Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Akumulacja materiału eolicznego i niweoeolicznego w środowisku peryglacjalnym i glacjalnym na obszarze środkowego Spitsbergenu (dolina Ebby).

2014/15/N/ST10/00825

Słowa kluczowe:

procesy eoliczne procesy niweoeoliczne środowisko peryglacjalne środowisko glacjalne Svalbard

Deskryptory:

 • ST10_7: Geomorfologia, glacjologia, zmiany globalne i regionalne oraz rozwój krajobrazu Ziemi

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Krzysztof Rymer 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 145 960 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-07-20

Zakończenie projektu: 2020-01-19

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (1)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (3)
 1. Contemporary and past aeolian deposition rates in periglacial conditions (Ebba Valley, central Spitsbergen) IF: 5,198
  Autorzy:
  Krzysztof G. Rymer, Grzegorz Rachlewicz, Agata Buchwal, Arnaud J. A. M. Temme, Tony Reimann, W. Marijn van der Meij
  Czasopismo:
  Catena (rok: 2022, tom: 211, strony: 105974), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.catena.2021.105974 - link do publikacji
 1. Aeolian accumulation in periglacial environment in central Spitsbergen (Ebba Valley) in the years 2012-2015
  Autorzy:
  Krzysztof Rymer
  Konferencja:
  XXXVI Polar Symposium "Progress in polar research - new experiences and challenges" (rok: 2016, ), Wydawca: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
  Data:
  konferencja 8-11.06.2016
  Status:
  Opublikowana
 2. Active layer temperature variations in Ebba valley (central Spitsbergen) in the years 2009 – 2015
  Autorzy:
  Krzysztof Rymer, Grzegorz Rachlewicz
  Konferencja:
  XI. International Conference On Permafrost (rok: 2016, ), Wydawca: Bibliothek Wissenschaftspark Albert Einstein
  Data:
  konferencja 20-24.06.2016
  Status:
  Opublikowana
 3. Aeolian activity in central Spitsbergen (Ebba Valley) in the years 2012-2017
  Autorzy:
  Krzysztof Rymer
  Konferencja:
  XXXVII Sympozjum Polarne "Polar Change – Global Change" (rok: 2018, ), Wydawca: Bogucki Wydawnictwo Naukowe
  Data:
  konferencja 7-10 czerwca 2018
  Status:
  Opublikowana