtained TiO2/CuxOy Nanotube Arrays Presenting a Photocatalytic Response in Processes of Pollutants Degradation and Bacteria Inactivation in Aqueous Phase IF: 3,465
  Autorzy:
  Kozak M., Mazierski P., Żebrowska J., Kobylański M., Klimczuk T., Lisowski W., Trykowski G., Nowaczyk G., Zaleska-Medynska A.
  Czasopismo:
  Catalysts (rok: 2018, tom: 8, strony: 237 (20 stron)), Wydawca: MPDI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/catal8060237 - link do publikacji
 2. Photocatalytically active TiO2/Ag2O nanotube arrays interlaced with silver nanoparticles obtained from the one-step anodic oxidation of Ti–Ag alloys IF: 9,307
  Autorzy:
  Mazierski P., Malankowska A., Kobylański M., Diak M., Kozak M., Winiarski M., Klimczuk T., Lisowski W., Nowaczyk G., Zaleska-Medynska A.,
  Czasopismo:
  ACS Catalysis (rok: 2017, tom: 7 (4), strony: 2753-2764), Wydawca: ACS Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acscatal.7b00056 - link do publikacji
 3. The ILs-assisted electrochemical synthesis of TiO2 nanotubes: the effect of ionic liquids on morphology and photoactivity IF: 9,466
  Autorzy:
  Mazierski P.; Łuczak J.; Lisowski W.; Winiarski M.; Klimczuk T.; Zaleska-Medynska A.,
  Czasopismo:
  Appl. Catalysis B 214 (2017) 100-113. (rok: 2017, tom: 214, strony: 1001-113), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apcatb.2017.05.005 - link do publikacji
 4. TiO2eCoxOy composite nanotube arrays via one step electrochemical anodization for visible light–induced photocatalytic reaction
  Autorzy:
  Marek P. Kobylański, Paweł Mazierski, Anna Malankowska, Magda Kozak, Magdalena Diak, Michał J. Winiarski, Tomasz Klimczuk, Wojciech Lisowski, Grzegorz Nowaczyk, Adriana Zaleska-Medynska
  Czasopismo:
  Surfaces and Interfaces (rok: 2018, tom: 12, strony: 179-189), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.surfin.2018.06.001 - link do publikacji
 5. Growth, structure and photocatalytic properties of hierarchical V2O5–TiO2 nanotube arrays obtained from the one-step anodic oxidation of Ti–V alloys IF: 2,791
  Autorzy:
  María C. Nevárez-Martínez, Paweł Mazierski, Marek Kobylański, Grażyna Szczepańska, Grzegorz Trykowski, Anna Malankowska, Magda Kozak, Patricio J. Espinoza-Montero and Adriana Zaleska-Medynska
  Czasopismo:
  Moleculs (rok: 2017, tom: 22 (4), strony: 580 (16 pages)), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/molecules22040580 - link do publikacji
 6. Self-organized TiO2-MnO2 nanotube arrays for efficient photocatalytic degradation of toluene IF: 2,791
  Autorzy:
  María C. Nevárez-Martínez, Marek Kobylański, Paweł Mazierski, Jolanta Wółkiewicz, Grzegorz Trykowski, Anna Malankowska, Magda Kozak, Patricio J. Espinoza-Montero and Adriana Zaleska-Medynska
  Czasopismo:
  Molecules (rok: 2017, tom: 22 (4), strony: 564 (14 pages)), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/molecules22040564 - link do publikacji
 7. A new simple approach to prepare rare-earth metals-modified TiO2 nanotube arrays photoactive under visible light: Surface properties and mechanism investigation IF: 2,147
  Autorzy:
  Parnicka P., Mazierski P., Lisowski W., Klimczuk T., Nadolna J., Zaleska-Medynska A.
  Czasopismo:
  Results in Physisc (rok: 2019, tom: 12, strony: 412-423), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.rinp.2018.11.073 - link do publikacji
 1. Ordered TiO2/MxOy nanostructures obtained by electrochemical method
  Autorzy:
  P. Mazierski, A. Malankowska, M. Kobylanski, M. Diaa M. Kozak, M. Winiarski, T. Klimczuk, G. Nowaczyk, W. Lisowski and A. Zaleska-Medynska
  Konferencja:
  The 21th International Conference on semiconductor Photocatalysis & solar energy Conversion (SPASEC-21) (rok: 2016, ), Wydawca: Redox Technologies, Inc
  Data:
  konferencja 13-16 listopad 2016
  Status:
  Opublikowana
 2. Modified Ta2O5 nanotubes for photocatalytic application
  Autorzy:
  Kobylański M.P., Baluk M.A., Mazierski P., Zaleska-Medynska A.,
  Konferencja:
  1st Pan American Congress of nanotechnology, PANNANO-2017 (rok: 2017, ), Wydawca: PANNANO-2017
  Data:
  konferencja 27-30 listopada 2017
  Status:
  Opublikowana
 3. Wpływ składu elektrolitu i napięcia na właściwości fotokatalityczne nanorurek TiO2 domieszkowanych Co otrzymanych metodą utleniania anodowego
  Autorzy:
  Marek Kobylański, Paweł Mazierski, Anna Malankowska, Adriana Zaleska-Medynska
  Konferencja:
  Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: Wydawnictwo Młodzi Naukowcy
  Data:
  konferencja 28.11.2016
  Status:
  Opublikowana
 4. Nanorurki TiO2/MxOy: właściwości powierzchniowe i fotokatalityczne
  Autorzy:
  Paweł Mazierski, Magda Kozak, Marek Kobylański, Magdalena Diak, Michał Winiarski, Tomasz Klimczuk, Wojciech Lisowski, Anna Malankowska, Grzegorz Nowaczyk, Adriana Zaleska-Medynska
  Konferencja:
  Fizykochemia granic faz - metody instrumentalne (rok: 2017, ), Wydawca: UMCS w Lublinie
  Data:
  konferencja 23-26 kwietnia 2017
  Status:
  Opublikowana
 5. Recent development on application of TiO2-based nanotubes in photocatalysis
  Autorzy:
  Zaleska-Medynska A., Mazierski P., Kobylanski M., Kozak M., Lisowski W., Winiarski M., Klimczuk T., Nowaczyk G.,
  Konferencja:
  Symposium on Nanomaterials for Environmental Purification and Energy Conversion (rok: 2018, ), Wydawca: University of Hokkaido
  Data:
  konferencja 20-21 luty 2018
  Status:
  Opublikowana