Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Funkcjonalne warstwy z czarnych szkieł na bazie silseskwioksanów drabinkowych

2014/15/B/ST8/02827

Słowa kluczowe:

silseskwioksany warstwy ochronne biomateriały

Deskryptory:

 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Maciej Sitarz 

Liczba wykonawców projektu: 13

Konkurs: OPUS 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 860 600 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-07-06

Zakończenie projektu: 2018-07-05

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (14)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (24)
 1. Anticorrosive ZrO2 and ZrO2-SiO2 layers on titanium substrates for biomedical applications IF: 2,139
  Autorzy:
  R. Jadach, E. Długoń, K. Pach, M. Gawęda, A. Wajda, M. Leśniak, A. Benko, M. Dziadek, M. Sowa, W. Simka, M. Sitarz
  Czasopismo:
  Surface and Coatings Technology (rok: 2017, tom: 331, strony: 221-229), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 2. Structural and microstructural studies of zinc-doped glasses from NaCaPO4-SiO2 system IF: 1,825
  Autorzy:
  A. Wajda, M. Sitarz
  Czasopismo:
  Journal of Non-Crystalline Solids (rok: 2016, tom: 441, strony: 66-73), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jnoncrysol.2016.03.013 - link do publikacji
 3. The influence of the pyrolysis process on mechanical parameters and tightness of the black glasses layers on titanium substrates IF: 3,057
  Autorzy:
  M. Gawęda, E. Długoń, M. Leśniak, Ł. Kurkaska, W. Simka, M. Sowa, M. Sitarz
  Czasopismo:
  Ceramics International (rok: 2017, tom: 43, strony: 11345-11353), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ceramint.2017.05.340 - link do publikacji
 4. Bioactive black glasses and their modification with cerium
  Autorzy:
  A. Wajda, E. Długoń, M. Sitarz
  Czasopismo:
  Engineering of biomaterials (rok: 2016, tom: 138, strony: 122), Wydawca: Polish Society for Biomaterials in Cracow
  Status:
  Opublikowana
 5. Examination of doped zirconia-based layers deposited on metallic substrates IF: 2,011
  Autorzy:
  M. Gawęda, E. Długoń, P. Jeleń, R. Jadach, A. Wajda, M. Nocuń, M. Szymańska, M. Sitarz
  Czasopismo:
  Journal of Molecular Structure (rok: 2018, tom: 1166, strony: 321-325), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.molstruc.2018.04.026 - link do publikacji
 6. Investigation of the influence of pretreatment parameters on the surface characteristics of amorphous metal for use in power industry IF: 2,011
  Autorzy:
  J. Nieroda, A. Rybak, G. Kmita, M. Sitarz
  Czasopismo:
  Journal of Molecular Structure (rok: 2018, tom: 1160, strony: 360-367), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.molstruc.2018.01.081 - link do publikacji
 7. Optical and mechanical characterization of zirconium based sol-gel coatings on glass IF: 0,262
  Autorzy:
  M. Sitarz, M. Drajewicz, R. Jadach, E. Długoń, M. Leśniak, M. Reben, A. Wajda, M. Gawęda, B. Burtan-Gwizdała
  Czasopismo:
  Archives of Metallurgy and Materials (rok: 2016, tom: 61, strony: 1747-1752), Wydawca: Polish Academy of Science
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/amm-2016-0280 - link do publikacji
 8. Protective-conducting coatings based on black glasses (SiOC) for application in Solid Oxide Fuel Cells IF: 3,582
  Autorzy:
  M. Bik, M. Stygar, P. Jeleń, J. Dąbrowa, M. Leśniak, T. Brylewski, M. Sitarz
  Czasopismo:
  International Journal of Hydrogen Energy (rok: 2017, tom: 42, strony: 27298-27307), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ijhydene.2017.09.069 - link do publikacji
 9. Structure and microstructure of the glasses from NaCaPO4-SiO2 and NaCaPO4-SiO2-AlPO4 systems IF: 1,78
  Autorzy:
  A. Wajda, K. Bułat, M. Sitarz
  Czasopismo:
  Journal of Molecular Structure (rok: 2016, tom: 1126, strony: 47-62), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.molstruc.2015.12.003 - link do publikacji
 10. Właściwości mechaniczne i optyczne szkieł z powłoką tlenku cyrkonu otrzymaną metodą zol-żel
  Autorzy:
  M. Drajewicz, R. Jadach, E. Długoń, M. Reben, M. Sitarz
  Czasopismo:
  Ceramic Materials (rok: 2015, tom: 67, strony: 187-190), Wydawca: Polskie Towarzystwo Ceramiczne
  Status:
  Opublikowana
 11. Cytotoxicity, chemical stability, and surface properties of ferroelectric ceramics for biomaterials IF: 2,841
  Autorzy:
  M. Acosta, R. Detsch, A. Grunewald, V. Rojas, J. Schultheiß, A. Wajda, R.W. Stark, S. Narayan, M. Sitarz, J. Koruza, A.R. Boccaccini
  Czasopismo:
  Journal of the American Cermic Society (rok: 2018, tom: 101, strony: 440-449), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1111/jace.15193 - link do publikacji
 12. Free carbon phase in SiOC glasses derived from ladder-like silsesquioxanes IF: 1,78
  Autorzy:
  P. Jeleń, M. Bik, M. Nocuń, M. Gawęda, E. Długoń, M. Sitarz
  Czasopismo:
  Journal of Molecular Structure (rok: 2016, tom: 1126, strony: 172-176), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.molstruc.2016.03.096 - link do publikacji
 13. Bioactive layers based on black glasses on titanium substrates IF: 2,841
  Autorzy:
  M. Gawęda, P. Jeleń, E. Długoń, A. Wajda, M. Leśniak, W. Simka, M. Sowa, R. Detsch, A.R. Boccaccini, M. Sitarz
  Czasopismo:
  Journal of the American Cermic Society (rok: 2018, tom: 101, strony: 590-601), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1111/jace.15202 - link do publikacji
 14. Thermal evolution of ladder-like silsesquioxanes during formation of black glasses IF: 1,781
  Autorzy:
  P. Jeleń, M. Szumera, M. Gawęda, E. Długoń, M. Sitarz
  Czasopismo:
  Journal of Thermal Analysis and Calorimetry (rok: 2017, tom: 130, strony: 103-111), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10973-017-6249-9 - link do publikacji
 1. Bioactive properties of the silicon oxycarbide amorphous coatings on the titanium substarte
  Autorzy:
  M. Gawęda, E. Długoń, P. Jeleń, M. Sitarz
  Konferencja:
  5th European Young Engineers conference (rok: 2016, ), Wydawca: Fundacja Młodej Polski
  Data:
  konferencja 20-22 April
  Status:
  Opublikowana
 2. Cerium and phosphorus modifed silicon oxycarbide layers on metallic substrates
  Autorzy:
  M. Gawęda, E. Długoń, M. Sitarz
  Konferencja:
  12th Conference for Young Scientists in Ceramics (rok: 2017, ), Wydawca: CYSC
  Data:
  konferencja 18-21 October
  Status:
  Opublikowana
 3. Funkcjonalizacja powierzchni tytanu warstwami z czarnych szkieł.
  Autorzy:
  M. Sitarz
  Konferencja:
  XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Tytan i jego stopy (rok: 2015, ), Wydawca: Politechnika Częstochowska
  Data:
  konferencja 11-14 pożdziernik
  Status:
  Opublikowana
 4. Performance characteristics of black glasses in the form of protective-conducting coatings
  Autorzy:
  M. Bik, M. Sitarz
  Konferencja:
  th International workshop on Surface engineering & 2nd International workshop on Applied and sustainable engineering (rok: 2017, ), Wydawca: Politechnika Koszlińska
  Data:
  konferencja 4–10 June
  Status:
  Opublikowana
 5. The microstructure of the black glass layers on the titanium substrate
  Autorzy:
  M. Leśniak, E. Długoń, M. Sitarz
  Konferencja:
  5th European Young Engineers conference (rok: 2016, ), Wydawca: Fundacja Młodej Nauki
  Data:
  konferencja 20-22 April
  Status:
  Opublikowana
 6. Bioactive layers on titanium substrates based on the black glasses
  Autorzy:
  M. Leśniak, M. Gawęda, P. Jeleń, E. Długoń, M. T. Sitarz
  Konferencja:
  12th Pacifc Rim conference on Ceramic and glass technology (PACRIM 12) (rok: 2017, ), Wydawca: The American Ceramic Society
  Data:
  konferencja 21–26 May
  Status:
  Opublikowana
 7. Spectroscopic studies of bioactive coatings based on oxycarbide glasses
  Autorzy:
  P. Jeleń, M. Gawęda, M. Sitarz
  Konferencja:
  11 th Conference for Young Scientists in Ceramics (rok: 2015, ), Wydawca: University of Novi Sad, Serbia
  Data:
  konferencja October 21 - 24
  Status:
  Opublikowana
 8. Spectroscopic studies of hybrid nano-SiO2 and SiOC coatings
  Autorzy:
  P. Jeleń, E. Długoń, M. Gawęda, M. Sitarz
  Konferencja:
  XIVth international conference on Molecular spectroscopy: from molecules to functional materials (rok: 2017, ), Wydawca: Akapit
  Data:
  konferencja 3-7 September
  Status:
  Opublikowana
 9. Structural and microstructural of the cerium-doped amorphous materials based on silicon oxycarbide
  Autorzy:
  M. Gawęda, E. Długoń, M. Sitarz
  Konferencja:
  5th Internationa PhD Seminar (rok: 2016, ), Wydawca: Technish Universitat Dresden
  Data:
  konferencja 30 November - 2 December
  Status:
  Opublikowana
 10. Thermal properties of balck glasses obtained from ladder-ike silsesquioksanes
  Autorzy:
  M. Leśniak, P. Jeleń, M. Szunera, E. Długoń, M. Sitarz
  Konferencja:
  11th International Seminar on Thermal Analysis and Calorimetry (rok: 2016, ), Wydawca: Polish Socirty of Calorimetry and thermal analysis
  Data:
  konferencja 26-29 September
  Status:
  Opublikowana
 11. Bioactivity of layers based on black glasses - preparation and examination
  Autorzy:
  M. Gawęda, E. Długoń, W. Simka, M. Sitarz
  Konferencja:
  7th European Young Engineers Conference (rok: 2018, ), Wydawca: Warsaw University of Technology
  Data:
  konferencja April 23-25
  Status:
  Opublikowana
 12. Differences in bioactivity of silico-phosphate glasses containing antibacterial ions
  Autorzy:
  A. Wajda, M. Sitarz
  Konferencja:
  5th European Young Engineers conference (rok: 2016, ), Wydawca: Fundacja Młodej Polski
  Data:
  konferencja 20-22 April
  Status:
  Opublikowana
 13. Examination of doped zirconia-based layers deposited on metallic substrates
  Autorzy:
  M. Gawęda, E. Długoń, P. Jeleń, M. Leśniak, R. Jadach, A. Wajda, M. Szymańska, M. Sitarz
  Konferencja:
  XIVth international conference on Molecular spectroscopy: from molecules to functional materials (rok: 2017, ), Wydawca: Akapit
  Data:
  konferencja 3–7 September
  Status:
  Opublikowana
 14. Functional layers of black glasses on titanium substrate
  Autorzy:
  M. Sitarz
  Konferencja:
  Spring meeting of the Korean Ceramic Society (rok: 2017, ), Wydawca: The Korean Ceramic Society
  Data:
  konferencja 19-21 April
  Status:
  Opublikowana
 15. Spectroscopic investigation on black glasses modifed with multiwalled carbon nanotubes
  Autorzy:
  M. Gawęda, E. Długoń, P. Jeleń, M. Błażewicz, M. Sitarz
  Konferencja:
  XIVth international conference on Molecular spectroscopy: from molecules to functional materials (rok: 2017, ), Wydawca: Akapit
  Data:
  konferencja 3-7 September
  Status:
  Opublikowana
 16. Structural studies on phosphorus-modified silicon oxycarbide
  Autorzy:
  M. Gawęda, E. Długoń, P. Jeleń, M. Sitarz
  Konferencja:
  7th European Young Engineers Conference (rok: 2018, ), Wydawca: Warsaw University of Technology
  Data:
  konferencja April 23-25
  Status:
  Opublikowana
 17. Application of spectroscopic methods in studying novel materials: black glasses
  Autorzy:
  M. Gawęda, E. Długoń, P. Jeleń, M. Sitarz
  Konferencja:
  5th European Young Engineers conference (rok: 2016, ), Wydawca: Fundacja Młodej Polski
  Data:
  konferencja 20-22 April
  Status:
  Opublikowana
 18. Bioactive Layers On Steel Substrates Based On The Black Glasses
  Autorzy:
  M. Sitarza, P. Jeleń, E. Długoń, M. Gawęda
  Konferencja:
  Biomaterials & Tissue Engineering 07.2015 Girona, Spain (rok: 2015, ), Wydawca: Gordon Research Conference
  Data:
  konferencja July 19-24
  Status:
  Opublikowana
 19. Bioactive layers based on phosphorus modifed black glasses
  Autorzy:
  M. Gawęda, P. Jeleń, E. Długoń, M. Sitarz
  Konferencja:
  XIVth international conference on Molecular spectroscopy: from molecules to functional materials (rok: 2017, ), Wydawca: Akapit
  Data:
  konferencja 3-7 September
  Status:
  Opublikowana
 20. Characterization of magnesium-conatining bioactive silico-phosphate glasses
  Autorzy:
  A. Wajda, K. Bułat, M. Sitarz
  Konferencja:
  5th European Young Engineers conference (rok: 2016, ), Wydawca: Fundacja Młodej Polski
  Data:
  konferencja 20-22 April
  Status:
  Opublikowana
 21. Composite layers constituted of silicon oxycarbide modifed with carbon nanoforms deposited on metallic substrates
  Autorzy:
  M. Gawęda, E. Długoń, M. Błażewicz, M. Sitarz
  Konferencja:
  5th International workshop on Surface engineering & 2nd International workshop on Applied and sustainable engineering (rok: 2017, ), Wydawca: Politechnika Koszalińska
  Data:
  konferencja 4–10 June
  Status:
  Opublikowana
 22. Modifed black glasses layers on metallic substrates
  Autorzy:
  M. Gawęda, E. Długoń, M. Sitarz
  Konferencja:
  15th conference under auspices of E-MRS (rok: 2017, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Ceramiczne
  Data:
  konferencja 10–13 May
  Status:
  Opublikowana
 23. Spectroscopic studies of free Carbon in SiOxCy glasses
  Autorzy:
  P. Jeleń, E. Długoń, M. Sitarz
  Konferencja:
  XIII International Conference on Molecular Spectroscopy (rok: 2015, ), Wydawca: University of Wroclaw
  Data:
  konferencja 9-13 September
  Status:
  Opublikowana
 24. The Formation of Black Glass with Ladder-like Silsequioxanes
  Autorzy:
  M. Sitarz
  Konferencja:
  The Tenth International Conference on Quantum, Nano/Bio, and Micro Technologies (rok: 2016, ), Wydawca: IARIA
  Data:
  konferencja July 24 - 28
  Status:
  Opublikowana