Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Mechanizm procesów ładowania/wyładowania na granicy faz elektroda/elektrolit w superkondensatorach

2014/15/B/ST4/04957

Słowa kluczowe:

superkondensatory szumy spektroskopia elektrochemia porowatość niezawodność

Deskryptory:

 • ST4_9: Elektrochemia, elektrodializa, chemia w mikrostrumieniach
 • ST4_5: Chemia i fizykochemia powierzchni
 • ST4_1: Chemia fizyczna

Panel:

ST4 - Chemia analityczna i fizyczna: chemia analityczna, metody teoretyczne w chemii, chemia fizyczna/fizyka chemiczna

Jednostka realizująca:

Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. François Béguin 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: OPUS 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 1 648 040 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-09-30

Zakończenie projektu: 2019-06-29

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. System automatycznego ładowania i rozładowywania superkondensatorów. Za kwotę 65 000 PLN
 2. System analizy wydzielającego się gazu ze spektrometerem mas. Za kwotę 230 000 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (17)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (7)
 1. Analysis of effectiveness and computational complexity of trend removal methods
  Autorzy:
  Łukasz Lentka, Janusz Smulko
  Czasopismo:
  Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej (rok: 2016, tom: 51, strony: 111-114), Wydawca: Politechnika Gdańska
  Status:
  Opublikowana
 2. Carbon electrodes for capacitive technologies
  Autorzy:
  Paula Ratajczak, Matthew E. Suss, Friedrich Kaasik, François Béguin
  Czasopismo:
  Energy Storage Materials (rok: 2019, tom: 16, strony: 126-145), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ensm.2018.04.031 - link do publikacji
 3. Methods of Assessing Degradation of Supercapacitors by Using Various Measurement Techniques IF: 2,217
  Autorzy:
  Stanislaw Galla, Arkadiusz Szewczyk, Janusz Smulko, Patryk Przygocki
  Czasopismo:
  Applied Sciences (rok: 2019, tom: 9 (11), strony: 2311 (1-11)), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/app9112311 - link do publikacji
 4. A High-Voltage Electrochemical Cell Operating with Two Aqueous Electrolytes of Different pH Values IF: 4,446
  Autorzy:
  Paula Ratajczak, François Béguin
  Czasopismo:
  ChemElectroChem (rok: 2018, tom: 5, strony: 2518-2521), Wydawca: WILEY-VCH
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/celc.201800778 - link do publikacji
 5. Electrochemical capacitor temperature fluctuations during charging/discharging processes IF: 1,523
  Autorzy:
  Stanisław Galla, Arkadiusz Szewczyk, Łukasz Lentka
  Czasopismo:
  Metrology and Measurement Systems (rok: 2019, tom: Vol. 26, No. 1, strony: 23-35), Wydawca: Polska Akademia Nauk
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.24425/mms.2019.126338 - link do publikacji
 6. Selenocyanate-based ionic liquid as redox-active electrolyte for hybrid electrochemical capacitors IF: 5,383
  Autorzy:
  K. Fic, B. Gorska, P. Bujewska, F. Béguin, E. Frackowiak
  Czasopismo:
  Electrochimica Acta (rok: 2019, tom: 314, strony: 44934), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.electacta.2019.04.161 - link do publikacji
 7. A Simplified Method of Trend Removal to Determine Noise Observed During a Supercapacitor's Discharging IF: 0,625
  Autorzy:
  Łukasz Lentka, Janusz Smulko
  Czasopismo:
  Fluctuation and Noise Letters (rok: 2019, tom: Vol. 18, No. 2, strony: 1940001 (10 pages)), Wydawca: World Scientific
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1142/S0219477519400017 - link do publikacji
 8. A thermographic measurement approach to assess supercapacitor electrical performances IF: 1,679
  Autorzy:
  Stanisław Galla
  Czasopismo:
  Applied Sciences (rok: 2017, tom: 7, strony: 1247 (1-14)), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/app7121247 - link do publikacji
 9. Confinement of iodides in carbon porosity to prevent from positive electrode oxidation in high voltage aqueous hybrid electrochemical capacitors IF: 6,337
  Autorzy:
  Patryk Przygocki, Qamar Abbas, Paulina Babuchowska, François Béguin
  Czasopismo:
  Carbon (rok: 2017, tom: 125, strony: 391-400), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.carbon.2017.09.060 - link do publikacji
 10. Measurement of noise in supercapacitors IF: 1,598
  Autorzy:
  Arkadiusz Szewczyk
  Czasopismo:
  Metrology and Measurement Systems (rok: 2017, tom: 24, strony: 645-652), Wydawca: Polska Akademia Nauk
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/mms-2017-0059 - link do publikacji
 11. Temperature distribution of supercapacitors prepared by various technologies
  Autorzy:
  Stanisław Galla, Arkadiusz Szewczyk, Janusz Smulko, Łukasz Lentka
  Czasopismo:
  Materials Today: Proceedings (rok: 2020, tom: 33, strony: 2440–2444), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.matpr.2020.01.333 - link do publikacji
 12. Capacitance enhancement of hybrid electrochemical capacitor with asymmetric carbon electrodes configuration in neutral aqueous electrolyte IF: 4,798
  Autorzy:
  Patryk Przygocki, Qamar Abbas, François Béguin
  Czasopismo:
  Electrochimica Acta (rok: 2018, tom: 269, strony: 640-648), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.electacta.2018.03.016 - link do publikacji
 13. Methods of trend removal in electrochemical noise data – Overview IF: 2,791
  Autorzy:
  Łukasz Lentka, Janusz Smulko
  Czasopismo:
  Measurement (rok: 2019, tom: 131, strony: 569-581), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.measurement.2018.08.023 - link do publikacji
 14. Proof of ion-pair structures in ammonium-based protic ionic liquids using combined NMR and DFT/PCM-based chemical shift calculations IF: 4,123
  Autorzy:
  Marek Łożyński, Juliusz Pernak, Zofia Gdaniec, Barbara Górska, François Béguin
  Czasopismo:
  Physical Chemistry Chemical Physics (rok: 2017, tom: 19, strony: 25033-25043), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c7cp04481j - link do publikacji
 15. Change of self-discharge mechanism as a fast tool for estimating long-term stability of ionic liquid based supercapacitors IF: 6,945
  Autorzy:
  Ann Laheäär, Ana Arenillas, François Béguin
  Czasopismo:
  Journal of Power Sources (rok: 2018, tom: 396, strony: 220-229), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jpowsour.2018.06.009 - link do publikacji
 16. High-energy hybrid electrochemical capacitor operating down to −40 °C with aqueous redox electrolyte based on choline salts IF: 7,467
  Autorzy:
  Patryk Przygocki, Qamar Abbas, Barbara Gorska, François Béguin
  Czasopismo:
  Journal of Power Sources (rok: 2019, tom: 427, strony: 283-292), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jpowsour.2019.04.082 - link do publikacji
 17. Quantification of the Charge Consuming Phenomena under High‐Voltage Hold of Carbon/Carbon Supercapacitors by Coupling Operando and Post‐Mortem Analyses IF: 12,959
  Autorzy:
  Patryk Przygocki, Paula Ratajczak, François Béguin
  Czasopismo:
  Angewandte Chemie - International Edition (rok: 2019, tom: 58, strony: 17969-17977), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/anie.201907914 - link do publikacji
 1. Hybridization to reduce oxidation at the positive carbon electrode of electrochemical capacitors in aqueous electrolyte
  Autorzy:
  Patryk Przygocki, Qamar Abbas, François Béguin
  Konferencja:
  World Conference on Carbon (rok: 2016, ), Wydawca: bd
  Data:
  konferencja 10-15.07.2016
  Status:
  Opublikowana
 2. Model of noise sources in supercapacitors
  Autorzy:
  Łukasz Lentka
  Konferencja:
  XXII World Congress of the International Measurement Confederation (IMEKO) (rok: 2018, ), Wydawca: bd
  Data:
  konferencja 3-6.09.2018
  Status:
  Opublikowana
 3. Noise measurements in supercapacitors at selected floating voltages
  Autorzy:
  Arkadiusz Szewczyk, Łukasz Lentka, Janusz Smulko
  Konferencja:
  8th International Conference on Unsolved Problems on Noise - UPoN 2018 (rok: 2018, ), Wydawca: bd
  Data:
  konferencja 9-13.07.2018
  Status:
  Opublikowana
 4. Assessment of supercapacitor's quality by means of low frequency noise
  Autorzy:
  Arkadiusz Szewczyk, Łukasz Lentka, Janusz Smulko
  Konferencja:
  Passive Components Networking Days (PCNS), 2017, Brno, Czechy (rok: 2017, ), Wydawca: b.d.
  Data:
  konferencja 12-15.09.2017
  Status:
  Opublikowana
 5. Low cost set-up for supercapacitors parameters evaluation
  Autorzy:
  Arkadiusz Szewczyk
  Konferencja:
  XXII World Congress of the International Measurement Confederation (IMEKO) (rok: 2018, ), Wydawca: bd
  Data:
  konferencja 3-6.09.2018
  Status:
  Opublikowana
 6. Measurements of flicker noise in supercapacitor cells
  Autorzy:
  Arkadiusz Szewczyk, Łukasz Lentka, Janusz Smulko, Paulina Babuchowska, François Béguin
  Konferencja:
  Noise and Fluctuations (ICNF), 2017, Wilno, Litwa (rok: 2017, ), Wydawca: IEEE
  Data:
  konferencja 20-23.06.2017
  Status:
  Opublikowana
 7. Hybrid capacitors with quinone grafted carbon electrodes
  Autorzy:
  Paulina Babuchowska, François Béguin
  Konferencja:
  World Conference on Carbon (rok: 2016, ), Wydawca: bd
  Data:
  konferencja 10-15.07.2016
  Status:
  Opublikowana