Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Przestrzenna organizacja zespołów komórek płciowych i ich losy w jajnikach dwóch gatunków niesporczaków (Tardigrada)

2014/15/N/NZ4/04350

Słowa kluczowe:

niesporczaki jajniki oogeneza zespoły komórkowe apoptoza proliferacja

Deskryptory:

  • NZ4_1: Anatomia
  • NZ4_12: Inne zagadnienia pokrewne

Panel:

NZ4 - Biologia na poziomie tkanek, narządów i organizmów: budowa i czynność układów, narządów i organizmów ludzi i zwierząt, metody diagnostyki i terapii, medycyna doświadczalna, onkologia doświadczalna, podstawy nauk neurologicznych, farmacja, farmakoterapia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Marta Jezierska 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 99 240 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-09-22

Zakończenie projektu: 2017-09-21

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

  1. Inkubator laboratoryjny z systemem chłodzącym. Za kwotę 16 500 PLN