Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Przestrzeń miejska późnośredniowiecznej Florencji: wyobrażenia i percepcja

2014/15/N/HS3/01768

Słowa kluczowe:

przestrzeń miejska percepcja przestrzeni Florencja

Deskryptory:

 • HS3_1: Historia epok dawnych (starożytna, średniowieczna, wczesnonowożytna), historia nowożytna i najnowsza (XIX-XX w.)
 • HS3_5: Historia kultury (w tym: pamięć historyczna, historia kultury materialnej, historyczne studia kulturowe, zróżnicowanie kulturowe)
 • HS3_11: Etnografia i antropologia kulturowa (w tym: opis kultur tradycyjnych, antropologia magii, kultu i religii, zmiana kulturowa i procesy globalistyczne, antropologia zjawisk społeczno-kulturowych, etnicznych i tożsamościowych)

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka realizująca:

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Anna Pomierny-Wąsińska 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 80 400 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-07-21

Zakończenie projektu: 2018-09-20

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (2)
 1. "Per popolo e per confini". Florentine tavola delle possessioni and the property registration in the middle of the 14th c.
  Autorzy:
  Anna Pomierny-Wąsińska
  Czasopismo:
  Acta Poloniae Historica (rok: 2019, tom: 120, strony: ), Wydawca: Instytut Historii PAN
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 2. Florence and its Signs: A Late Mediaeval Diagram of the City
  Autorzy:
  Anna Pomierny-Wąsińska
  Czasopismo:
  Nova heraldica (rok: 2016, tom: brak, strony: brak), Wydawca: Universität Münster
  Status:
  Opublikowana
 3. Florence and its Signs, part 2: The Heraldic Diagram of another Florentine Guild and the Bossolo
  Autorzy:
  Anna Pomierny-Wąsińska
  Czasopismo:
  Nova heraldica (rok: 2016, tom: brak, strony: brak), Wydawca: Universität Münster
  Status:
  Opublikowana
 4. Rationalizzazione dello spazio urbano. Le mura cittadine e la misura nelle descrizioni della Milano tardomedievale
  Autorzy:
  Anna Pomierny-Wąsińska
  Czasopismo:
  Archivio Storico Italiano (rok: 2019, ), Wydawca: Casa editrice Leo S. Olschki
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 5. Measuring and Shaping the Late Medieval City. Mathematical Descriptions of City Walls in Florence and Milan
  Autorzy:
  Anna Pomierny-Wąsińska
  Czasopismo:
  Kwartalnik Historyczny (English-Language Edition) (rok: 2019, tom: CXXVI no 3-2019, strony: ), Wydawca: Instytut Historii PAN
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 1. Mensurationes in the descriptions of city walls and urban forms
  Autorzy:
  Anna Pomierny-Wąsińska
  Konferencja:
  V Ciclo di Studi Medievali (rok: 2019, ), Wydawca: Nume. Gruppo di Ricerca sul Medioevo Latino
  Data:
  konferencja 3-4.06.2019
  Status:
  Opublikowana
 2. La misura in tribunale, il confine in negoziazione. Misuratori comunali e percezione dello spazio a Firenze tra Due e Trecento
  Autorzy:
  Anna Pomierny-Wąsińska
  Konferencja:
  I Convegno della medievistica italiana (rok: 2019, ), Wydawca: Società italiana degli storici medievisti
  Data:
  konferencja 14-16.06.2018
  Status:
  Opublikowana