Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wpływ porowatości i natury chemicznej powierzchni węgla na równowagi reakcji chemicznych - systematyczne badanie z wykorzystaniem symulacji Monte Carlo

2014/15/D/ST4/03760

Słowa kluczowe:

symulacje Monte Carlo równowagi reakcji chemicznych pory materiały węglowe nanomateriały nanorogi węglowe

Deskryptory:

 • ST4_15: Chemia teoretyczna i obliczeniowa
 • ST4_5: Chemia i fizykochemia powierzchni
 • ST5_6: Materiały porowate

Panel:

ST4 - Chemia analityczna i fizyczna: chemia analityczna, metody teoretyczne w chemii, chemia fizyczna/fizyka chemiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Chemii

woj. kujawsko-pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Sylwester Furmaniak 

Liczba wykonawców projektu: 1

Konkurs: SONATA 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 80 500 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-07-21

Zakończenie projektu: 2018-07-20

Planowany czas trwania projektu: 30 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Superkomputer. Za kwotę 22 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (3)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. IN SILICO STUDY ON THE EFFECTS OF CARBONYL GROUPS ON CHEMICAL EQUILIBRIUM OF REACTIONS WITH A POLAR PRODUCT OCCURRING UNDER CONFINEMENT IN PORES OF ACTIVATED CARBONS IF: 1,282
  Autorzy:
  S. Furmaniak, P.A. Gauden, A. Patrykiejew, G. Szymański, R. Miśkiewicz, P. Kowalczyk
  Czasopismo:
  Chemical Engineering Communications (tom: nie dotyczy, strony: nie dotyczy), Wydawca: Taylor and Francis
  Status:
  Złożona
 2. CARBON NANOHORNS AS REACTION NANOCHAMBERS – A SYSTEMATIC MONTE CARLO STUDY IF: 4,609
  Autorzy:
  S. Furmaniak, P.A. Gauden, A. Patrykiejew, R. Miśkiewicz, P. Kowalczyk
  Czasopismo:
  Scientific Reports (rok: 2018, tom: 8, strony: 15407-1-9), Wydawca: Springer Nature
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1038/s41598-018-33725-z - link do publikacji
 3. THE EFFECTS OF CONFINEMENT IN PORES BUILT OF FOLDED GRAPHENE SHEETS ON THE EQUILIBRIUM OF NITROGEN MONOXIDE DIMERISATION REACTION IF: 2,711
  Autorzy:
  S. Furmaniak, P.A. Gauden, A. Patrykiejew, R. Miśkiewicz, P. Kowalczyk
  Czasopismo:
  Journal of Physics: Condensed Matter (rok: 2019, tom: 31, strony: 135001-1-14), Wydawca: IOP Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1088/1361-648X/aaffb3 - link do publikacji
 4. MONTE CARLO STUDY OF CHEMICAL REACTION EQUILIBRIA IN PORES OF ACTIVATED CARBONS IF: 2,936
  Autorzy:
  S. Furmaniak, P.A. Gauden, P. Kowalczyk, A. Patrykiejew
  Czasopismo:
  RSC Advances (rok: 2017, tom: 7, strony: 53667-53679), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c7ra08992a - link do publikacji
 1. MODELLING CHEMICAL REACTIONS EQUILIBRIA IN PORES OF ACTIVATED CARBONS – A SYSTEMATIC STUDY WITH THE USE OF MONTE CARLO SIMULATIONS
  Autorzy:
  S. Furmaniak, P.A. Gauden, P. Kowalczyk
  Konferencja:
  X JUBILEUSZOWA KONFERENCJA NAUKOWO – TECHNICZNA MATERIAŁY WĘGLOWE I KOMPOZYTY POLIMEROWE. POSTĘPY W OTRZYMYWANIU, BADANIU I ZASTOSOWANIU (rok: 2017, ), Wydawca: Stowarzyeszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
  Data:
  konferencja 4-7 IV 2017
  Status:
  Opublikowana
 2. WPŁYW POFAŁDOWANIA PŁASZCZYZN GRAFENOWYCH BUDUJĄCYCH PORY SZCZELINOPODOBNE NA RÓWNOWAGI REAKCJI CHEMICZNYCH – MODELOWE BADANIA MONTE CARLO
  Autorzy:
  S. Furmaniak, P.A. Gauden, P. Kowalczyk
  Konferencja:
  III KRAJOWA KONFERENCJA "GRAFEN I INNE MATRIAŁY 2D" (rok: 2017, ), Wydawca: Katedra Fizykochemii Nanomateriałów WTiICH ZUT
  Data:
  konferencja 6-8 IX 2017
  Status:
  Opublikowana
 3. NANOROGI WĘGLOWE JAKO NANOKOMORY REAKCYJNE – BADANIA MODELOWE Z WYKORZYSTANIEM SYMULACJI MONTE CARLO
  Autorzy:
  S. Furmaniak, P.A. Gauden, P. Kowalczyk
  Konferencja:
  XI KONFERENCJA NAUKOWO – TECHNICZNA MATERIAŁY WĘGLOWE I KOMPOZYTY POLIMEROWE NAUKA – PRZEMYSŁ'2018 (rok: 2018, ), Wydawca: Stowarzyeszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
  Data:
  konferencja 17-20 IV 2018
  Status:
  Opublikowana
 1. WYKORZYSTANIE SYMULACJI MONTE CARLO DO MODELOWANIA RÓWNOWAG REAKCYJNYCH W PORACH WĘGLI AKTYWNYCH
  Autorzy:
  S. Furmaniak, P.A. Gauden
  Książka:
  Diagnozowanie Stanu Środowiska. Metody Badawcze – Prognozy, Prace Komisji Ekologii i Ochrony Środowiska Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego (rok: 2018, tom: XII, strony: 41-52), Wydawca: Bydgoskie Towarzystwo Naukowe
  Status:
  Opublikowana