Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Mikrostruktura i własności powłok ze stopu niklu poddanych działaniu agresywnych atmosfer w podwyższonych temperaturach

2014/15/N/ST8/02625

Słowa kluczowe:

Inconel 625 Cold Metal Transfer napawanie korozja wysokotemperaturowa

Deskryptory:

 • ST5_5: Korozja
 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Monika Solecka 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 150 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-09-07

Zakończenie projektu: 2018-09-06

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (5)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Microstructure, microsegregation and nanohardness of CMT clad layers of Ni-base alloy on 16Mo3 steel IF: 3,133
  Autorzy:
  Monika Solecka, Agnieszka Kopia, Agnieszka Radziszewska, Bogdan Rutkowski
  Czasopismo:
  Journal of Alloys and Compounds (rok: 2018, tom: 751, strony: 86-95), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jallcom.2018.04.102 - link do publikacji
 2. Microstructure, chemical and phase composition of clad layers of Inconel 625 and Inconel 686 IF: 0,571
  Autorzy:
  Monika Solecka, Agnieszka Kopia, Paweł Petrzak, Agnieszka Radziszewska
  Czasopismo:
  Archives of Metallurgy and Materials (rok: 2018, tom: 63, strony: 513-518), Wydawca: De Gruyter
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.24425/118969 - link do publikacji
 3. Mikrostruktura i odporność korozyjna powłok ze stopu Inconel 625 napawanych na rury kotłów w spalarniach odpadów w środowisku gazów agresywnych
  Autorzy:
  Monika SOLECKA, Agnieszka KOPIA, Stanisław DYMEK, Agnieszka RADZISZEWSKA, Stanisław GUT
  Czasopismo:
  Hutnik- Wiadomości hutnicze (rok: 2016, tom: 83, strony: 147-154), Wydawca: Sigma-Not
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15199/24.2016.4.4 - link do publikacji
 4. High-Temperature Corrosion of Ni-Base Alloys by Waste Incineration Ashes IF: 0,52
  Autorzy:
  M. Solecka, J. Kusiński, A. Kopia, M. Rozmus-Górnikowska, A. Radziszewska
  Czasopismo:
  Acta Physica Polonica A (rok: 2016, tom: 130, strony: 1045-1048), Wydawca: Polish Academy of Sciences Institute of Physics
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12693/APhysPolA.130.1045 - link do publikacji
 5. Investigation of Ni-base coatings after corrosion test.
  Autorzy:
  Monika Solecka, Agnieszka Kopia, Agnieszka Radziszewska, Magdalena Rozmus-Górnikowska, Jan Kusiński
  Czasopismo:
  Inżynieria Materiałowa (rok: 2016, tom: 4, strony: 190-195), Wydawca: Sigma-Not
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15199/28.2016.4.7 - link do publikacji
 6. New insight on study of Ni-base alloy clad layer after oxidation at 650 °C IF: 6,479
  Autorzy:
  Monika Solecka, Agnieszka Radziszewska, Bogdan Rutkowski
  Czasopismo:
  Corrosion Science (rok: 2019, tom: 149, strony: 244-248), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.corsci.2019.01.013 - link do publikacji
 1. Ni-base coatings for high temperature corrosion control
  Autorzy:
  Monika Solecka, Agnieszka Kopia, Kazimierz Kowalski, Agnieszka Radziszewska, Jan Kusiński
  Konferencja:
  EUROCORR 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: EFC i Chairman of Eurocorr 2016 Philippe Marcus
  Data:
  konferencja 11-15.09.2016
  Status:
  Opublikowana
 2. Ni-based alloys coatings for high temperature applications
  Autorzy:
  Monika Solecka, Agnieszka Kopia, Agnieszka Radziszewska, Jan Kusiński, Łukasz Cieniek
  Konferencja:
  The Eighteenth Annual Conference YUCOMAT 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: Materials Reaserch Society of Serbia
  Data:
  konferencja 5-10.09.2016
  Status:
  Opublikowana
 3. Investigation of Ni-base coatings after corrosion test
  Autorzy:
  Monika Solecka, Agnieszka Radziszewska, Agnieszka Kopia, Jan Kusiński
  Konferencja:
  XXI Physical Metallurgy and Materials Science Conference Advanced Materials and Technologies (rok: 2016, ), Wydawca: Bell Studio Sp. z o.o.
  Data:
  konferencja 5-8.06.2016
  Status:
  Opublikowana
 4. Transmision electron microscopy investigation of Ni-base alloys after cladding using CMT technique
  Autorzy:
  Monika Solecka, Agnieszka Kopia, Agnieszka Radziszewska, Bogdan Rutkowski
  Konferencja:
  XVI International Conference on Electron Microscopy (rok: 2017, ), Wydawca: WUT and PTMi
  Data:
  konferencja 10-13.09.2017
  Status:
  Opublikowana
 5. Microstructure and chemical composition of the oxide scale formed on the Inconel 625 coatings after high-temperature corrosion
  Autorzy:
  Monika Solecka, Agnieszka Kopia, Agnieszka Radziszewska, Jan Kusiński
  Konferencja:
  The 5th Stanisław Gorczyca European School Electron Microscopy and Electron Tomography (rok: 2016, ), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe "Akapit"
  Data:
  konferencja 5-8.07.2016
  Status:
  Opublikowana
 1. Charekterystyka napoin ze stopów Inconel 625 i Inconel 686
  Autorzy:
  Monika Solecka, Agnieszka Kopia, Agnieszka Radziszewska
  Książka:
  XLIV Szkoła Inżynierii Materiałowej monografia pod red. Jerzego Pacyny (rok: 2016, tom: 1, strony: 173-176), Wydawca: WN Akapit
  Status:
  Opublikowana