Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Przemiany w obrządku grzebalnym w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza jako wyraz zmian społeczno-kulturowych w południowo-zachodniej Polsce

2014/15/B/HS3/02463

Słowa kluczowe:

obrządek grzebalny Domasław epoka brązu wczesna epoka żelaza datowanie absolutne

Deskryptory:

 • HS3_8: Archeologia ( w tym: archeologia Grecji i Rzymu; archeologia Egiptu i Nubii, archeologia Bliskiego Wschodu, archeologia Nowego Świata, archeologia pradziejowa, archeologia protohistoryczna, archeologiawczesnośredniowieczna, archeologia średniowieczna i no
 • HS3_13: Inne zagadnienia pokrewne

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka realizująca:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Bogusław Gediga 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: OPUS 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 596 919 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-08-11

Zakończenie projektu: 2019-08-10

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Monitor Apple.
 2. ArcGis (ESRI) - program. Za kwotę 35 000 PLN
 3. komputer przenośny wraz z oprogramowaniem (Microsoft Office, Adobe Photoshop CS 6) i 2 dyski przenośne. Za kwotę 8 700 PLN
 4. obiektyw fotograficzny Macro. Za kwotę 4 000 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. Gessellschaftlicher Wandel in der Frühen Eisenzeit im Lichte neuer Siedlungsgrabungen in Schlesien IF: 0,556
  Autorzy:
  Bugaj E., Gediga B.
  Czasopismo:
  Praehistorische Zeitschrift (rok: 2022, tom: 2022, strony: 44942), Wydawca: De Gruyter
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/pz-2021-2015 - link do publikacji
 2. Zespół mieczy z ciałopalnego cmentarzyska ludności "kultury łużyckiej" w Domasławiu, pow. Wrocław
  Autorzy:
  Gediga B., Hensel Z., Józefowska A.
  Czasopismo:
  Przegląd Archeologiczny (rok: 2018, tom: 66, strony: 137–175), Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.23858/pa66.2018.006 - link do publikacji
 3. Chronologia i periodyzacja cmentarzyska z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Domasławiu, pow. wrocławski, na podstawie datowania radiowęglowego
  Autorzy:
  Goslar T.
  Czasopismo:
  Przegląd Archeologiczny (rok: 2019, tom: 67, strony: 31-48), Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.23858/PA67.2019.002 - link do publikacji
 4. Halsztacki model funeralny grobów komorowych z Domasławia
  Autorzy:
  Józefowska A.
  Czasopismo:
  Śląskie Sprawozdania Archeologiczne (rok: 2018, tom: 60/1, strony: 183-208), Wydawca: Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.23734/ssa.2018.60.1.183.208 - link do publikacji
 5. Uwagi do datowania i periodyzacji użytkowania cmentarzyska w Domasławiu-Chrzanowie, pow. Wrocławski
  Autorzy:
  Gediga B.
  Czasopismo:
  Przegląd Archeologiczny (rok: 2019, tom: 67, strony: 49-71), Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.23858/pa67.2019.003 - link do publikacji
 1. 0
  Autorzy:
  Gediga B., Józefowska A.
  Książka:
  Przemiany obrządku grzebalnego w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza w świetle analizy źródeł z cmentarzyska w Domasławiu, pow. wrocławski i nekropolii bliskiego regionu (Problemy zmian społeczno-kulturowych) (rok: 2019, ), Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
  Status:
  Opublikowana
 2. Oznaczenie związków organicznych w próbkach naczyń pochodzących z grobów halsztackich z Domasławia 10/11/12, gm. Kobierzyce
  Autorzy:
  Kałużna-Czaplińska J., Józefowska A., Rosiak A.
  Książka:
  Cmentarzysko wczesnej epoki żelaza w Domasławiu 10/11/12, powiat wrocławski. Tom 5. Opracowania specjalistyczne (rok: 2020, tom: 5, strony: 253-261), Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
  Status:
  Opublikowana