Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wykorzystanie asymetrycznego sigmatropowego przegrupowania cyjanianów allilowych w syntezie aminokwasów i ich pochodnych posiadających czwartorzędowy atom węgla

2014/15/B/ST5/04398

Słowa kluczowe:

aminokwasy przegrupowania sigmatropowe alliloaminy synteza asymetryczna

Deskryptory:

 • ST5_23: Chemia organiczna

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Instytut Chemii Organicznej PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Sebastian Stecko 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: OPUS 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 733 900 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-08-03

Zakończenie projektu: 2019-02-02

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Komputer wraz z monitorem i oprogramowaniem. Za kwotę 3 000 PLN
 2. Mieszadło magnetyczne (2 szt.). Za kwotę 8 118 PLN
 3. Komputer stacjonarny (3 zestawy).
 4. Wyparka próżniowa wraz z pompą i kontrolerem próżni. Za kwotę 36 000 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 1. Total synthesis of levetiracetam IF: 3,423
  Autorzy:
  A. Narczyk, M. Mrozowicz, S. Stecko
  Czasopismo:
  Organic & Biomolecular Chemistry (rok: 2019, tom: 17, strony: 2770-2775), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C9OB00111E - link do publikacji
 2. The Synthesis of α,α-Disubstituted α-Amino Acids via Ichikawa Rearrangement IF: 4,785
  Autorzy:
  Piotr Szcześniak, Michał Pieczykolan, Sebastian Stecko
  Czasopismo:
  The Journal of Organic Chemistry (rok: 2016, tom: 81, strony: 1057-1074), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.joc.5b02628 - link do publikacji
 3. The synthesis of non-racemic β-alkyl-β-aryl-disubstituted allyl alcohols and their transformation into allylamines and amino acids bearing a quaternary stereocenter IF: 3,423
  Autorzy:
  A. Narczyk, M. Pieczykolan, S. Stecko
  Czasopismo:
  Organic & Biomolecular Chemistry (rok: 2018, tom: 16, strony: 3921-3946), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c8ob00731d - link do publikacji
 4. The synthesis of unnatural α-alkyl- and α-aryl-substituted serine derivatives IF: 3,423
  Autorzy:
  Aleksandra Narczyk, Sebastian Stecko
  Czasopismo:
  Organic & Biomolecular Chemistry (rok: 2020, tom: 18, strony: 1204-1213), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c9ob02472g - link do publikacji
 5. Hydrozirconation of C=X Functionalities with Schwartz's Reagent IF: 2,834
  Autorzy:
  Michał Więcław, Sebastian Stecko
  Czasopismo:
  European Journal of Organic Chemistry (rok: 2018, tom: brak, strony: 6601-6623), Wydawca: WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/ejoc.201701537 - link do publikacji
 6. The Synthesis of 5-Amino-dihydrobenzo[b]oxepines and 5-Amino-dihydrobenzo[b]azepines via Ichikawa Rearrangement and Ring-Closing Metathesis IF: 4,785
  Autorzy:
  Monika Chwastek, Michał Pieczykolan, Sebastian Stecko
  Czasopismo:
  The Journal of Organic Chemistry (rok: 2016, tom: 81, strony: 9046-9074), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.joc.6b01691 - link do publikacji
 7. The synthesis of chiral β,β-diaryl allylic alcohols and their use in the enantiodivergent synthesis of α-tertiary allylamines and quaternary α-amino acids IF: 4,785
  Autorzy:
  Michał Pieczykolan, Aleksandra Narczyk, Sebastian Stecko
  Czasopismo:
  The Journal of Organic Chemistry (rok: 2017, tom: 82, strony: 5636-5651), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.joc.7b00475 - link do publikacji