Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Amidy kwasów pirydynokarboksylowych jako czynniki kompleksujące jony metali. Synteza amidów, kompleksów, polimerów koordynacyjnych oraz badanie ich właściwości spektroskopowych i magnetycznych.

2014/15/N/ST5/00597

Słowa kluczowe:

amidy kwasów pirydynokarboksylowych polimery koordynacyjne związki kompleksowe

Deskryptory:

 • ST5_8: Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki
 • ST5_14: Chemia koordynacyjna
 • ST5_24: Chemia nieorganiczna

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Dorota Kwiatek 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 140 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-07-24

Zakończenie projektu: 2018-07-23

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Wyparka rotacyjna : ROTAVAPOR RII/ R215 V(50-4000ML)- BUCHI Labortechnik AG wersja szkło+plastik, z chłodnicą pionową V, z łaźnią wodną B-591 z opcją do 180 stopni Celsjusza oraz kolbami: odbieralnik i destylacyjna 1L. Za kwotę 21 200 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Five subsequent new pyridine carboxamides and their complexes with d-electron ions. Synthesis, spectroscopic characterization and magnetic properties IF: 2,011
  Autorzy:
  Dorota Kwiatek, Maciej Kubicki, Przemysław Skokowski, Joanna Gruszczyńska, Stefan Lis, Zbigniew Hnatejko
  Czasopismo:
  Journal of Molecular Structure (rok: 2019, tom: 1178, strony: 669-681), Wydawca: ELSEVIER
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 2. Synthesis, spectroscopic characterization and antifungal activity studies of five novel complexes with pyridine carboxamides IF: 1,926
  Autorzy:
  Dorota Kwiatek, Maciej Kubicki, Jolanta Belter, Renata Jastrząb, Halina Wiśniewska, Stefan Lis, Zbiigniew Hnatejko
  Czasopismo:
  Polyhedron (rok: 2017, tom: 133, strony: 187-194), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.poly.2017.05.032 - link do publikacji
 3. A series of new pyridine carboxamide complexes and self-assemblies with Tb(III), Eu(III), Zn(II), Cu(II) ions and their luminescent and magnetic properties IF: 1,703
  Autorzy:
  Dorota Kwiatek, Maciej Kubicki, Tomasz Toliński, Wiesława Ferenc, Stefan Lis, Zbigniew Hnatejko
  Czasopismo:
  Journal of Coordination Chemistry (rok: 2019, tom: vol. 72, No. 4, strony: 727-748), Wydawca: Taylor & Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/00958972.2019.1574344 - link do publikacji
 4. Four new amide derivatives of pyridinecarboxylic acids. Synthesis, structure and spectroscopic characterization IF: 1,753
  Autorzy:
  Dorota Kwiatek, Maciej Kubicki, Piotr Barczyński, Stefan Lis and Zbigniew Hnatejko
  Czasopismo:
  Journal of Molecular Structure (rok: 2017, tom: 1145, strony: 86-93), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.molstruc.2017.05.080 - link do publikacji
 1. PIRYDYNOKARBOKSYAMIDY JAKO WIELOFUNKCYJNE LIGANDY W SYNTEZIE KOMPLEKSÓW JONÓW METALI d-ELEKTRONOWYCH
  Autorzy:
  Dorota Kwiatek, Maciej Kubicki, Renata Jastrząb, Halina Wiśniewska, Stefan Lis, Zbigniew Hnatejko
  Książka:
  Nauka i przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości (rok: 2017, tom: nie dotyczy, strony: 187-190), Wydawca: Uniwersytet Marii Sklodowskiej-Curie w Lublinie, Wydział Chemii
  Status:
  Opublikowana