Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Synteza nowych dwufunkcyjnych dendronów krzemoorganicznych jako czynników do funkcjonalizacji materiałów i nanomateriałów

2014/15/N/ST5/00595

Słowa kluczowe:

dendrony krzemoorganiczne hydrosililowanie superparamagnetyki krzemionka

Deskryptory:

 • ST5_18: Kataliza homogeniczna i heterogeniczna
 • ST5_3: Modyfikacja powierzchni materiałów

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Krzysztof Kuciński 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 150 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-08-10

Zakończenie projektu: 2019-02-09

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Mieszadło magnetyczne z czujnikiem temperatury. Za kwotę 5 000 PLN
 2. Waga laboratoryjna. Za kwotę 10 000 PLN
 3. Zestaw komputerowy. Za kwotę 5 000 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 1. Highly Efficient One-Step Synthesis of N-Trimethylsiloxy Alkyl Imidothioates IF: 3,068
  Autorzy:
  Krzysztof Kuciński, Grzegorz Hreczycho
  Czasopismo:
  European Journal Of Organic Chemistry (rok: 2016, tom: 26, strony: 4577-4585), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/ejoc.201600768 - link do publikacji
 2. Synthesis of Aryl Disulfides by Bismuth(III) Triflate-Mediated Coupling of Thiols IF: 1,949
  Autorzy:
  Krzysztof Kuciński, Liwia Wiśniewska, Grzegorz Hreczycho
  Czasopismo:
  Current Organic Chemistry (rok: 2016, tom: 20, strony: 1345-1349), Wydawca: Bentham Science
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2174/1385272820666151228192157 - link do publikacji
 3. Synthesis of novel bifunctional organosilicon dendrons via platinum-catalyzed hydrosilylation IF: 1,918
  Autorzy:
  Krzysztof Kuciński, Grzegorz Hreczycho
  Czasopismo:
  Inorganica Chimica Acta (rok: 2017, tom: 461, strony: 233–238), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/.j.ica.2017.02.029 - link do publikacji
 4. Diisopropylamine as a single catalyst in the synthesis of aryl disulfides IF: 1,291
  Autorzy:
  Krzysztof Kuciński, Grzegorz Hreczycho
  Czasopismo:
  Green Processing and Synthesis (rok: 2018, tom: 7(1), strony: 45275), Wydawca: De Gryuter
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/gps-2016-0205 - link do publikacji
 5. Ruthenium-catalyzed hydrosilylation of C=N bond in benzothiazole IF: 2,184
  Autorzy:
  Krzysztof Kuciński, Grzegorz Hreczycho
  Czasopismo:
  Journal of Organometallic Chemistry (rok: 2017, tom: 846, strony: 321-325), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/.j.jorganchem.2017.07.007 - link do publikacji