Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Zastosowanie technik biologii molekularnej i kriokonserwacji nasienia oraz technik bioinformatycznych w tworzeniu banku genów zagrożonego gatunku ryby, strzebli błotnej (Eupallasella percnurus)

2014/15/B/NZ9/05240

Słowa kluczowe:

strzebla błotna zmienność genetyczna kriokonserwacja nasienia bank nasienia czynna ochrona

Deskryptory:

  • NZ9_6: Naukowe podstawy ochrony przyrody
  • NZ9_12: Ochrona zasobów genetycznych

Panel:

NZ9 - Stosowane nauki o życiu: rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa, m.in.:

Jednostka realizująca:

Instytut Rybactwa Śródlądowego im. S. Sakowicza w Olsztynie

woj. warmińsko-mazurskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Jacek Wolnicki 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 597 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-07-17

Zakończenie projektu: 2019-09-16

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

  1. Dewary do przechowywania prób biologicznych w ciekłym azocie (2 szt.). Za kwotę 10 000 PLN
  2. Fotometr LF300 z akcesoriami standardowymi.
  3. Rotor do płytek 96 dołkowych. Za kwotę 7 500 PLN
  4. Miernik wieloparametryczny WTW. Za kwotę 20 000 PLN
  5. Spektrofotometr typu nanodrop do płytek 96 dołkowych. Za kwotę 109 000 PLN
  6. Wirówka laboratoryjna do płytek 96 dołkowych. Za kwotę 22 000 PLN