Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Rozpoznanie warunków migracji azotanów w obszarze zasilania użytkowych poziomów wodonośnych

2014/15/B/ST10/00119

Słowa kluczowe:

zanieczyszczenie wód podziemnych migracja azotanów denitryfikacja

Deskryptory:

  • ST10_10: Hydrogeologia, hydrologia, obieg wód, zanieczyszczenia wód

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Krzysztof Dragon 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 469 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-07-20

Zakończenie projektu: 2019-07-19

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt zakończony