Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Charakterystyka procesu pękania żelaza i stopu żelazo cyrkon o strukturze nanokrystalicznej

2014/15/N/ST8/03388

Słowa kluczowe:

nanomateriały metalurgia proszków żelazo segregacja właściwosci mechaniczne pękanie,

Deskryptory:

 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)
 • ST5_19: Metody badań właściwości materiałów
 • ST5_10: Nanomateriały: nanocząstki, nanorurki

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Barbara Romelczyk 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 123 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-09-04

Zakończenie projektu: 2018-10-03

Planowany czas trwania projektu: 30 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Influence of the impact sintering temperature on the structure and properties of samples from the different iron powders IF: 2,478
  Autorzy:
  Anatolii Laptiev, Barbara Romelczyk, Oleksandr Tolochyn, Tomasz Brynk, Zbigniew Pakiela,
  Czasopismo:
  Advanced Powder Technology (rok: 2017, tom: 28, strony: 363–374), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 2. The effect of microstructure anisotropy on low temperature fracture of ultrafine-grained iron IF: 2763
  Autorzy:
  BarbaraRomelczyk-Baishya , Krzysztof Łęczycki, MagdalenaPłocińska, MariuszKulczyk, RafałMolak, ZbigniewPakieła
  Czasopismo:
  Archives of Civil and Mechanical Engineering (rok: 2018, tom: 18, strony: 1166-1182), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.acme.2018.02.014 - link do publikacji
 1. Mikrostruktura i właściwości mechaniczne żelaza po konsolidacji plastycznej proszków pod wysokim ciśnieniem
  Autorzy:
  Barbara Romelczyk, Elżbieta Pietrzykowska, Monika Wieczorek, Urszula Romelczyk, Zbigniew Pakieła,
  Książka:
  Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce, Nauki techniczne i inżynieryjne, (rok: 2017, tom: IX, strony: 127-134), Wydawca: Wydawnictwo Młodzi Naukowcy
  Status:
  Opublikowana