Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Mechanizmy sterujące ewolucją progów morfologicznych Gór Stołowych w świetle badań geomorfologicznych i geofizycznych

2014/15/N/ST10/00828

Słowa kluczowe:

obszar płytowy cofanie się stoku ruchy masowe geomorfologia strukturalna Góry Stołowe

Deskryptory:

 • ST10_7: Geomorfologia, glacjologia, zmiany globalne i regionalne oraz rozwój krajobrazu Ziemi

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Filip Duszyński 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 88 560 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-09-04

Zakończenie projektu: 2019-09-03

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (9)
 1. Underground erosion and sand removal from a sandstone tableland, Stołowe Mountains, SW Poland IF: 3,097
  Autorzy:
  Filip Duszyński, Piotr Migoń, Marek Kasprzak
  Czasopismo:
  Catena (rok: 2016, tom: 147, strony: 44941), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.catena.2016.06.032 - link do publikacji
 2. Mechanizmy i uwarunkowania rozwoju progów morfologicznych Gór Stołowych
  Autorzy:
  Filip Duszyński
  Czasopismo:
  Przegląd Geograficzny (rok: 2018, tom: 90, strony: 12236), Wydawca: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.7163/PrzG.2018.1.1 - link do publikacji
 3. Zespół skalny Dziedzińca na płaskowyżu Skalniaka w Górach Stołowych
  Autorzy:
  Filip Duszyński, Piotr Migoń
  Czasopismo:
  Przyroda Sudetów (rok: 2017, tom: 20, strony: 199-218), Wydawca: Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze oraz Zachodniosudeckie Towarzystwo Przyrodnicze
  Status:
  Opublikowana
 4. Geneza skalnych miast na płaskowyżach piaskowcowych
  Autorzy:
  Filip Duszyński, Piotr Migoń
  Czasopismo:
  Przegląd Geograficzny (rok: 2018, tom: 90 (3), strony: 379-402), Wydawca: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.7163/PrzG.2018.3.1 - link do publikacji
 5. Rock cities and ruiniform relief: forms – processes – terminology IF: 8,969
  Autorzy:
  Piotr Migoń, Filip Duszyński, Andrew Goudie
  Czasopismo:
  Earth-Science Reviews (rok: 2017, tom: 171, strony: 78-104), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.earscirev.2017.05.012 - link do publikacji
 6. The role of landslides in downslope transport of caprock-derived boulders in sedimentary tablelands, Stołowe Mts, SW Poland IF: 3,282
  Autorzy:
  Filip Duszyński, Kacper Jancewicz, Marek Kasprzak, Piotr Migoń
  Czasopismo:
  Geomorphology (rok: 2017, tom: 295, strony: 84-101), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.geomorph.2017.06.016 - link do publikacji
 7. Escarpment retreat in sedimentary tablelands and cuesta landscapes – landforms, mechanisms and patterns IF: 9,53
  Autorzy:
  Filip Duszyński, Piotr Migoń, Mateusz Czesław Strzelecki
  Czasopismo:
  Earth-Science Reviews (rok: 2019, tom: 196, strony: https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2019.102890), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.earscirev.2019.102890 - link do publikacji
 8. Historyczne przypadki epizodycznych ruchów masowych w Górach Stołowych
  Autorzy:
  Filip Duszyński, Piotr Migoń
  Czasopismo:
  Przyroda Sudetów (rok: 2019, tom: 22, strony: 143-160), Wydawca: Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze oraz Zachodniosudeckie Towarzystwo Przyrodnicze
  Status:
  Opublikowana
 9. Process-form relationship in the Stołowe Mountains tableland (Central Europe) - an example of strong lithostructural control on geomorphic systems of medium-altitude mountains
  Autorzy:
  Piotr Mjgoń, Filip Duszyński
  Czasopismo:
  Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica (rok: 2018, tom: 51/52, strony: 155-178), Wydawca: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
  Status:
  Opublikowana