Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Topologia chromosomu jako regulator transkrypcji - współdziałanie topoizomeraz i białek wiążących DNA w odpowiedzi bakterii na stres środowiskowy

2014/15/B/NZ2/01067

Słowa kluczowe:

topologia chromosomu regulacja transkrypcji bakteryjny chromosom Streptomyces topoizomerazy białka wiążące nukleid SMC

Deskryptory:

 • NZ2_2: Genomika, transkryptomika i epigenomika
 • NZ2_9: Biologia systemowa
 • NZ2_1: Genetyka molekularna

Panel:

NZ2 - Genetyka, genomika: Genetyka molekularna, genomika, proteomika, bioinformatyka, biologia systemowa, epidemiologia molekularna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Dagmara Jakimowicz 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 980 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-07-22

Zakończenie projektu: 2019-06-21

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. komputer.
 2. komputery (3 szt.). Za kwotę 12 000 PLN
 3. zamrażarka -80 z wyposażeniem. Za kwotę 58 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 1. C-terminal lysine repeats in Streptomyces topoisomerase I stabilize the enzyme-DNA complex and confer high enzyme processivity IF: 11,561
  Autorzy:
  Agnieszka Strzalka, Marcin Jan Szafran, Terence Strick, Dagmara Jakimowicz
  Czasopismo:
  Nucleic Acids Res. (rok: 2017, tom: 45, strony: 11908-11924), Wydawca: OXFORD UNIV PRESS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1093/nar/gkx827 - link do publikacji
 2. The Coordinated Positive Regulation of Topoisomerase Genes Maintains Topological Homeostasis in Streptomyces coelicolor IF: 3,198
  Autorzy:
  Marcin Jan Szafran, Martyna Gongerowska, Paweł Gutkowski, Jolanta Zakrzewska-Czerwińska, Dagmara Jakimowicz
  Czasopismo:
  Journal of Bacteriology (rok: 2016, tom: 198, strony: 3016 –3028), Wydawca: American Society of Microbiology
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1128/JB.00530-16 - link do publikacji
 3. A highly processive actinobacterial topoisomerase I – thoughts on Streptomyces demand for enzyme with unique C-terminal domain IF: 2,77
  Autorzy:
  Marcin Jan Szafran; Agnieszka Strzałka; Dagmara Jakimowicz
  Czasopismo:
  Microbiology SGM (rok: 2020, tom: 166(2), strony: 120-128), Wydawca: Microbiology Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1099/mic.0.000841 - link do publikacji
 4. Transcriptional Response of Streptomyces coelicolor to Rapid Chromosome Relaxation or Long-Term Supercoiling Imbalance IF: 4,236
  Autorzy:
  Marcin Jan Szafran, Martyna Gongerowska, Tomasz Małecki, Marie Elliot, Dagmara Jakimowicz
  Czasopismo:
  Frontiers in Microbiology (rok: 2019, tom: 10, strony: article 1605), Wydawca: Frontiers
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3389/fmicb.2019.01605 - link do publikacji