Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Osadnictwo późnopaleolityczne w zachodniej części Wyżyny Lubelskiej

2014/15/N/HS3/01766

Słowa kluczowe:

późny paleolit Wyżyna Lubelska osadnictwo późny glacjał paleośrodowisko

Deskryptory:

 • HS3_8: Archeologia ( w tym: archeologia Grecji i Rzymu; archeologia Egiptu i Nubii, archeologia Bliskiego Wschodu, archeologia Nowego Świata, archeologia pradziejowa, archeologia protohistoryczna, archeologiawczesnośredniowieczna, archeologia średniowieczna i no
 • ST10_7: Geomorfologia, glacjologia, zmiany globalne i regionalne oraz rozwój krajobrazu Ziemi
 • ST10_15: Paleoklimatologia, paleoekologia

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Humanistyczny

woj. lubelskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Tadeusz Wiśniewski 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 149 980 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-09-01

Zakończenie projektu: 2019-08-31

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Komputer przenośny z oprogramowaniem. Za kwotę 6 000 PLN
 2. Lustrzanka cyfrowa z obiektywem 24-105 i akcesoriami. Za kwotę 10 000 PLN
 3. Odbiornik GPS. Za kwotę 1 600 PLN
 4. Próbnik żłobkowy. Za kwotę 5 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (2)
 1. Turonian flint economy in the easternmost Magdalenian. New data from Stare Baraki, site 1 (eastern Poland) IF: 2,063
  Autorzy:
  Tadeusz Wiśniewski, Maciej T. Krajcarz, Karol Standzikowski
  Czasopismo:
  Archaeological and Anthropological Sciences , Wydawca: Springer-Verlag GmbH Germany, part of Springer Nature
  Status:
  Złożona
 2. New data from eastern Poland for research into the Late Palaeolithic IF: 1,656
  Autorzy:
  Tadeusz Wiśniewski, Barbara Niezabitowska-Wiśniewska
  Czasopismo:
  Antiquity (rok: 2020, ), Wydawca: Cambridge University Press
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 3. Stare Baraki. A new Magdalenian site in eastern Poland
  Autorzy:
  Tadeusz Wiśniewski
  Czasopismo:
  Anthropologie. International Journal of Human Diversity and Evolution (rok: 2020, tom: 44595, strony: ), Wydawca: Anthropos Institute Moravian Museum, Zelny trh 6 659 37 Brno Czech Republic
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 1. A new data for research on Magdalenian settlement in eastern Poland
  Autorzy:
  Tadeusz Wiśniewski
  Konferencja:
  3rd Conference World of Gravettian Hunters (rok: 2019, ), Wydawca: Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt, Polskiej Akademii Nauk
  Data:
  konferencja 20-24 maj
  Status:
  Opublikowana
 2. Late Palaeolithic settlement in the Lublin Upland (eastern Poland) - a new data.
  Autorzy:
  Tadeusz Wiśniewski
  Konferencja:
  58th Annual Meeting of the Hugo Obermaier Society (rok: 2019, ), Wydawca: Hugo Obermaier-Gesellschaft für Erforschung des Eiszeitalters und der Steinzeit e.V. c/o Institut für Ur- und Frühgeschichte der Universität Erlangen-Nürnberg
  Data:
  konferencja 23-27 kwiecień
  Status:
  Opublikowana