Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Katalizowane palladem karbonylujące sprzęganie jako efektywna metoda syntezy funkcjonalizowanych związków organicznych

2014/15/B/ST5/02101

Słowa kluczowe:

karbonylujące sprzęganie kataliza pallad związki chiralne związki funkcjonalizowane

Deskryptory:

 • ST5_18: Kataliza homogeniczna i heterogeniczna
 • ST5_25: Inne zagadnienia pokrewne

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Anna Trzeciak 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 864 964 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-07-22

Zakończenie projektu: 2018-07-21

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Wyparka próżniowa. Za kwotę 25 000 PLN
 2. Automatyczny chromatograf cieczowy. Za kwotę 200 000 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (14)
 1. Ligand-free palladium-catalyzed tandem pathways for the synthesis of 4,4-diarylbutanones and 4,4-diaryl-3-butenones under microwave conditions IF: 3,581
  Autorzy:
  A. Wirwis, A.M. Trzeciak
  Czasopismo:
  Applied Organometallic Chemistry (rok: 2019, tom: 33:e4870, strony: 44935), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/aoc.4870 - link do publikacji
 2. Palladium complexes with chiral imidazole ligands as potential catalysts for asymmetric C—C coupling reactions. IF: 1,918
  Autorzy:
  Zawartka W., Gniewek A., Trzeciak A. M.
  Czasopismo:
  Inorganica Chimica Acta (rok: 2017, tom: 455, strony: 595-599), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ica.2016.05.021 - link do publikacji
 3. Pd/DNA as highly active and recyclable catalyst of aminocarbonylation and hydroxycarbonylation in water. Effect of Mo(CO)6 on the reaction course. IF: 4,397
  Autorzy:
  Mart M., Tylus W., Trzeciak A.M.
  Czasopismo:
  Molecular Catalysis (rok: 2019, tom: 462, strony: 28-36), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 4. Carbonylative Suzuki coupling reaction catalyzed by a hydrospirophosphorane palladium complex IF: 4,803
  Autorzy:
  Wójcik P., Labrini S., Gniewek A., Skarżyńska A, Trzeciak A.M.
  Czasopismo:
  ChemCatChem (rok: 2017, tom: 9, strony: 4397-4409), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/cctc.201700946 - link do publikacji
 5. Carbonylative Suzuki-Miyaura coupling catalyzed by palladium supported on aminopropyl polymethylsiloxane microspheres under atmospheric pressure of CO. IF: 3,958
  Autorzy:
  Zawartka W., Pospiech P., Cypryk M., Trzeciak A.M.
  Czasopismo:
  Journal of Molecular Catalysis A-Chemical (rok: 2016, tom: 417, strony: 76-80), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.molcata.2016.03.017 - link do publikacji
 6. Heck Transformations of Biological Compounds Catalyzed by Phosphine-free Palladium IF: 3,098
  Autorzy:
  Tarnowicz-Ligus S., Trzeciak A.M.
  Czasopismo:
  Molecules (rok: 2018, tom: 23, strony: 2227), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/molecules23092227 - link do publikacji
 7. In situ generated Pd(0) nanoparticles stabilized by bis(aryl)acenaphthenequinone diimines as catalysts for aminocarbonylation reactions in water. IF: 3,958
  Autorzy:
  Wójcik P., Rosar V., Gniewek A., Milani B., Trzeciak A. M
  Czasopismo:
  Journal of Molecular Catalysis A-Chemical, 2016, 425, 322-331. (rok: 2016, tom: 425, strony: 322-331), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 8. Palladium nanoparticles supported on a nickel pyrazolate metal organic framework as a catalyst for Suzuki and carbonylative Suzuki couplings. IF: 4,177
  Autorzy:
  Augustyniak A. W., Zawartka W., Navarro J. A. R., Trzeciak A.M.
  Czasopismo:
  Dalton Transactions 2016, 45, 13525-13531. (rok: 2016, tom: 45, strony: 13525-13531), Wydawca: RSC
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C6DT02242A - link do publikacji
 9. Two efficient pathways for the synthesis of aryl ketones catalyzed by phosphorus-free palladium catalysts
  Autorzy:
  Wirwis A., Feder-Kubis J., Trzeciak A.M.
  Czasopismo:
  Molecular catalysis (rok: 2018, tom: 445, strony: 61-72), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 10. Heck arylation of allyl alcohol catalyzed by Pd(0) nanoparticles IF: 2,651
  Autorzy:
  Tarnowicz S., Alsalahi W., Mieczyńska E., Trzeciak A.M.
  Czasopismo:
  Tetrahedron (rok: 2017, tom: 73, strony: 5605-5612), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.tet.2017.03.034 - link do publikacji
 11. PEPPSI-type complexes with small NHC ligands obtained according to the new method efficiently catalyzed Suzuki-Miyaura reaction IF: 1,946
  Autorzy:
  Sikorski W., Zawartka W., Trzeciak A.M.
  Czasopismo:
  Journal of Organometallic Chemistry (rok: 2018, tom: 867, strony: 323-332), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.organchem.2018.01.033 - link do publikacji
 12. Palladium nanoparticles generated in situ used as catalysts in carbonylative cross-coupling in aqueous medium. IF: 3,289
  Autorzy:
  Wójcik P., Mart M., Ulukanli S., Trzeciak A.M.
  Czasopismo:
  RSC Advances (rok: 2016, tom: 6, strony: 36491-36499), Wydawca: RSC
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C6RA02889F - link do publikacji
 13. Pd/DNA as Highly Active and Recyclable Catalyst of Suzuki-Miyaura Coupling IF: 3,465
  Autorzy:
  M. Mart, W. Tylus, A.M. Trzeciak
  Czasopismo:
  Catalysts (rok: 2018, tom: 8, strony: 44942), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/catal8110552 - link do publikacji
 14. The aminocarbonylation of 1,2-diiodearenes wth primary and secondary amines catalyzed by palladium complexes with imidazole ligands IF: 4,521
  Autorzy:
  Wójcik P., Trzeciak A.M.
  Czasopismo:
  Applied Catalysis A: General (rok: 2018, tom: 560, strony: 73-83), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apcata.2018.04.043 - link do publikacji