Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Poszukiwanie multifunkcjonalnych magnesów molekularnych

2014/15/B/ST5/04465

Słowa kluczowe:

cyjanek multifunkcjonalność podejście molekularne materiały przełączalne inteligentne cząsteczki

Deskryptory:

  • ST3_11: Magnetyzm
  • ST5_12: Materiały "inteligentne" – materiały samoorganizujące się, materiały reagujące na bodźce zewnętrzne
  • ST5_14: Chemia koordynacyjna

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Barbara Sieklucka 

Liczba wykonawców projektu: 11

Konkurs: OPUS 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 1 292 740 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-07-16

Zakończenie projektu: 2018-09-15

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

  1. Monokrystaliczny dyfraktometr rentgenowski. Za kwotę 500 000 PLN