Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Synteza oraz analiza fizykochemicznych i elektrochemicznych właściwości domieszkowanego krzemianu litowo-manganowego jako nowego materiału katodowego ogniw litowo-jonowych.

2014/15/B/ST5/02118

Słowa kluczowe:

krzemian litowo-manganowy ogniwa litowo-jonowe katoda elektrochemia

Deskryptory:

 • ST5_2: Materiały o strukturze ciała stałego
 • ST5_8: Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki
 • ST4_9: Elektrochemia, elektrodializa, chemia w mikrostrumieniach

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Andrzej Czerwiński 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: OPUS 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 1 153 070 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-08-11

Zakończenie projektu: 2019-02-10

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Mieszadło magnetyczne z płytą grzejną i kontrolą temperatury. Za kwotę 3 500 PLN
 2. Płuczka ultradźwiękowa z grzałką. Za kwotę 1 704 PLN
 3. Precyzyjna waga analityczna.. Za kwotę 12 000 PLN
 4. Zasilacz laboratoryjny 900 W. Za kwotę 2 279 PLN
 5. Najwyższej precyzji aparat do badania sorpcji fizycznej – w tym analizy mezoporów i mikroporów wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem. Za kwotę 450 000 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 1. Electrochemical properties of lithium–titanium oxide, modified with Ag–Cu particles, as a negative electrode for lithium-ion batteries IF: 3,119
  Autorzy:
  Michal Krajewski, Bartosz Hamankiewicz, Monika Michalska, Mariusz Andrzejczuk, Ludwika Lipinska, Andrzej Czerwinski
  Czasopismo:
  RSC Advances (rok: 2017, tom: 7, strony: 52151-52164), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c7ra10608d - link do publikacji
 2. Synthesis of Lithium-Manganese Orthosilicate and its Application as Cathode Material in Lithium-Ion Batteries IF: 1,573
  Autorzy:
  Maciej Boczar, Michal Krajewski, Maciej Ratynski, Bartosz Hamankiewicz and Andrzej Czerwinski
  Czasopismo:
  International Journal of Electrochemical Science (rok: 2018, tom: 13, strony: 11636-11647), Wydawca: ESG
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.20964/2018.12.27 - link do publikacji
 3. Single Step, Electrochemical Preparation of Copper-Based Positive Electrode for Lithium Primary Cells IF: 3,424
  Autorzy:
  Maciej Ratynski, Bartosz Hamankiewicz, Michal Krajewski, Maciej Boczar, Dominika Ziolkowska and Andrzej Czerwinski
  Czasopismo:
  Materials (rok: 2018, tom: 11, strony: 2126-2137), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ma11112126 - link do publikacji
 4. Structure, Morphology, and Electrochemical Properties of Carbon-Coated Lithium-Manganese Orthosilicate with Sucrose as a Carbon Source IF: 2,764
  Autorzy:
  Maciej Boczar, Michal Krajewski, Bartosz Hamankiewicz, Maciej Ratynski, Dominika Buchberger, Andrzej Czerwinski
  Czasopismo:
  Electrocatalysis (rok: 2020, tom: 11, strony: 329-337), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s12678-020-00590-2 - link do publikacji
 5. Impact of natural and synthetic graphite milling energy on lithium-ion electrode capacity and cycle life IF: 8,821
  Autorzy:
  Maciej Ratynski, Bartosz Hamankiewicz, Michal Krajewski, Maciej Boczar, Dominika Ziolkowska, Andrzej Czerwinski
  Czasopismo:
  Carbon (rok: 2019, tom: 145, strony: 82-89), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.carbon.2019.01.019 - link do publikacji
 6. The effect of compressive stresses on a silicon electrode's cycle life in a Li-ion battery IF: 3,119
  Autorzy:
  Maciej Ratynski, Bartosz Hamankiewicz, Michał Krajewski, Maciej Boczar and Andrzej Czerwinski
  Czasopismo:
  RSC Advances (rok: 2018, tom: 8, strony: 22546-22551), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c8ra02456a - link do publikacji
 7. Voltammetric and impedance characterization of Li4Ti5O12/n-Ag composite for lithium-ion batteries IF: 6,215
  Autorzy:
  Michal Krajewski, Bartosz Hamankiewicz, Andrzej Czerwiński
  Czasopismo:
  Electrochimica Acta (rok: 2016, tom: 219, strony: 277-283), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 1. Chemiczne metody modyfikacji materiałów elektrodowych przeznaczonych do ogniw litowo-jonowych
  Autorzy:
  B. Hamankiewicz, M. Boczar, M. Krajewski, M. Ratyński, D. Ziółkowska, A. Czerwiński
  Konferencja:
  XVII Krajowa Konferencja Elektroniki (rok: 2018, ), Wydawca: Przegląd Elektrotechniczny
  Data:
  konferencja 3-7.06.2018
  Status:
  Opublikowana