Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Sztuczne sieci neuronowe w odpornej diagnostyce uszkodzeń i sterowaniu układów nieliniowych.

2014/15/N/ST7/00749

Słowa kluczowe:

Sieci neuronowe diagnostyka uszkodzeń sterowanie tolerujące uszkodzenia

Deskryptory:

 • ST7_1: Inżynieria sterowania
 • ST7_3: Inżynieria symulacji i modelowania
 • ST7_4: Inżynieria systemów, sensoryka, automatyka

Panel:

ST7 - Inżynieria systemów i komunikacji: elektronika, komunikacja, optoelektronika

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki

woj. lubuskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Marcel Luzar 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 132 240 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-07-22

Zakończenie projektu: 2018-07-21

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Laptop. Za kwotę 6 000 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (5)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. SSNN toolbox for non-linear system identification
  Autorzy:
  Marcel Luzar, Andrzej Czajkowski
  Czasopismo:
  Journal of Phisics: Conference Series (rok: 2015, tom: 659, strony: brak), Wydawca: IOP Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1088/1742-6596/659/1/012008 - link do publikacji
 2. Neural network-based robust actuator fault diagnosis for a non-linear multi-tank system IF: 3,37
  Autorzy:
  Marcin Mrugalski, Marcel Luzar, Marcin Pazera, Marcin Witczak, Christophe Aubrun
  Czasopismo:
  ISA Transaction (rok: 2016, tom: 61, strony: 318-328), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.isatra.2016.01.002 - link do publikacji
 1. Fault-tolerant control and diagnosis for LPV system with H-infinity virtual sensor
  Autorzy:
  Marcel Luzar, Marcin Witczak
  Konferencja:
  3rd Conference on Control and Fault-tolerant Systems (SysTol) (rok: 2016, ), Wydawca: IEEE
  Data:
  konferencja 7-9.09.2016
  Status:
  Opublikowana
 2. Fault-tolerant control and diagnosis for a non-linear system with an Unknown Input Observer
  Autorzy:
  Marcel Luzar
  Konferencja:
  21st International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics (MMAR) (rok: 2016, ), Wydawca: IEEE
  Data:
  konferencja 29.08.2016-1.09.2016
  Status:
  Opublikowana
 3. Robust multi-model fault detection and isolation with a state-space neural network
  Autorzy:
  Andrzej Czajkowski, Marcel Luzar, Marcin Witczak
  Konferencja:
  24th Mediterrean Conference on Control and Automation (rok: 2016, ), Wydawca: IEEE
  Data:
  konferencja 21-24 Czerwiec 2016
  Status:
  Opublikowana
 4. Linear Parameter-Varying Two Rotor Aero-Dynamical System Modelling with State-Space Neural Network
  Autorzy:
  Marcel Luzar, Józef Korbicz
  Konferencja:
  International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing (rok: 2018, ), Wydawca: Springer International Publishing AG
  Data:
  konferencja 3-7 Czerwca
  Status:
  Opublikowana
 5. LPV system modeling with SSNN toolbox
  Autorzy:
  Marcel Luzar, Andrzej Czajkowski
  Konferencja:
  American Control Conference (ACC) (rok: 2016, ), Wydawca: IEEE
  Data:
  konferencja 6-8.07.2016
  Status:
  Opublikowana
 1. Robust Fault Detection for Non-linear Two-tank System
  Autorzy:
  Marcel Luzar
  Książka:
  Selected Issues of Control Engineering and Economics (rok: 2015, tom: nie dotyczy, strony: 129-138), Wydawca: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
  Status:
  Opublikowana
 2. nie dotyczy
  Autorzy:
  Marcel Luzar
  Książka:
  Dynamic Artificial Neural Network in Designing Robust Fault Diagnosis Systems (rok: 2016, tom: 26, strony: 174), Wydawca: University of Zielona Góra Press
  Status:
  Opublikowana