Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Funkcjonalizowany silicen z pierwszych zasad

2014/15/N/ST3/03816

Słowa kluczowe:

nanostruktury dwuwymiarowe silicen fermiony Diraca DFT

Deskryptory:

 • ST3_5: Własności elektronowe materiałów i transportu
 • ST3_12: Nanofizyka: nanoelekronika, nanofotonika, nanomagnetyzm

Panel:

ST3 - Fizyka fazy skondensowanej: struktura, własności elektronowe, płyny, nano-nauka

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

woj. lubelskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Agata Podsiadły-Paszkowska 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 57 820 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-08-10

Zakończenie projektu: 2017-02-09

Planowany czas trwania projektu: 18 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Komputer stacjonarny z drukarką. Za kwotę 4 166 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 1. Electrical and mechanical controlling of the kinetic and magnetic properties of hydrogen atoms on free-standing silicene IF: 2,209
  Autorzy:
  Agata Podsiadły-Paszkowska, Mariusz Krawiec
  Czasopismo:
  Journal of Physics: Condensed Matter (rok: 2016, tom: 28, strony: 284004), Wydawca: IOPscience
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1088/0953-8984/28/28/284004 - link do publikacji
 2. Rehybridization-induced charge density oscillations in a long-range corrugated silicene IF: 3,906
  Autorzy:
  Agata Podsiadły-Paszkowska, Mariusz Krawiec
  Czasopismo:
  Physical Chemistry Chemical Physics (rok: 2017, tom: 19, strony: 14269-14275), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C7CP02352A - link do publikacji
 3. Spin-polarized gapped Dirac spectrum of unsupported silicene IF: 3,15
  Autorzy:
  Agata Podsiadły-Paszkowska, Mariusz Krawiec
  Czasopismo:
  Applied Surface Science (rok: 2016, tom: 373, strony: 45-50), Wydawca: Elsevier B.V.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apsusc.2015.12.025 - link do publikacji
 4. Tuning the Electronic Structure of Hydrogen-Decorated Silicene
  Autorzy:
  Agata Podsiadły-Paszkowska, Mariusz Krawiec
  Czasopismo:
  Condensed Matter (rok: 2017, tom: 2, strony: 1), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/condmat2010001 - link do publikacji