Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wieloskalowa modyfikacja materiałów polimerowych przy użyciu nowoczesnych metod inżynierii powierzchni w celu poznania mechanizmów chemo-mechano-aktywacji sercowych komórek progenitorowych

2014/15/N/ST8/02601

Słowa kluczowe:

elektroprzędzenie polielektrolity sercowe komórki progenitorowe

Deskryptory:

 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Aldona Mzyk 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 127 920 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-07-14

Zakończenie projektu: 2019-01-13

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Komora inkubatorowa do badań hipoksji. Za kwotę 5 426 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 1. Polyelectrolyte Multilayer Films Modification with Ag and rGO Influences Platelets Activation and Aggregate Formation under In Vitro Blood Flow IF: 4,324
  Autorzy:
  Imbir, G.; Mzyk, A.; Trembecka-Wójciga, K.; Jasek-Gajda, E.; Plutecka, H.; Schirhagl, R.; Major, R.
  Czasopismo:
  Nanomaterials (rok: 2020, tom: 10 (5), strony: 859), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/nano10050859 - link do publikacji
 2. Polyelectrolyte multilayer film modification for chemo-mechano-regulation of endothelial cell response IF: 3,289
  Autorzy:
  A. Mzyk, J. M. Lackner, P. Wilczek, L. Lipinska, A. Niemiec-Cyganek, A. Samotus, M. Morenc
  Czasopismo:
  RSC Advances (rok: 2016, tom: 6, strony: 8811-8828), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c5ra23019e - link do publikacji