Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Analiza funkcjonalna oksygenaz karotenoidów i ich udziału w odpowiedzi lnu na infekcję Fusarium

2014/15/B/NZ9/00470

Słowa kluczowe:

apokarotenoidy len patogen Fusarium

Deskryptory:

 • NZ1_1: Biologia molekularna
 • NZ1_2: Biochemia
 • NZ9_1: Naukowe podstawy agronomii

Panel:

NZ9 - Stosowane nauki o życiu: rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Anna Kulma 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 955 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-07-22

Zakończenie projektu: 2019-06-21

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Sonda APCI do XevoQ-Tof MS. Za kwotę 30 000 PLN
 2. rotor.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 1. Fusarium oxysporum infection activates plastidial branch of terpenoid biosynthesis pathway in flac IF: 3,06
  Autorzy:
  Boba A, Kostyn K, Wojtasik W, Presiner M, Prescha A, Lysh D, Walczak F, Dudek B, Szopa J, Kulma A
  Czasopismo:
  Planta (rok: 2020, tom: 251 (50), strony: 44575), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00425-020-03339-9 - link do publikacji
 2. Transcriptomic profiling of susceptible and resistant flax seedlings after Fusarium oxysporum lini infection IF: 3,404
  Autorzy:
  Boba A, Kostyn K, Kozak B, Wojtasik W, Zalewski I, Szopa J, Kulma A
  Czasopismo:
  Plant Physiology and Biochemistry (rok: 2019, ), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Złożona
 3. Use of Natural Components Derived from Oil Seed Plants for Treatment of Inflammatory Skin Diseases IF: 2,412
  Autorzy:
  Styrczewska M, Zuk M, Boba A, Zalewski I, Kulma A
  Czasopismo:
  Current Pharmaceutical Design (rok: 2019, tom: 25 (20), strony: 2241-2263), Wydawca: Bentham Science
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2174/1381612825666190716111700 - link do publikacji
 4. Expression of heterologous lycopene β-cyclase gene in flax can cause silencing of its endogenous counterpart by changes in gene-body methylation and in ABA homeostasis mechanism IF: 3,404
  Autorzy:
  Boba A, Kostyn, K. Preisner M, Wojtasik W, Szopa J, Kulma A,
  Czasopismo:
  Plant Physiology and Biochemistry (rok: 2018, tom: 127, strony: 143-151), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.plaphy.2018.03.023 - link do publikacji
 5. Methyl salicylate level increase in flax after Fusarium oxysporum infection is associated with phenylpropanoid pathway activation IF: 4,495
  Autorzy:
  Boba A, Kostyn K, Kostyn A, Wojtasik W, Dziadas M, Preisner M, Szopa J Kulma, A
  Czasopismo:
  Frontiers in Plant Science (rok: 2017, tom: 7, strony: 1951), Wydawca: Frontiers
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3389/fpls.2016.01951 - link do publikacji