Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Nowe nanostruktury 3D typu REVO4 do jednoetapowego fotokatalitycznego rozkładu wody pod wpływem promieniowania z zakresu widzialnego

2014/15/N/ST5/02043

Słowa kluczowe:

nanostruktury 3D fotokatalityczny rozkład wody fotokataliza heterogeniczna

Deskryptory:

 • ST5_18: Kataliza homogeniczna i heterogeniczna
 • ST5_3: Modyfikacja powierzchni materiałów
 • ST5_10: Nanomateriały: nanocząstki, nanorurki

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii

woj. pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Paweł Mazierski 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 149 800 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-08-12

Zakończenie projektu: 2018-08-11

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Suszarka laboratoryjna. Za kwotę 6 000 PLN
 2. Wirówka laboratoryjna. Za kwotę 4 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 1. The role of lanthanides in TiO2-based photocatalysis: a review IF: 11,698
  Autorzy:
  Paweł Mazierski, Alicja Mikolajczyk, Beata Bajorowicz, Anna Malankowska, Adriana Zaleska-Medynska, Joanna Nadolna
  Czasopismo:
  Applied Catalysis B: Environmental (rok: 2018, tom: 233, strony: 301-317), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apcatb.2018.04.019 - link do publikacji
 2. Shape-controllable synthesis of GdVO4 photocatalysts and their tunable properties in photocatalytic hydrogen generation IF: 4,099
  Autorzy:
  P. Mazierski, J. Sowik, M. Miodyńska, G. Trykowski, A. Mikołajczyk, T. Klimczuk, W. Lisowski, J. Nadolna, A. Zaleska-Medynska
  Czasopismo:
  Dalton Transactions (rok: 2019, tom: 48, strony: 1662-1671), Wydawca: RSC
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C8DT04225J - link do publikacji