Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Zastosowanie technik biologii molekularnej i kriokonserwacji nasienia oraz technik bioinformatycznych w tworzeniu banku genów zagrożonego gatunku ryby, strzebli błotnej (Eupallasella percnurus)

2014/15/B/NZ9/05240

Słowa kluczowe:

strzebla błotna zmienność genetyczna kriokonserwacja nasienia bank nasienia czynna ochrona

Deskryptory:

 • NZ9_6: Naukowe podstawy ochrony przyrody
 • NZ9_12: Ochrona zasobów genetycznych

Panel:

NZ9 - Stosowane nauki o życiu: rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa

Jednostka realizująca:

Instytut Rybactwa Śródlądowego im. S. Sakowicza w Olsztynie

woj. warmińsko-mazurskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Jacek Wolnicki 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 597 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-07-17

Zakończenie projektu: 2019-09-16

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (9)
 • Publikacje książkowe (5)
 1. Genetic diversity of the critically endangered lake minnow Eupallasella percnurus in Poland and its implications for conservation IF: 3,54
  Autorzy:
  Kaczmarczyk D., Wolnicki J.
  Czasopismo:
  PLoS ONE (rok: 2016, tom: 11(12), strony: 44942), Wydawca: Public Library of Science
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1371/journal.pone.0168191 - link do publikacji
 2. Techniques based on the polymorphism of microsatellite DNA as tools for conservation of endangered populations IF: 0,721
  Autorzy:
  Kaczmarczyk D.
  Czasopismo:
  Applied Ecology and Environmental Research (rok: 2019, tom: 17(2), strony: 1599-1615), Wydawca: ALÖKI Kft. Budapest, Hungary
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15666/aeer/1702_15991615 - link do publikacji
 3. Genassemblage 2.0 software facilitates conservation of genetic variation of captively propagated species IF: 4,576
  Autorzy:
  Kaczmarczyk D., Wolnicki J.
  Czasopismo:
  Scientific Reports (rok: 2020, tom: 10, strony: 7), Wydawca: Nature Research
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1038/s41598-020-74683-9 - link do publikacji
 1. Better old or young? Genetic variablility in lake minnow Eupallasella percnurus (Pall.) populations of long and short period of existence
  Autorzy:
  Wolnicki J., Kaczmarczyk D., Kamiński R., Sikorska J.
  Konferencja:
  Hydrobiology in the face of climate change. XXIV Conference of Polish Hydrobiologists (rok: 2018, ), Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
  Data:
  konferencja 04-07.09.2018
  Status:
  Opublikowana
 2. Genassemblage 2.0 software as a tool for maintaining genetic variation in human dependent populations
  Autorzy:
  Kaczmarczyk D., Wolnicki J.
  Konferencja:
  XVI European Congress of Ichthyology (rok: 2019, ), Wydawca: Frontiers in Marine Science
  Data:
  konferencja 02-06.09.2019
  Status:
  Opublikowana
 3. Genassemblage 2.0 as a tool in optimization and management of genetic variation resources deposited in banks of cryopreserved gametes
  Autorzy:
  Kaczmarczyk D., Wolnicki J.
  Konferencja:
  XVI European Congress of Ichthyology (rok: 2019, ), Wydawca: Frontiers in Marine Science
  Data:
  konferencja 02-06.09.2019
  Status:
  Opublikowana
 4. Hormonal treatment of lake minnow allows to successsful cryopreservation of individual sperm sample for gene bank purposes
  Autorzy:
  Dietrich G.J., Judycka S., Kamiński R., Sikorska J., Wolnicki J.
  Konferencja:
  Aquaculture Europe 17, International Conference & Exposition (rok: 2017, ), Wydawca: European Aquaculture Society
  Data:
  konferencja 17-20.10.2017
  Status:
  Opublikowana
 5. Lepsze stare czy młode? Zmienność genetyczna w populacjach strzebli błotnej Eupallasella percnurus (Pall.) o długim i krótkim okresie istnienia
  Autorzy:
  Wolnicki J., Kaczmarczyk D., Kamiński R., Sikorska J.
  Konferencja:
  Hydrobiologia w obliczu zmian klimatu. XXIV Zjazd Hydrobiologów Polskich (rok: 2018, ), Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
  Data:
  konferencja 04-07.09.2018
  Status:
  Opublikowana
 6. Endangered in Poland cyprinid fish lake minnow Eupallasella percnurus (Pallas, 1814) - occurrence, threats and active protection measures
  Autorzy:
  Wolnicki J., Sikorska J., Kamiński R.
  Konferencja:
  FABA 13th International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences (rok: 2018, ), Wydawca: nieznany
  Data:
  konferencja 21-23.11.2018
  Status:
  Opublikowana
 7. Genetic variability of the endangered lake minnow, Eupallasella percnurus (Pall.) in populations newly established by translocations in Poland
  Autorzy:
  Kaczmarczyk D., Wolnicki J., Kamiński R., Sikorska J., Radtke G.
  Konferencja:
  XVI European Congress of Ichthyology (rok: 2019, ), Wydawca: Frontiers in Marine Science
  Data:
  konferencja 02-06.09.2019
  Status:
  Opublikowana
 8. Occurrence and active protection of the endangered cyprinid fish species, lake minnow Eupallasella percnurus (Pall.), in Poland
  Autorzy:
  Wolnicki J., Kamiński R., Sikorska J., Kaczmarczyk D.
  Konferencja:
  XVI European Congress of Ichthyology (rok: 2019, ), Wydawca: Frontiers in Marine Science
  Data:
  konferencja 02-06.09.2019
  Status:
  Opublikowana
 9. Use of computer assisted sperm analysis (CASA) for monitoring the interpopulation diversity of lake minnow
  Autorzy:
  Judycka S., Dietrich G.J., Kamiński R., Sikorska J., Wolnicki J
  Konferencja:
  Aquaculture Europe 17, International Conference & Exposition (rok: 2017, ), Wydawca: European Aquaculture Society
  Data:
  konferencja 17-20.10.2017
  Status:
  Opublikowana
 1. Czynna ochrona strzebli błotnej, Eupallasella percnurus (Pall.), w Polsce - utworzenie banku genów i inne niedawne osiągnięcia
  Autorzy:
  Wolnicki J., Sikorska J., Dietrich G., Judycka S., Kaczmarczyk D., Kamiński R.
  Książka:
  Diagnozowanie stanu środowiska. Metody badawcze - prognozy (rok: 2018, tom: XII, strony: 189-199), Wydawca: Bydgoskie Towarzystwo Naukowe
  Status:
  Opublikowana
 2. Zastosowanie technik biologii molekularnej i bioinformatyki oraz kriokonserwacji nasienia w tworzeniu banku genów strzebli błotnej (Eupallasella percnurus), gatunku zagrożonego wyginięciem
  Autorzy:
  Judycka S., Kamiński R., Kaczmarczyk D., Sikorska J., Wolnicki J., Dietrich G.
  Książka:
  Wylęgarnictwo a dywersyfikacja produkcji akwakultury (rok: 2017, tom: brak, strony: 73-81), Wydawca: Wydawnictwo IRS Olsztyn
  Status:
  Opublikowana
 3. Wpływ długotrwałego przetrzymywania samców strzebli błotnej (Eupallasella percnurus) w warunkach zbliżonych do naturalnych na cechy jakościowe nasienia
  Autorzy:
  Wolnicki J., Dietrich G., Kamiński R., Judycka S., Sikorska J.
  Książka:
  Wylęgarnictwo a dywersyfikacja produkcji akwakultury (rok: 2017, tom: brak, strony: 61-71), Wydawca: Wydawnictwo IRS Olsztyn
  Status:
  Opublikowana
 4. Czynna ochrona polskich populacji zagrożonego gatunku ryby karpiowatej, strzebli błotnej Eupallasella percnurus (Pall.), z uwzględnieniem aspektów genetycznych
  Autorzy:
  Wolnicki J.
  Książka:
  Diagnozowanie stanu środowiska. Metody badawcze – prognozy (rok: 2016, tom: X, strony: 229-238), Wydawca: Bydgoskie Towarzystwo Naukowe
  Status:
  Opublikowana
 5. Stymulacja hormonalna samców strzebli błotnej (Eupallasella percnurus) ułatwia kriokonserwację nasienia na potrzeby banku gamet
  Autorzy:
  Judycka S., Dietrich G.J., Sikorska J., Kamiński R., Wolnicki J.
  Książka:
  Wylęgarnictwo oraz podchowy ryb oraz raków (rok: 2018, tom: brak, strony: 101-107), Wydawca: Wydawnictwo IRS Olsztyn
  Status:
  Opublikowana