Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Ocena możliwości wyznaczenia częstotliwościowo-zależnych liczb Love'a na podstawie analiz korelacyjnych obserwacji grawimetrycznych i satelitarnych na stacjach kolokacyjnych SG-GNSS

2014/15/B/ST10/03850

Słowa kluczowe:

grawimetria nadprzewodnikowa GNSS GGP liczby Love'a

Deskryptory:

 • ST10_12: Geodezja, kartografia, systemy informacji geograficznej, teledetekcja

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Janusz Bogusz 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: OPUS 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 366 160 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-07-10

Zakończenie projektu: 2018-01-09

Planowany czas trwania projektu: 28 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Komputer (2 szt.). Za kwotę 5 114 PLN
 2. Komputer serwer Dell Precision T5810. Za kwotę 10 627 PLN
 3. Toolboxy pod Matlaba. Za kwotę 12 000 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 1. Investigation on time-changeable seasonal components in the GPS time series: case study of Central Europe IF: 0,699
  Autorzy:
  Gruszczynska M., Klos A., Bogusz J.
  Czasopismo:
  Acta Geodynamica et Geomaterialia (rok: 2016, tom: 13 No.3 (183), strony: 281-289), Wydawca: Academy of Sciences of the Czech Republic
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.13168/AGG.2016.0010 - link do publikacji
 2. Error analysis for European IGS stations IF: 0,764
  Autorzy:
  Klos A., Bogusz J., Figurski M., Gruszczyński M.
  Czasopismo:
  Studia Geophysica et Geodaetica (rok: 2016, tom: 60, strony: 17-34), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11200-015-0828-7 - link do publikacji
 3. On the significance of periodic signals in noise analysis of GPS station coordinates time series IF: 4,061
  Autorzy:
  Bogusz J., Klos A.
  Czasopismo:
  GPS Solutions (rok: 2016, tom: 20 Iss. 4, strony: 655-664), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10291-015-0478-9 - link do publikacji
 4. On the noise characteristics of time series recorded with nearby located GPS receivers and superconducting gravity meters IF: 0,794
  Autorzy:
  Bogusz J., Rosat S., Klos A., Lenczuk A.
  Czasopismo:
  Acta Geodaetica et Geophysica (rok: 2018, tom: 53, strony: 201-220), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s40328-018-0212-5 - link do publikacji
 5. Estimates of vertical velocity errors for IGS ITRF2014 stations by applying the Improved Singular Spectrum Analysis method and environmental loading models IF: 1,591
  Autorzy:
  Klos A., Gruszczynska M., Bos M.S., Boy J.-P., Bogusz J.
  Czasopismo:
  Pure and Applied Geophysics (rok: 2018, tom: 17, strony: 1823-1840), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00024-017-1494-1 - link do publikacji