Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Poszukiwanie multifunkcjonalnych magnesów molekularnych

2014/15/B/ST5/04465

Słowa kluczowe:

cyjanek multifunkcjonalność podejście molekularne materiały przełączalne inteligentne cząsteczki

Deskryptory:

 • ST3_11: Magnetyzm
 • ST5_12: Materiały "inteligentne" – materiały samoorganizujące się, materiały reagujące na bodźce zewnętrzne
 • ST5_14: Chemia koordynacyjna

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Barbara Sieklucka 

Liczba wykonawców projektu: 11

Konkurs: OPUS 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 1 292 740 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-07-16

Zakończenie projektu: 2018-09-15

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (30)
 1. A photomagnetic sponge: high-temperature light-induced ferrimagnet controlled by water sorption IF: 14,357
  Autorzy:
  Michał Magott, Mateusz Reczyński, Bartłomiej Gaweł, Barbara Sieklucka, Dawid Pinkowicz
  Czasopismo:
  Journal of the American Chemical Society (rok: 2018, tom: 140, strony: 15876-15882), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/jacs.8b09322 - link do publikacji
 2. Alternative synthetic route to potassium octacyanoniobate(IV) and its molybdenum congener IF: 2,444
  Autorzy:
  G. Handzlik, M. Magott, D. Pinkowicz, B. Sieklucka
  Czasopismo:
  European Journal of Inorganic Chemistry (rok: 2016, tom: nie dotyczy, strony: 4872-4877), Wydawca: Wiley-VCH
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/ejic.201600669 - link do publikacji
 3. Antiferromagnetic exchange and long-range magnetic ordering in the supramolecular networks constructed of hexacyanido-bridged LnIII(3-pyridone)–CrIII (Ln = Gd, Tb) chains IF: 3,304
  Autorzy:
  Szymon Chorazy, Michał Rams, Maciej Wyczesany, Koji Nakabayashi, Shin-ichi Ohkoshi, Barbara Sieklucka
  Czasopismo:
  CrystEngComm (rok: 2018, tom: 20, strony: 1271-1281), Wydawca: Royal Society Of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C7CE02077E - link do publikacji
 4. Incorporation of hexacyanidoferrate(III) ion in photoluminescent trimetallic Eu(3-pyridone)[Co1−xFex(CN)6] chains exhibiting tunable visible light absorption and emission properties IF: 3,304
  Autorzy:
  Szymon Chorazy, Jakub J. Zakrzewski, Junhao Wang, Shin-ichi Ohkoshi, Barbara Sieklucka
  Czasopismo:
  CrystEngComm (rok: 2018, tom: 20, strony: 5695-5706), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c8ce01020j - link do publikacji
 5. Ligand dependent topology and spontaneous resolution in high-spin cyano-bridged Ni3W2 clusters IF: 4,029
  Autorzy:
  B. Nowicka, M. Reczyński, M. Rams, T. Wasiutyński, W. Nitek, B. Sieklucka
  Czasopismo:
  Dalton Transactions (rok: 2016, tom: 45, strony: 12423-12431), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C6DT02119K - link do publikacji
 6. Reversible Single-Crystal-to-Single-Crystal Transformation in Photomagnetic Cyanido-Bridged Cd4M2 Octahedral Molecules IF: 4,7
  Autorzy:
  Tomasz Korzeniak, Robert Jankowski, Marcin Kozieł, Dawid Pinkowicz, Barbara Sieklucka
  Czasopismo:
  Inorganic Chemistry (rok: 2017, tom: 56, strony: 12914-12919), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.inorgchem.7b01708 - link do publikacji
 7. Solvatomagnetic Studies on Cyano-Bridged Bimetallic Chains Based on [Mn(cyclam)]3+ and Hexacyanometallates IF: 2,507
  Autorzy:
  Beata Nowicka, Michał Heczko, Michał Rams, Mateusz Reczyński, Bartłomiej Gaweł, Wojciech Nitek, Barbara Sieklucka
  Czasopismo:
  European Journal of Inorganic Chemistry (rok: 2017, tom: nie dotyczy, strony: 99-106), Wydawca: Wiley-VCH
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/ejic.201601007 - link do publikacji
 8. The Rule Rather than the Exception: Structural Flexibility of [Ni(cyclam)]2+-Based Cyano-Bridged Magnetic Networks IF: 4,055
  Autorzy:
  Beata Nowicka, Mateusz Reczyński, Maria Bałanda, Magdalena Fitta, Bartłomiej Gaweł, Barbara Sieklucka
  Czasopismo:
  Crystal Growth & Design (rok: 2016, tom: 16, strony: 4736-4743), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.cgd.6b00800 - link do publikacji
 9. White Light Emissive DyIII Single-Molecule Magnets Sensitized by Diamagnetic [CoIII(CN)6]3- Linkers IF: 5,317
  Autorzy:
  Sz. Chorazy, M. Rams, K. Nakabayashi, B. Sieklucka, S. Ohkoshi
  Czasopismo:
  Chemistry - A European Journal (rok: 2016, tom: 22, strony: 7371-7375), Wydawca: Wiley-VCH
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/chem.201601244 - link do publikacji
 10. A Family of Octahedral Magnetic Molecules Based on [NbIV(CN)8]4− IF: 4,7
  Autorzy:
  Mirosław Arczyński, Michał Rams, Jan Stanek, Magdalena Fitta, Barbara Sieklucka, Kim R. Dunbar, Dawid Pinkowicz
  Czasopismo:
  Inorganic Chemistry (rok: 2017, tom: 56, strony: 4021-4027), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.inorgchem.6b03134 - link do publikacji
 11. Dehydration-Triggered Charge Transfer and High Proton Conductivity in (H3O)[NiIII(cyclam)][MII(CN)6] (M = Ru, Os) Cyanide- Bridged Chains IF: 4,7
  Autorzy:
  Mateusz Reczyński, Beata Nowicka, Christian Näther, Marcin Kozieł, Koji Nakabayashi, Shin-ichi Ohkoshi, Barbara Sieklucka
  Czasopismo:
  Inorganic Chemistry (rok: 2018, tom: 57, strony: 13415-13422), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.inorgchem.8b01992 - link do publikacji
 12. Exploration of a new building block for the construction of cyano-bridged solvatomagnetic assemblies IF: 3,474
  Autorzy:
  Beata Nowicka, Michał Heczko, Mateusz Reczyński, Michał Rams, Bartłomiej Gaweł, Wojciech Nitek, Barbara Sieklucka
  Czasopismo:
  CrystEngComm (rok: 2016, tom: 18, strony: 7011-7020), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C6CE01524G - link do publikacji
 13. High thermal durability of a layered Cs4CoII[WV(CN)8]Cl3 framework: crystallographic and 133Cs NMR spectroscopic studies IF: 3,474
  Autorzy:
  K. Nakabayashi, S. Chorazy, Y. Miyamoto, T. Fujimoto, K. Yazawa, D. Takahashi, B. Sieklucka, S. Ohkoshi
  Czasopismo:
  CrystEngComm (rok: 2016, tom: 18, strony: 9236-9242), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C6CE01363E - link do publikacji
 14. Lanthanide Photoluminescence in Heterometallic Polycyanidometallate-Based Coordination Networks IF: 3,098
  Autorzy:
  Szymon Chorazy, Maciej Wyczesany, Barbara Sieklucka
  Czasopismo:
  Molecules (rok: 2017, tom: 22, strony: 1902), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/molecules22111902 - link do publikacji
 15. Photoswitchable CuII4MoIV and CuII2MoIV cyanido-bridged molecules IF: 4,029
  Autorzy:
  T. Korzeniak, D. Pinkowicz, W. Nitek, T. Dańko, R. Pełka, B. Sieklucka
  Czasopismo:
  Dalton Transactions (rok: 2016, tom: 45, strony: 16585-16595), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C6DT01957A - link do publikacji
 16. Two Cyanide-Bridged MnII-NbIV Coordination Chain Ferrimagnets Promoted by Interchain Ferromagnetic Interactions IF: 4,857
  Autorzy:
  M. Magott, H. Tomkowiak, A. Katrusiak, W. Nitek, B. Sieklucka, D. Pinkowicz
  Czasopismo:
  Inorganic Chemistry (rok: 2016, tom: 55, strony: 5281-5286), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.inorgchem.6b00269 - link do publikacji
 17. Dehydration of Octacyanido-Bridged Ni II -W IV Framework toward Negative Thermal Expansion and Magneto-Colorimetric Switching IF: 4,7
  Autorzy:
  Mateusz Reczyński, Szymon Chorazy, Beata Nowicka, Barbara Sieklucka, Shin-ichi Ohkoshi
  Czasopismo:
  Inorganic Chemistry (rok: 2017, tom: 56, strony: 179-185), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.inorgchem.6b01883 - link do publikacji
 18. Magnetocaloric effect of high-spin cluster with Ni9W6 core IF: 2,63
  Autorzy:
  M. Gajewski, R. Pełka, M. Fitta, Y. Miyazaki, Y. Nakazawa, M. Bałanda, M. Reczyński,B. Nowicka, B. Sieklucka
  Czasopismo:
  Journal of Magnetism and Magnetic Materials (rok: 2016, tom: 414, strony: 25-31), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jmmm.2016.04.062 - link do publikacji
 19. Structure dependent charge transfer in bipyrimidinium - octacyanotungstate ion pairs IF: 1,926
  Autorzy:
  Beata Nowicka, Wojciech Nitek, Piotr Pietrzyk, Barbara Sieklucka
  Czasopismo:
  Polyhedron (rok: 2016, tom: 119, strony: 44932), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.poly.2016.08.006 - link do publikacji
 20. Light-Induced Spin-State Switching of the MoIV Centre in Trinuclear [CuII(diamine)2]2[MoIV(CN)8] Molecules IF: 2,507
  Autorzy:
  Tomasz Korzeniak, Sujit Sasmal, Dawid Pinkowicz, Olaf Stefańczyk, Barbara Sieklucka
  Czasopismo:
  European Journal of Inorganic Chemistry (rok: 2018, tom: nie dotyczy, strony: 2019-2025), Wydawca: Wiley-VCH
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/ejic.201800138 - link do publikacji
 21. Magnetic Lotus Root based on Cyanido-bridged Co-W Metal Assembly IF: 3,972
  Autorzy:
  Koji Nakabayashi, Szymon Chorazy, Masaya Komine, Yasuto Miyamoto, Daisuke Takahashi, Barbara Sieklucka
  Czasopismo:
  Crystal Growth & Design (rok: 2017, tom: 17, strony: 4511-4515), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.cgd.7b00794 - link do publikacji
 22. Magnetic percolation in CN-bridged ferrimagnetic coordination polymers IF: 4,099
  Autorzy:
  Piotr Konieczny, Robert Pełka, Tadeusz Wasiutyński, Marcin Oszajca, Barbara Sieklucka, Dawid Pinkowicz
  Czasopismo:
  Dalton Transactions (rok: 2018, tom: 47, strony: 11438-11444), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c8dt01893f - link do publikacji
 23. Modulation of FeII spin crossover effect in the pentadecanuclear {Fe9[M(CN)8]6} (M = Re, W) clusters by facial coordination of tridentate polyamine ligand IF: 4,099
  Autorzy:
  Szymon Chorazy, Jan J. Stanek, Jędrzej Kobylarczyk, Shin-ichi Ohkoshi, Barbara Sieklucka, Robert Podgajny
  Czasopismo:
  Dalton Transactions (rok: 2017, tom: 46, strony: 8027-8036), Wydawca: The Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C7DT01416C - link do publikacji
 24. Cross-linking of cyanide magnetic coordination polymers by rational insertion of formate, cyanide or azide IF: 4,099
  Autorzy:
  Gabriela Handzlik, Barbara Sieklucka, Dawid Pinkowicz
  Czasopismo:
  Dalton Transactions (rok: 2018, tom: 47, strony: 11888-11894), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 25. Cyanide vs. azide magnetic "arm wrestling": MnII–NbIV and MnII–MoIV magnetic coordination polymers with mixed bridging IF: 6,29
  Autorzy:
  Gabriela Handzlik, Marcin Kozieł, Anna Olejniczak, Barbara Sieklucka, Dawid Pinkowicz
  Czasopismo:
  Chemical Communications (rok: 2017, tom: 53, strony: 9753-9756), Wydawca: The Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c7cc05319c - link do publikacji
 26. Fine Tuning of Multicolored Photoluminescence in Crystalline Magnetic Materials Constructed of Trimetallic Eu(x)Tb(1−x)[Co(CN)6] Cyanido-Bridged Chains IF: 4,7
  Autorzy:
  Szymon Chorazy, Kunal Kumar, Koji Nakabayashi, Barbara Sieklucka, Shin-ichi Ohkoshi
  Czasopismo:
  Inorganic Chemistry (rok: 2017, tom: 56, strony: 5239-5252), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.inorgchem.7b00369 - link do publikacji
 27. Irradiation Temperature Dependence of the Photomagnetic Mechanisms in a Cyanido-Bridged CuII2MoIV Trinuclear Molecule IF: 4,7
  Autorzy:
  Olaf Stefańczyk, Robert Pełka, Anna M. Majcher, Corine Mathonière, Barbara Sieklucka
  Czasopismo:
  Inorganic Chemistry (rok: 2018, tom: 57, strony: 8137-8145), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.inorgchem.8b00545 - link do publikacji
 28. Near-Infrared Photoluminescence in Hexacyanido-Bridged Nd-Cr Layered Ferromagnet IF: 4,055
  Autorzy:
  S. Chorazy, B. Sieklucka, S. Ohkoshi
  Czasopismo:
  Crystal Growth & Design (rok: 2016, tom: 16, strony: 4918-4925), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.cgd.6b00476 - link do publikacji
 29. Octacyanidotungstate(IV) coordination chain showing LIESST- type behaviour and magnetic exchange photo-switching IF: 12,102
  Autorzy:
  Michał Magott, Olaf Stefańczyk, Barbara Sieklucka, Dawid Pinkowicz
  Czasopismo:
  Angewandte Chemie International Edition (rok: 2017, tom: 56, strony: 13283–13287), Wydawca: Wiley-VCH Verlag GmbH &Co. KGaA
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/anie.201703934 - link do publikacji
 30. The photomagnetic effect in 2-D cyanido-bridged coordination polymer [Cu(aepa)]10[Mo(CN)8]5•30H2O IF: 3,201
  Autorzy:
  Tomasz Korzeniak, Sujit Sasmal, Dawid Pinkowicz, Barbara Sieklucka
  Czasopismo:
  New Journal of Chemistry (rok: 2018, tom: 42, strony: 17009-17015), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c8nj02952k - link do publikacji