Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wytworzenie i zbadanie transferu energii w nowych materiałach typu GGAG w postaci monokrystalicznej i transparentnych nanoceramik, potencjalnie przydatnych do realizacji oświetleń LED.

2014/15/B/ST5/05062

Słowa kluczowe:

roztwory stałe granaty GGAG nanoceramiki luminescencja transfer energii

Deskryptory:

 • ST5_10: Nanomateriały: nanocząstki, nanorurki
 • ST5_8: Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki
 • ST5_2: Materiały o strukturze ciała stałego

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Piotr Solarz 

Liczba wykonawców projektu: 10

Konkurs: OPUS 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 766 758 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-08-11

Zakończenie projektu: 2018-11-10

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (9)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (5)
 1. Investigation of intrinsic and extrinsic defects in solid solution Gd3(Al,Ga)5O12 crystals grown by the Czochralski method IF: 4,175
  Autorzy:
  Jarosław Komar, Piotr Solarz, Andrzej Jeżowski, Michał Głowacki, Marek Berkowski, Witold Ryba-Romanowski
  Czasopismo:
  Journal of Alloys and Compounds (rok: 2016, tom: 688B, strony: 96-103), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jallcom.2016.07.139 - link do publikacji
 2. Size Effect in Novel Red Efficient Garnet Nanophosphor IF: 4,309
  Autorzy:
  Paweł Głuchowski, Małgorzata Małecka, Wiesław Stręk, Witold Ryba-Romanowski, Piotr Solarz
  Czasopismo:
  The Journal of Physical Chemistry C (rok: 2017, tom: 121, strony: 25561-25567), Wydawca: American Chemical Society (ACS)
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.jpcc.7b07890 - link do publikacji
 3. Gd3Ga3Al2O12 single crystal doped with dysprosium: Spectroscopic properties and luminescence characteristics IF: 4,175
  Autorzy:
  Radosław Lisiecki, Piotr Solarz, Tomasz Niedźwiedzki, Witold Ryba-Romanowski, Michał Głowacki
  Czasopismo:
  Journal of Alloys and Compounds (rok: 2016, tom: 689, strony: 733-739), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jallcom.2016.07.247 - link do publikacji
 4. Impact of temperature on excitation, emission and cross-relaxation processes of terbium ions in GGAG single crystal IF: 4,175
  Autorzy:
  Piotr Solarz, Michał Głowacki, Radosław Lisiecki, Marcin Sobczyk, Jarosław Komar, Bogusław Macalik, Witold Ryba-Romanowski
  Czasopismo:
  Journal of Alloys and Compounds (rok: 2019, tom: 789, strony: 409-415), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jallcom.2019.03.087 - link do publikacji
 5. Scintillation properties of Gd3Al2Ga3O12:Ce (GAGG:Ce): a comparison between monocrystalline and nanoceramic samples IF: 2,687
  Autorzy:
  Winicjusz Drozdowski, Marcin E. Witkowski, Piotr Solarz, Paweł Głuchowski, Michał Głowacki, Kamil Brylew
  Czasopismo:
  Optical Materials (rok: 2018, tom: 79, strony: 227-231), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.optmat.2018.03.042 - link do publikacji
 6. Frozen" pressure effect in GGAG:Ce3+ white light emitting nanoceramics IF: 3,45
  Autorzy:
  Paweł Głuchowski, Robert Tomala, Robert Marek Kowalski, Oleg Ignatenko, Marcin E. Witkowski, Winicjusz Drozdowski, Wiesław Stręk, Witold Ryba-Romanowski, Piotr Solarz
  Czasopismo:
  Ceramics International (rok: 2019, tom: 45, strony: 21870-21877), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ceramint.2019.07.197 - link do publikacji
 7. Excited state relaxation dynamics and up-conversion phenomena in Gd3(Al,Ga)5O12 single crystals co-doped with holmium and ytterbium IF: 4,175
  Autorzy:
  Witold Ryba-Romanowski, Jarosław Komar, Tomasz Niedźwiedzki, Michał Głowacki, Marek Berkowski
  Czasopismo:
  Journal of Alloys and Compounds (rok: 2016, tom: 656, strony: 573–580), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jallcom.2015.09.262 - link do publikacji
 8. Growth and spectroscopy of Gd3Ga3Al2O12 (GGAG) and evidence of multisite positions of Sm3+ ions in solid solution matrix IF: 4,175
  Autorzy:
  Piotr Solarz, Michał Głowacki, Marek Berkowski, Witold Ryba-Romanowski
  Czasopismo:
  Journal of Alloys and Compounds (rok: 2016, tom: 689, strony: 359–365), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jallcom.2016.07.321 - link do publikacji
 9. Spectroscopic peculiarities of excitation and emission processes as well as relaxation dynamic of excited states in doubly and triply doped Gd3Ga3Al2O12:Ln3+ (Ln3+=Eu3+, Tb3+, Ce3+) crystals IF: 2,687
  Autorzy:
  Radosław Lisiecki, Piotr Solarz, Jarosław Komar, Michał Głowacki, Marek Berkowski, Witold Ryba-Romanowski
  Czasopismo:
  Optical Materials (rok: 2019, tom: 88, strony: 492-499), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.optmat.2018.12.021 - link do publikacji
 1. GGAG Nanoceramics Doped with Rare Earth for Application in LED Lighting
  Autorzy:
  P. GLUCHOWSKI, W. STREK, W. RYBA-ROMANOWSKI, P. SOLARZ
  Konferencja:
  CIMTEC 2018 (rok: 2018, ), Wydawca: Techna Group srl
  Data:
  konferencja 4-14 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 2. Czochralski growth of rare earth-doped Gd3(Al,Ga)5O12 single crystals and their optical characterization
  Autorzy:
  Michał Głowacki, Piotr Solarz, Witold Ryba-Romanowski, Marek Berkowski
  Konferencja:
  The 18th International Conference on Crystal Growth and Epitaxy (rok: 2016, ), Wydawca: IOfCG
  Data:
  konferencja 7-12 sierpnia
  Status:
  Opublikowana
 3. SPECTROSCOPIC PROPERTIES OF NEW SOLID STATE SOLUTION Gd3Ga3Al2O12: Ln (Ln = Ce, Sm, Eu, Tb, Dy) GARNETS
  Autorzy:
  Piotr Solarz, Robert M. Kowalski, Radosław Lisiecki, Paweł Głuchowski, Bogusław Macalik, Tomasz Niedźwiedzki, Witold Ryba-Romanowski, Michał Głowacki, Winicjusz Drozdowski, Marek Berkowski
  Konferencja:
  The 5th International Conference on the Physics of Optical Materials and Devices Igalo, Montenegro (rok: 2018, ), Wydawca: Institut za nuklearne nauke Vinča" Beograd
  Data:
  konferencja 27-31 sierpnia
  Status:
  Opublikowana
 4. Czochralski growth of rare earth-doped Gd3(Al,Ga)5O12 single crystals and their optical characterization
  Autorzy:
  Michał Głowacki, Piotr Solarz, Robert M. Kowalski, Witold Ryba-Romanowski, Marek Berkowski1
  Konferencja:
  5th French-German Workshop on Oxide, Dielectric, and Laser Crystals 2016 (DGKK-Arbeitskreis Kristalle für Laser und Nichtlineare Optik) (rok: 2016, ), Wydawca: Leibniz Institute for Crystal Growth (IKZ)
  Data:
  konferencja 15-16 Września
  Status:
  Opublikowana
 5. Spectroscopy of Eu3+ ions in bulk and nano crystal Gd3Ga3Al2O12 (GGAG) garnet
  Autorzy:
  Piotr Solarz, Paweł Głuchowski, Radosław Lisiecki, Michał Głowacki, Robert M. Kowalski, Tomasz Niedźwiedzki, Bogusław Macalik, Marek Berkowski, Witold Ryba-Romanowski
  Konferencja:
  III International Conference on Applications in Optics and Photonics (AOP 2017) (rok: 2017, ), Wydawca: SPOF, Portuguese Society for Optics and Photonics
  Data:
  konferencja 8-12 Maja
  Status:
  Opublikowana