Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Kompleksy rodu i platyny z cieczami jonowymi jako ligandami - nowe katalizatory procesów hydrosililowania

2014/15/B/ST5/04257

Słowa kluczowe:

ciecze jonowe kataliza hydrosilowanie kompleksy TM

Deskryptory:

 • ST5_7: Ciecze jonowe
 • ST5_18: Kataliza homogeniczna i heterogeniczna
 • ST5_24: Chemia nieorganiczna

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Hieronim Maciejewski 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 1 077 630 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-08-07

Zakończenie projektu: 2019-08-06

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (10)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (22)
 1. Highly efficient hydrosilylation catalysts based on chloroplatinate ionic liquids" IF: 7,932
  Autorzy:
  Magdalena Jankowska-Wajda, Olga Bartlewicz, Anna Walczak, Artur R. Stefankiewicz, Hieronim Maciejewski
  Czasopismo:
  Journal of Catalysis (rok: 2019, tom: 374, strony: 266-275), Wydawca: Elsevier Inc.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jcat.2019.05.005 - link do publikacji
 2. The effect of the catalyst and the type of ionic liquid on the hydrosilylation process under batch and continuous reaction conditions IF: 3,201
  Autorzy:
  Magdalena Jankowska-Wajda, Rafał Kukawka, Marcin Śmiglak, Hieronim Maciejewski
  Czasopismo:
  New Journal of Chemisty (rok: 2018, tom: 42, strony: 5229-5236), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c7nj04396a - link do publikacji
 3. Versatile Method for the Simultaneous Synthesis of Two Ionic Liquids, Otherwise Difficult to Obtain, with High Atom Economy IF: 2,601
  Autorzy:
  Andrea Szpecht, Adrian Zając, Dawid Zieliński, Hieronim Maciejewski, Marcin Śmiglak
  Czasopismo:
  ChemistryOpen (rok: 2019, tom: 8, strony: 972-983), Wydawca: WILEY-V C H VERLAG GMBH
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/open.201900217 - link do publikacji
 4. New anionic rhodium complexes as catalysts for the reduction of acetophenone and its derivatives IF: 3,168
  Autorzy:
  Olga Bartlewicz, Magdalena Jankowska-Wajda, Hieronim Maciejewski
  Czasopismo:
  RSC Advances (rok: 2019, tom: 9, strony: 711-720), Wydawca: ROYAL SOC CHEMISTRY
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c8ra08954j - link do publikacji
 5. A recyclable Ru(CO)Cl(H)(PPh3)3/PEG catalytic system for regio- and stereoselective hydroboration of terminal and internal alkynes IF: 5,123
  Autorzy:
  Jakub Szyling, Adrian Franczyk, Kinga Stefanowska, Jędrzej Walkowiak
  Czasopismo:
  Advanced Synthesis & Catalysis (rok: 2018, tom: 360, strony: 2966-2974), Wydawca: WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/adsc.201800409 - link do publikacji
 6. Optimization and intensification of hydrosilylation reactions using a microreactor system IF: 3,201
  Autorzy:
  Anna Pawłowska-Zygarowicz, Rafał Kukawka, Hieronim Maciejewski, Marcin Śmiglak
  Czasopismo:
  New Journal of Chemistry (rok: 2018, tom: 42, strony: 15332-15339), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c8nj01167b - link do publikacji
 7. Recyclable Hydroboration of Alkynes Using RuH@IL and RuH@IL/ scCO2 Catalytic Systems IF: 6,14
  Autorzy:
  Jakub Szyling, Adrian Franczyk, Kinga Stefanowska, Hieronim Maciejewski, Jędrzej Walkowiak
  Czasopismo:
  ACS Sustainable Chemistry & Engineering (rok: 2018, tom: 6, strony: 10980-10988), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acssuschemeng.8b02388 - link do publikacji
 8. The effect of the morpholinium ionic liquid anion on the catalytic activity of Rh (or Pt) complex–ionic liquid systems in hydrosilylation processes IF: 2,936
  Autorzy:
  Magdalena Jankowska-Wajda, Izabela Dąbek, Ryszard Fiedorow, Hieronim Maciejewski
  Czasopismo:
  RSC Advances (rok: 2018, tom: 8, strony: 26922-26927), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c8ra05251d - link do publikacji
 9. An efficient method for synthesizing monofunctionalized derivatives of 1,1, 3,3-tetramethyldisiloxane in ionic liquids as recoverable solvents for rhodium catalyst IF: 3,463
  Autorzy:
  Rafał Kukawkaa, Rafał Januszewski, Ireneusz Kownacki, Marcin Śmiglak, Hieronim Maciejewski
  Czasopismo:
  Catalysis Communications (rok: 2018, tom: 108, strony: 59-63), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.catcom.2018.01.021 - link do publikacji
 10. Platinum and rhodium complexes lioated by imidazolium-substituted phosphine as the efficient and recyclable catalysts for hydrosilylation IF: 3,168
  Autorzy:
  Magdalena Jankowska-Wajda, Olga Bartlewicz, Andrea Szpecht, Adrian Zając, Marcin Śmiglak, Hieronim Maciejewski
  Czasopismo:
  RSC Advances (rok: 2019, tom: 9, strony: 29396 - 29404), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c9ra05948b - link do publikacji
 1. Allyl and multiallyl based ionic liquids – synthesis, properties and applications
  Autorzy:
  Andrea Szpecht, Dawid Zieliński, Jakub Hoppe, Marcin Śmiglak, Hieronim Maciejewski
  Konferencja:
  62 Zjazd Naukowy PTChem (rok: 2019, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 02-06.09
  Status:
  Opublikowana
 2. Anionic platinum and rhodium complexes as effective catalysts for hydrosilylation processes
  Autorzy:
  Hieronim Maciejewski, Magdalena Jankowska-Wajda, Olga Wolna
  Konferencja:
  18th International Symposium on Silicon Chemistry (ISOS XVIII) in conjunction with the 6th Asian Silicon Symposium (ASiS-6) (rok: 2017, ), Wydawca: Shandong University
  Data:
  konferencja 6-11.08
  Status:
  Opublikowana
 3. Anionowe kompleksy rodu jako nowe katalizatory reakcji hydrosililowania ketonów
  Autorzy:
  Olga Bartlewicz, Magdalena Jankowska-Wajda, Hieronim Maciejewski
  Konferencja:
  X Poznańska Konferencja Naukowa "Chemia - Nauka i Przemysł" (rok: 2018, ), Wydawca: -
  Data:
  konferencja 30,11
  Status:
  Opublikowana
 4. Funkcjonalizowane ciecze jonowe, jako prekursory związków kompleksowych rodu i platyny
  Autorzy:
  Sandra Rutecka , Olga Stolarska , Adrian Zając , Marcin Śmiglak, Hieronim Maciejewski
  Konferencja:
  IV Poznańskie Sympozjum Młodych Naukowców (rok: 2017, ), Wydawca: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Data:
  konferencja 18,11
  Status:
  Opublikowana
 5. Highly efficient catalytic system for hydrosilylation processes based - on new platinum and rhodium complexes
  Autorzy:
  Magdalena Jankowska- Wajda, Olga Wolna, Hieronim Maciejewski
  Konferencja:
  9th European Silicon Days (rok: 2018, ), Wydawca: Universitat des Saarlandes
  Data:
  konferencja 9-12.09
  Status:
  Opublikowana
 6. Syntheses, Structures, and Application of an Ionic Platinum and Rhodium Complexes
  Autorzy:
  Magdalena Jankowska – Wajda , Olga Wolna , Hieronim Maciejewski
  Konferencja:
  EuCheMS International Organometallic Conference XXII (rok: 2017, ), Wydawca: University of Amsterdam
  Data:
  konferencja 9-13.07
  Status:
  Opublikowana
 7. Anionic platinum complexes as highly efficient catalysts for the hydrosilylation reaction
  Autorzy:
  Olga Bartlewicz, Magdalena Jankowska-Wajda, Hieronim Maciejewski
  Konferencja:
  IUPAC 50th assembly & 47th World Chemistry Congress (rok: 2019, ), Wydawca: IUPAC
  Data:
  konferencja 5-12.07
  Status:
  Opublikowana
 8. Kataliza reakcji hydrosililowania z wykorzystaniem nowych kompleksów rodu i platyny
  Autorzy:
  Olga Wolna, Magdalena Jankowska-Wajda, Hieronim Maciejewski
  Konferencja:
  II OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM CHEMII BIOORGANICZNEJ, ORGANICZNEJ I BIOMATERIAŁÓW (rok: 2017, ), Wydawca: Poznański Park Naukowo Technologiczny
  Data:
  konferencja 2,12
  Status:
  Opublikowana
 9. New unsaturated nitrogen cation-based ionic liquids -synthesis and characterization
  Autorzy:
  Andera Szpecht, Adrian Zając, Marcin Śmiglak, Hieronim Maciejewski
  Konferencja:
  27th EuChemS Conference on Molten Salts and Ionic Liquids (rok: 2018, ), Wydawca: CCB – Centro Cultural de Belém
  Data:
  konferencja 7-12.10
  Status:
  Opublikowana
 10. Synteza efektywnych katalizatorów hydrosililowania w oparciu o reakcje kompleksów Rh i Pt z cieczami jonowymi
  Autorzy:
  Hieronim Maciejewski, Magdalena Jankowska-Wajda, Olga Wolna
  Konferencja:
  61 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2018, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 17-21.09
  Status:
  Opublikowana
 11. Synthesis of ligands based on ionic liquids
  Autorzy:
  Olga Stolarska, Sandra Rutecka, Andrea Szpecht, Adrian Zając, Marcin Śmiglak, Hieronim Maciejewski
  Konferencja:
  3rd Green & Sustainable Chemistry Conference (rok: 2018, ), Wydawca: Elsevier
  Data:
  konferencja 13-16.05
  Status:
  Opublikowana
 12. Wykorzystanie cieczy jonowych do syntezy nowych fosfinowych ligandów
  Autorzy:
  Andrea Szpecht, Adrian Zając, Magdalena Jankowska-Wajda, Marcin Śmiglak,Hieronim Maciejewski
  Konferencja:
  60 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2017, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 17-21.09
  Status:
  Opublikowana
 13. Ionic Liquids in the Synthesis of Ligands for Transition Metal-Based Catalysts
  Autorzy:
  Adrian Zając, Andrea Szpecht, Olga Stolarska, Sandra Rutecka, Magdalena Jankowska- Wajda, Marcin Śmiglak, Hieronim Maciejewski
  Konferencja:
  2nd Advances in Green Chemistry Conference (rok: 2018, ), Wydawca: Poznan Science and Technology Park, Adam Mickiewicz University Foundation
  Data:
  konferencja 16-19.04
  Status:
  Opublikowana
 14. Supported Ionic Liquid Catalysts as efficient tool for hydrosilylation reaction
  Autorzy:
  Rafal Kukawka, Anna Pawlowska-Zygarowicz, Joanna Działkowska, Hieronim Maciejewski, Katharina Schroder, Marcin Śmiglak
  Konferencja:
  2nd Advances in Green Chemistry Conference (rok: 2018, ), Wydawca: Poznan Science and Technology Park, Adam Mickiewicz University Foundation
  Data:
  konferencja 16-19.04
  Status:
  Opublikowana
 15. Synthesis of effective hydrositylation catalysts on the basis of reactions of Rh and Pt complexes with ionic liquids
  Autorzy:
  Hieronim Maciejewski, Magdalena Jankowska-Wajda, Olga Wolna
  Konferencja:
  9th European Silicon Days (rok: 2018, ), Wydawca: Universitat des Saarlandes
  Data:
  konferencja 9-12.09
  Status:
  Opublikowana
 16. Synthesis of new platinum and rhodium complexes on-containing ionic liquids and determination of their structures
  Autorzy:
  Magdalena Jankowska-Wajda, Artur Stefankiewicz, Hieronim Maciejewski
  Konferencja:
  2nd Advances in Green Chemistry Conference (rok: 2018, ), Wydawca: Poznan Science and Technology Park, Adam Mickiewicz University Foundation
  Data:
  konferencja 16-19.04
  Status:
  Opublikowana
 17. Anionic rhodium complexes as new catalysts for the hydrosilylafiom reaction of acetophenone
  Autorzy:
  Olga Wolna, Magdalena Jankowska - Wajda, Hieronim Maciejewski
  Konferencja:
  9th European Silicon Days (rok: 2018, ), Wydawca: Universitat des Saarlandes
  Data:
  konferencja 9-12.09
  Status:
  Opublikowana
 18. Catalysis of hydrosilylation by new rhodium and Platinum complexes
  Autorzy:
  Olga Wolna, Magdalena Jankowska-Wajda, Hieronim Maciejewski
  Konferencja:
  18th International Symposium on Silicon Chemistry (ISOS XVIII) in conjunction with the 6th Asian Silicon Symposium (ASiS-6) (rok: 2017, ), Wydawca: Shandong University
  Data:
  konferencja 6-11.08
  Status:
  Opublikowana
 19. Synteza i charakterystyka nowych cieczy jonowych z anionami alkilosiarczanami
  Autorzy:
  Andrea Szpecht, Adrian Zając, Dawid Zieliński, Marcin Śmiglak, Hieronim Maciejewski
  Konferencja:
  X Poznańska Konferencja Naukowa "Chemia - Nauka i Przemysł" (rok: 2018, ), Wydawca: -
  Data:
  konferencja 30,11
  Status:
  Opublikowana
 20. Ion chromatography as an excellent tool for ion exchange control in ionic liquids synthesis
  Autorzy:
  Andrea Szpecht, Adrian Zając, Dawid Zieliński, Marcin Śmiglak, Hieronim Maciejewski
  Konferencja:
  2nd Advances in Green Chemistry Conference (rok: 2018, ), Wydawca: Poznan Science and Technology Park, Adam Mickiewicz University Foundation
  Data:
  konferencja 16-19.04
  Status:
  Opublikowana
 21. Kataliza reakcji hydrosililowania z wykorzystaniem nowych kompleksów rodu i platyny
  Autorzy:
  Olga Wolna, Hieronim Maciejewski, Magdalena Jankowska-Wajda
  Konferencja:
  60 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2017, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 17-21.09
  Status:
  Opublikowana
 22. Synteza ligandów opartych o ciecze jonowe
  Autorzy:
  Sandra Rutecka, Olga Stolarska, Andrea Szpecht, Adrian Zając, Marcin Śmiglak, Hieronim Maciejewski
  Konferencja:
  VI Ogólnopolska Konferencja Pomiędzy Naukami (rok: 2017, ), Wydawca: Uniwersytet Śląski
  Data:
  konferencja 15,09
  Status:
  Opublikowana