Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Opracowanie nowych wieloskładnikowych układów metalicznych o wysokiej entropii konfiguracyjnej i przeważającym udziale heksagonalnych roztworów stałych

2014/15/D/ST8/02638

Słowa kluczowe:

stopy o wysokiej entropii wieloskładnikowe stopy roztwory stałe umocnienie roztworowe TEM studies

Deskryptory:

 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Łukasz Rogal 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: SONATA 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 307 970 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-07-01

Zakończenie projektu: 2019-06-30

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (8)
 1. Phenomenon of ultra-fast tracer diffusion of Co in HCP high entropy alloys IF: 7,65
  Autorzy:
  Mayur Vaidya, Sandipan Sen, Xi Zhang, Lena Frommeyer, Łukasz Rogal, S Sankaran, Blazej Grabowski, Gerhard Wilde, Sergiy V Divinski
  Czasopismo:
  Acta Materialia (rok: 2020, tom: 196, strony: 220-230), Wydawca: Elsevir
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.actamat.2020.06.025 - link do publikacji
 2. Design of a dual-phase hcp-bcc high entropy alloy strengthened by ω nanoprecipitates in the Sc-Ti-Zr-Hf-Re system IF: 6,28
  Autorzy:
  Łukasz Rogal, Yuji Ikeda, Minjie Lai, Fritz Körmann, Alicja Kalinowska, Blazej Grabowski
  Czasopismo:
  Elsevier (rok: 2020, tom: 192, strony: 108716), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.matdes.2020.108716 - link do publikacji
 3. In-situ investigation of phase transformations during heating of AlCoCrCuNi high entropy melt-spun ribbon IF: 2,89
  Autorzy:
  Ł. Rogal, J. Morgiel, F. Stein, B. Breitbach, J. Dutkiewicz
  Czasopismo:
  Materials Characterization (rok: 2019, tom: 148, strony: 134-141), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.matchar.2018.11.027 - link do publikacji
 4. Oxidation Resistance of Ti-Al-Cr-Nb-Based High-Entropy Alloys in Air at 1073 K IF: 1,476
  Autorzy:
  Richard Gawel, Łukasz Rogal, Kazimierz Przybylski
  Czasopismo:
  Journal of Materials Engineering and Performance (rok: 2019, tom: 28/7, strony: 4163–4170), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11665-019-04177-x - link do publikacji
 5. Computational engineering of sublattice ordering in a hexagonal AlHfScTiZr high entropy alloy IF: 4,84
  Autorzy:
  Ł. Rogal, P. Bobrowski, F. Körmann, S. Divinski, F. Stein, B. Grabowski
  Czasopismo:
  Scientific Report (rok: 2017, tom: 7, strony: 44575), Wydawca: Nature
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1038/s41598-017-02385-w - link do publikacji
 6. Deformation induced twinning in hcp/bcc Al10Hf25Nb5Sc10Ti25Zr25 high entropy alloy–microstructure and mechanical properties IF: 4,65
  Autorzy:
  L Rogal, UD Wdowik, M Szczerba, N Yurchenko, T Czeppe, P Bobrowski
  Czasopismo:
  Materials Science and Engineering: A (rok: 2021, tom: 802, strony: 140449), Wydawca: Elsevir
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.msea.2020.140449 - link do publikacji
 7. Microstructure and mechanical properties of the new Nb25Sc25Ti25Zr25 eutectic high entropy alloy IF: 2,647
  Autorzy:
  Rogal, Ł, Morgiel, J., Światek, Z., Czerwiński, F.
  Czasopismo:
  Materials Science and Engineering: A (rok: 2016, tom: 651, strony: 590-597), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 8. Microstructure and mechanical properties of the novel Hf25Sc25Ti25Zr25 equiatomic alloy with hexagonal solid solutions IF: 3,997
  Autorzy:
  Rogal, Ł., Czerwinski, F., Jochym, P.T., Litynska-Dobrzynska, L
  Czasopismo:
  Materials and Design (rok: 2016, tom: 92, strony: 44790), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.matdes.2015.11.104 - link do publikacji