Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Analiza funkcjonalna oksygenaz karotenoidów i ich udziału w odpowiedzi lnu na infekcję Fusarium

2014/15/B/NZ9/00470

Słowa kluczowe:

apokarotenoidy len patogen Fusarium

Deskryptory:

  • NZ1_1: Biologia molekularna
  • NZ1_2: Biochemia
  • NZ9_1: Naukowe podstawy agronomii

Panel:

NZ9 - Stosowane nauki o życiu: rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Anna Kulma 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 955 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-07-22

Zakończenie projektu: 2019-06-21

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

  1. rotor.