Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badanie zależności między przenikalnością i konduktywnością elektryczną gleby oraz konduktywnością elektryczną wody glebowej w zmiennych warunkach termicznych w aspekcie oceny zasolenia gleby

2014/15/D/ST10/04000

Słowa kluczowe:

zasolenie gleby spektroskopia dielektryczna konduktywność elektryczna wody glebowej wskaźnik zasolenia

Deskryptory:

  • ST10_14: Gleboznawstwo, zanieczyszczenia gleb

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi, m.in.:

Jednostka realizująca:

Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN

woj. lubelskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Agnieszka Szypłowska 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: SONATA 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 373 300 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-08-07

Czas trwania projektu: 30 miesięcy

Status projektu: Projekt zakończony