Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Związki pomiędzy strukturą pasmową i mechanizmami emisji światła w supersieciach In(Ga)N/GaN o zmiennej ilości warstw atomowych i składzie chemicznym.

2014/15/D/ST3/03808

Słowa kluczowe:

InN InGaN supersieci właściwości optyczne właściwości strukturalne

Deskryptory:

 • ST3_7: Półprzewodniki
 • ST3_5: Własności elektronowe materiałów i transportu
 • ST3_1: Struktura ciał stałych i płynów

Panel:

ST3 - Fizyka fazy skondensowanej: struktura, własności elektronowe, płyny, nano-nauka

Jednostka realizująca:

Instytut Wysokich Ciśnień PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Grzegorz Staszczak 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: SONATA 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 694 880 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-07-14

Zakończenie projektu: 2019-01-13

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Chłodzona macierzowa kamera CCD z szerokim zakresem spektralnych i modyfikowalnym oprogramowaniem. Za kwotę 86 500 PLN
 2. Jednomodowy laser o pracy ciągłej i o długości emitowanej fali 300-330 nm (z wyposażeniem).
 3. Precyzyjna wiertarka mechaniczna. Za kwotę 14 500 PLN
 4. Jednomodowy laser He-Cd o długości fali 325 nm. Za kwotę 91 000 PLN
 5. Komputer osobisty. Za kwotę 4 500 PLN
 6. Precyzyjna wiertarka mechaniczna (z wyposażeniem).
 7. Kontroler temperatury (z wyposażeniem).
 8. Kontroler temperatury. Za kwotę 14 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 1. Band gap engineering of In(Ga)N/ GaN short period superlattices IF: 4,609
  Autorzy:
  I. Gorczyca , T. Suski , P. Strak , G. Staszczak and N. E. Christensen
  Czasopismo:
  SCIENTIFIC REPORTS (rok: 2017, tom: 7, strony: 16055), Wydawca: NATURE PUBLISHING GROUP, MACMILLAN BUILDING, 4 CRINAN ST, LONDON N1 9XW, ENGLAND
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1038/s41598-017-16022-z - link do publikacji
 2. Compositional and strain analysis of In(Ga)N/GaN short period superlattices IF: 2,163
  Autorzy:
  G. P. Dimitrakopulos , I. G. Vasileiadis, C. Bazioti, J. Smalc-Koziorowska, S. Kret , E. Dimakis, N. Florini, Th. Kehagias , T. Suski, Th. Karakostas, T. D. Moustakas, and Ph. Komninou
  Czasopismo:
  Journal of Applied Physics (rok: 2018, tom: 123, strony: 24304), Wydawca: AMER INST PHYSICS, 1305 WALT WHITMAN RD, STE 300, MELVILLE, NY 11747-4501 USA
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1063/1.5009060 - link do publikacji
 3. Bandgap behavior of InGaN/GaN short period superlattices grown by metal-organic vapor phase epitaxy IF: 1,568
  Autorzy:
  G.Staszczak, I.Gorczyca , E.Grzanka, J.Smalc-Koziorowska, G. Targowski, R.Czernecki , M.Siekacz, S. Grzanka, C. Skierbiszewski , T. Schulz , N. E. Christensen , and T. Suski
  Czasopismo:
  Physica Status Solidi B (rok: 2017, tom: 254, strony: 1600710), Wydawca: WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/pssb.201600710 - link do publikacji
 4. New concepts of InGaN based superlattices as a tool for band gap engineering IF: 4,525
  Autorzy:
  I.Gorczyca, T. Suski, G. Staszczak, G. Targowski, E. Grzanka, N. E. Christensen, T. Kawamura, and Y. Kangawa
  Czasopismo:
  Scientific Reports (rok: 2020, ), Wydawca: NATURE PUBLISHING GROUP, MACMILLAN BUILDING, 4 CRINAN ST, LONDON N1 9XW, ENGLAND
  Status:
  Złożona