Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Oszacowanie narażenia radiologicznego 131I pracowników zakładów medycyny nuklearnej oraz rodzin pacjentów poddanych zabiegom medycznym z wykorzystaniem tego radiofarmaceutyku. Ocena czystości radionuklidowej 131I poddawanego pacjentom.

2014/15/B/NZ7/00925

Słowa kluczowe:

131I narażenie zawodowe narażenie radiologiczne spektrometr całego ciała dawki

Deskryptory:

 • NZ7_6: Medycyna pracy
 • NZ7_4: Prewencja populacyjna
 • NZ7_16: Inne zagadnienia pokrewne

Panel:

NZ7 - Zdrowie publiczne: epidemiologia, choroby cywilizacyjne i społeczne zagrożenia środowiskowe dla zdrowia ludzi i zwierząt, medyczna i weterynaryjna ochrona zdrowia publicznego, etyka, medycyna pracy, farmakoekonomika

Jednostka realizująca:

Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Kamil Brudecki 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: OPUS 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 286 690 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-07-15

Zakończenie projektu: 2018-07-14

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 1. 131I Internal contamination and committed dose assessment among nuclear medicine medical personel IF: 0,917
  Autorzy:
  K. Brudecki, A. Kluczewska-Gałka, T. Mróz, B. Jarząb, P. Zagrodzki, P. Janowski
  Czasopismo:
  Radiation Protection Dosimetry (rok: 2018, tom: 179, strony: 275-281), Wydawca: Oxford University Press
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1093/rpd/ncx274 - link do publikacji
 2. 131I age-dependent inhalation dose in Southern Poland from Fukushima accident, IF: 1,923
  Autorzy:
  K. Brudecki, K. Szufa, J.W. Mietelski,
  Czasopismo:
  Radiat. Environ. Biophys (rok: 2017, tom: Vol. 56, strony: 45186), Wydawca: Springer Berlin Heidelberg
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00411-016-0672-3, - link do publikacji
 3. Measurement of 131I activity in air indoor Polish nuclear medical hospital as a tool for an internal dose assessment IF: 2,398
  Autorzy:
  K. Brudecki, A. Szczodry, T. Mróz, A. Kowalska, J. W. Mietelski
  Czasopismo:
  Radiation and Environmental Biophysics (rok: 2018, tom: 57, strony: 77-82), Wydawca: Springer Berlin Heidelberg
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00411-017-0724-3 - link do publikacji
 4. Measurement of 131I activity in thyroid of nuclear medical staff and internal dose assessment in a Polish nuclear medical hospital IF: 1,923
  Autorzy:
  K. Brudecki, A. Kowalska, P. Zagrodzki, A. Szczodry, T. Mroz, P. Janowsk i, J. W. Mietelski
  Czasopismo:
  Radiation and Environmental Biophysics (rok: 2017, tom: Vol. 56, strony: 19-26), Wydawca: Springer Berlin Heidelberg
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00411-016-0674-1 - link do publikacji
 5. Assessment of the nuclear medicine personnel occupational exposure to radioiodine IF: 2,984
  Autorzy:
  Justyna Miszczyk, Kamila Rawojć, Agnieszka Panek, Aleksander Gałaś, Aldona Kowalska, Artur Szczodry, Kamil Brudecki
  Czasopismo:
  European Journal of Radiology (rok: 2019, tom: 121, strony: 44933), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ejrad.2019.108712 - link do publikacji
 6. Medical activated charcoal tablets as a cheap tool for passive monitoring of gaseous 131I activity in air of nuclear medicine departments IF: 1,181
  Autorzy:
  T. Mróz, K. Brudecki, J.W. Mietelski, M. Bartyzel, R. Misiak, A. Kornas
  Czasopismo:
  Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry (rok: 2018, tom: b.d, strony: 44930), Wydawca: Springer International Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10967-018-6107-7 - link do publikacji
 7. Comparison of whole body retention of 131I in case humans thyroid cancer between model prediction and measurement,
  Autorzy:
  K. Brudecki, T. Mróz, P. Janowski, J. Lorenc-Brudecka,
  Czasopismo:
  Nucl. Med. Biomed Imaging (rok: 2016, tom: 2, strony: 44931), Wydawca: OAText
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15761/NMBI.1000114 - link do publikacji