Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Zaawansowane materiały dla systemów magazynowania wodoru na bazie nowych super-lekkich stopów litu

2014/15/B/ST8/00101

Słowa kluczowe:

Stopy Związki międzymetaliczne Wodorki

Deskryptory:

 • ST8_1: Inżynieria chemiczna, chemia techniczna, inżynieria środowiska, inżynieria sanitarna, inżynieria procesowa
 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)
 • ST8_13: Inne zagadnienia pokrewne

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Volodymyr Pavlyuk 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 812 600 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-07-10

Zakończenie projektu: 2018-07-09

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (17)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (14)
 1. Amendment of the Li-Bi Phase Diagram Crystal and Electronic Structure of Li2Bi. Journal of Phase Equilibria and Diffusion IF: 0,784
  Autorzy:
  V. Pavlyuk, M. Sozanskyi, G. Dmytriv, S. Indris, H. Ehrenberg
  Czasopismo:
  Journal of Phase Equilibria and Diffusion (rok: 2015, tom: 36, strony: 44936), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11669-015-0409-z - link do publikacji
 2. Investigation of the compound La5Zn2−xPb1+x (x=0.20–0.32) IF: 0,152
  Autorzy:
  I. Oshchapovsky, V. Pavlyuk, G. Dmytriv
  Czasopismo:
  Z. Kristallogr. NCS (rok: 2017, tom: 233 (1), strony: 83-84), Wydawca: DE GRUYTER
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/ncrs-2017-0173 - link do publikacji
 3. Li4Ge2B as a new derivative of the Mo2B5 and Li5Sn2 structure types IF: 0,479
  Autorzy:
  V. Pavlyuk, W. Ciesielski, B. Rozdzynska-Kielbik, G. Dmytriv, H. Ehrenberg
  Czasopismo:
  Acta Crystallographica Section C (rok: 2016, tom: C72, strony: 561-565), Wydawca: International Union of Crystallography
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1107/S2053229616009384 - link do publikacji
 4. Lithiation and magnesiation of R5Sn3 (R= Y and Gd) alloys IF: 2,541
  Autorzy:
  G. Kowalczyk, V. Kordan, A. Stetskiv, V. Pavlyuk
  Czasopismo:
  Intermetallics (rok: 2016, tom: 70, strony: 53-60), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.intermet.2015.12.004 - link do publikacji
 5. Phase equilibria and crystal structure relationships in the ternary Li–B–C system IF: 4,036
  Autorzy:
  V. Milashius, V. Pavlyuk, G. Dmytriv, H. Ehrenberg
  Czasopismo:
  Inorganic Chemistry Frontiers (rok: 2018, tom: 5, strony: 853–863), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C7QI00787F - link do publikacji
 6. Enhancement of hydrogen storage properties of Li12+xMg3-xSi4-ySny (x=y=0.48) phase by modification with LixZnO/La2O3-CNT composites IF: 4,939
  Autorzy:
  V. Pavlyuk, W. Ciesielski, N. Pavlyuk, D. Kulawik, G. Dmytriv.
  Czasopismo:
  International Journal of Hydrogen Energy (rok: 2021, tom: online, strony: 44939), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ijhydene.2021.04.127 - link do publikacji
 7. Influence of doping elements on the electrochemical hydrogenation efficiency of Tb2Ni17-based phases
  Autorzy:
  V. Kordan, V. Nytka, G. Kovalczyk, A. Balinska, O. Zelinska, R. Serkiz, V. Pavlyuk
  Czasopismo:
  Chemistry of Metals and Alloys (rok: 2017, tom: 10, strony: 61-68), Wydawca: Ivan Franko National University of Lviv
  Status:
  Opublikowana
 8. Li9Al4Sn5 as a new ordered superstructure of the Li13Sn5 type IF: 4,099
  Autorzy:
  V. Pavlyuk, G. Dmytriv, I. Tarasiuk, H. Ehrenberg
  Czasopismo:
  Acta Crystallographica Section C (rok: 2017, tom: 73, strony: 337-342), Wydawca: International Union of Crystallography
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1107/S205322961700420X - link do publikacji
 9. Equiatomic indides REIrIn (RE = La, Pr, Nd, Er–Yb) – Crystal and electronic structure IF: 0,631
  Autorzy:
  Zaremba N., Muts I., Hlukhyy V., Stein S., Rodewald U. Ch., Pavlyuk V., Pöttgen R., Zaremba V
  Czasopismo:
  Zeitschrift für Naturforschung B (rok: 2017, tom: 72(9), strony: 631-638), Wydawca: DE GRUYTER
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/znb-2017-0086 - link do publikacji
 10. New quaternary carbide Mg1.52Li0.24Al0.24C0.86 as a disorder derivative of the family of hexagonal close-packed (hcp) structures and the effect of structure modification on the electrochemical behaviour of the electrode IF: 4,099
  Autorzy:
  V. Pavlyuk, D. Kulawik, W. Ciesielski, N. Pavlyuk, G. Dmytriv
  Czasopismo:
  Acta Crystallographica Section C (rok: 2018, tom: 74, strony: 360–365), Wydawca: International Union of Crystallography
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1107/S2053229618002851 - link do publikacji
 11. Significant improvement of electrochemical hydrogenation, corrosion protection and thermal stability of LaNi4.6Zn0.4-xLix (x ≤ 0.2) solid solution phases due to Li-doping IF: 2,434
  Autorzy:
  B. Rozdzynska-Kielbik, I. Stetskiv, V. Pavlyuk, A. Stetskiv.
  Czasopismo:
  Solid State Sciences (rok: 2021, tom: 113, strony: 106552), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.solidstatesciences.2021.106552 - link do publikacji
 12. The investigation of hydrogen sublattice in Mg2NiHx (x = 0.3) hydride by first-principle calculations IF: 2,678
  Autorzy:
  I.V. Oshchapovsky, I. Yu. Zavaliy, V.V. Pavlyuk
  Czasopismo:
  Materials Today Communications (rok: 2021, tom: 27, strony: 102174), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.mtcomm.2021.102174 - link do publikacji
 13. Li-Ge-H system: Hydrogenation and structural properties of LiGeHx (0IF: 2,041
  Autorzy:
  V. Pavlyuk, W. Ciesielski, D. Kulawik, W. Prochwicz, B. Rozdzynska-Kiełbik
  Czasopismo:
  Solid State Sciences 61 (2016) (rok: 2016, tom: 61, strony: 24-31), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.solidstatesciences.2016.09.003 - link do publikacji
 14. Structural and enhanced hydrogen storage properties of the Li12Mg3Si3Al phase IF: 1,09
  Autorzy:
  V. Pavlyuk, W. Ciesielski, D. Kulawik, N. Pavlyuk, G. Dmytriv
  Czasopismo:
  Acta Crystallographica Section C-Structural Chemistry (rok: 2021, tom: C77, strony: 227–234), Wydawca: International Union of Crystallography
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1107/S2053229621004113 - link do publikacji
 15. LiBC3: a new borocarbide based on graphene and heterographene networks IF: 4,099
  Autorzy:
  V. Milashius, V. Pavlyuk, K. Kluziak, G. Dmytriv, H. Ehrenberg
  Czasopismo:
  Acta Crystallographica Section C (rok: 2017, tom: 73, strony: 984-989), Wydawca: International Union of Crystallography
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1107/S2053229617015182 - link do publikacji
 16. Synthesis, characterization, and catalytic properties of the Li-doped ZnO IF: 2,209
  Autorzy:
  D. Kulawik, S. Zarska, A. Folentarska, V. Pavlyuk, W. Ciesielski
  Czasopismo:
  Journal of Thermal Analysis and Calorimetry (rok: 2018, tom: 134, strony: 59-69), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007%2Fs10973-018-7488-0 - link do publikacji
 17. Y6Mg9Co2 and Y9Mg30Co2: Novel magnesium-rich compounds representing new structure types IF: 3,133
  Autorzy:
  V.V. Shtender, V. Pavlyuk, R.V. Denys, J.-C. Crivello, O.Ya. Zelinska, B. Marciniak, I.Yu. Zavaliy
  Czasopismo:
  Journal of Alloys and Compounds (rok: 2018, tom: 737, strony: 613-622), Wydawca: ELSEVIER
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jallcom.2017.12.008 - link do publikacji
 1. Physico-chemical Look on Few Chemical Systems Good" for Natural Environment
  Autorzy:
  Ciesielski W., Pavlyuk W., Kulawik D.
  Konferencja:
  2016 2nd International Conference on Energy, Environment and Earth Sciences (ICEEES2016) (rok: 2016, ), Wydawca: conference123net
  Data:
  konferencja 13-14.12.2016
  Status:
  Opublikowana
 2. Struktury węglowe funkcjonalizowane solami organicznymi zawierającymi heteroatom siarki jako nowe "zielone" ogniwa
  Autorzy:
  M. Pyzalska, D. Kulawik, W. Ciesielski, J. Drabowicz, V. Pavliuk
  Konferencja:
  IV Międzynarodowa Konferencja Inżynieria Bezpieczeństwa A Zagrożenia Cywilizacyjne, Zagrożenia Cbrn (rok: 2016, ), Wydawca: Centralna szkoła PSP w Częstochowie
  Data:
  konferencja 8–9.06.2016
  Status:
  Opublikowana
 3. Friendly Batteries for Environment Based on the Functionalized Carbon Nanotube by Salts Containing Sulfur and Phosphorus Heteroatoms
  Autorzy:
  J. Drabowicz, W. Ciesielski, D. Kulawik, S. Zdanowska, A. Folentarska, M. Pyzalska, V. Pavliuk
  Konferencja:
  POSTĘPY SYNTEZY ORGANICZNEJ (rok: 2016, ), Wydawca: Politechnika Gdańska
  Data:
  konferencja 23–25 June 2016
  Status:
  Opublikowana
 4. Halogenated Carbon Nanotubes Functionalized by Salts Containing Stereogenic Heteroatoms as Electrodes in their Battery Cells
  Autorzy:
  J. Drabowicz, W. Ciesielski, D. Kulawik, S. Zdanowska, A. Folentarska, M. Pyzalska, V. Pavliuk
  Konferencja:
  POSTĘPY SYNTEZY ORGANICZNEJ (rok: 2016, ), Wydawca: Politechnika Gdańska
  Data:
  konferencja 23–25 June 2016
  Status:
  Opublikowana
 5. Materiały hybrydowe służące do magazynowania wodoru na bazie nanorurek węglowych i nowych super lekkich stopów litu
  Autorzy:
  D. Kulawik, W. Ciesielski, J. Drabowicz, V. Pavliuk
  Konferencja:
  II Krajowa Konferencja "Grafen i inne materiały 2D" (rok: 2016, ), Wydawca: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  Data:
  konferencja 12-14 września 2016 r.
  Status:
  Opublikowana
 6. NEW HEXAGONAL STRUCTURE TYPY FOR LiBC3
  Autorzy:
  V. Milashius, V. Pavlyuk, G. Dmytriv, H. Ehrenberg
  Konferencja:
  ХVІ Scientific conference 'Lviv Chemical Reading - 2017' (rok: 2017, ), Wydawca: Lviv University
  Data:
  konferencja 28-31 maja
  Status:
  Opublikowana
 7. Nowe bezpieczne materiały do magazynowania wodoru na bazie nanorurek węglowych i nowych super lekkich stopów litu
  Autorzy:
  D. Kulawik, W. Ciesielski, J. Drabowicz, V. Pavliuk
  Konferencja:
  IV Międzynarodowa Konferencja Inżynieria Bezpieczeństwa A Zagrożenia Cywilizacyjne, Zagrożenia Cbrn (rok: 2016, ), Wydawca: Centralna szkoła PSP w Częstochowie
  Data:
  konferencja 8–9.06.2016
  Status:
  Opublikowana
 8. STRUCTURAL AND HYDROGENATION PROPERTIES OF La1-XZrXNi (0
  Autorzy:
  K. Kluziak, B. Rożdżyńska-Kielbik, V. Pavlyuk
  Konferencja:
  ХVІ Scientific conference 'Lviv Chemical Reading - 2017' (rok: 2017, ), Wydawca: Lviv University
  Data:
  konferencja 28-31 maja
  Status:
  Opublikowana
 9. ELECTROCHEMICAL INVESTIGATION OF Sm2Co16Li0.5M0.5 (M = Al, Sn)
  Autorzy:
  G. Kowalczyk, A. Stetskiv, V. Pavlyuk
  Konferencja:
  XXth International Seminar on Physics and Chemistry of Solids, Lviv, Ukraine (rok: 2015, ), Wydawca: Coll. Abstr. the XXth International Seminar on Physics and Chemistry of Solids,
  Data:
  konferencja Septrmber 13 – 16, 2015
  Status:
  Opublikowana
 10. Hydrogenation, structural and electrochemical properties of Mg76Li12Al12
  Autorzy:
  V. Pavlyuk, W. Ciesielski, D. Kulawik, G. Kowalczyk, A. Balinska, W. Prochwicz, A. Folentarska, N. Pavlyuk, V. Kordan
  Konferencja:
  XIII INTERNATIONAL CONFERENCE ON CRYSTAL CHEMISTRY OF INTERMETALLIC COMPOUNDS, September 25–29, 2016. Lviv, Ukraine (rok: 2016, ), Wydawca: Coll. abs. XIII Int. Conf. Crys. Chem. Intermet. Compd
  Data:
  konferencja September 25–29, 2016
  Status:
  Opublikowana
 11. THERMAL SYNTHESIS OF Mg76Li12Al12Hx HYDRIDE
  Autorzy:
  N. Pavlyuk, W. Ciesielski, D. Kulawik, G. Kowalczyk, A. Balinska, V. Pavlyuka
  Konferencja:
  XXI International Seminar of Physics and Chemistry of Solids and advanced materials (rok: 2018, ), Wydawca: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. J. Długosza w Częstochowie
  Data:
  konferencja 10-13 June 2018
  Status:
  Opublikowana
 12. The phase diagram of Zr-Cu-Bi
  Autorzy:
  A. Balińska, V. Pavlyuk
  Konferencja:
  ХVІ Scientific conference 'Lviv Chemical Reading - 2017' (rok: 2017, ), Wydawca: Lviv University
  Data:
  konferencja 28-31 maja
  Status:
  Opublikowana
 13. Struktury węglowe i siarka w bateriach - super pojemne baterie
  Autorzy:
  S. Zdanowska, M. Pyzalska, D. Kulawik, W. Ciesielski, J. Drabowicz, V. Pavliuk
  Konferencja:
  II Krajowa Konferencja "Grafen i inne materiały 2D" (rok: 2016, ), Wydawca: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  Data:
  konferencja 12-14 września 2016 r.
  Status:
  Opublikowana
 14. Electrochemical investigation of Gd2Co16,6M0,4 (M=Al, Si)
  Autorzy:
  G.Kowalczyk, V. Pavlyuk
  Konferencja:
  ХVІ Scientific conference 'Lviv Chemical Reading - 2017' (rok: 2017, ), Wydawca: Lviv University
  Data:
  konferencja 28-31 maja
  Status:
  Opublikowana