Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Hi-REX. Wysoce reaktywne sole oksokationów żelaza, miedzi i kobaltu i anionów słabo koordynujących jako związki aktywujące lekkie węglowodory nasycone.

2014/15/D/ST5/02580

Słowa kluczowe:

oksokation metal przejściowy metan aniony słabo koordynujące

Deskryptory:

 • ST5_14: Chemia koordynacyjna
 • ST5_24: Chemia nieorganiczna
 • ST5_20: Chemia pojedynczych cząsteczek i makrocząsteczek

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Przemysław Malinowski 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: SONATA 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 602 300 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-10-01

Zakończenie projektu: 2019-09-30

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Mieszadła magnetyczne z kontrolą temperatury (3 szt.). Za kwotę 12 000 PLN
 2. Pompa próżniowa.
 3. Wyciągi laboratoryjne (2 szt.). Za kwotę 60 000 PLN
 4. Mieszadło magnetyczne.
 5. Pompa próżniowa. Za kwotę 15 990 PLN
 6. Cyfrowy miernik próżni. Za kwotę 6 000 PLN
 7. Komora rękawicowa.
 8. Komputery wraz z urządzeniami peryferyjnymi i oprogramowaniem (4 szt.). Za kwotę 16 000 PLN
 9. Manometr monelowy (2 szt.). Za kwotę 1 600 PLN
 10. Pojemnik do przechowywania ciekłego azotu.
 11. Szafy na odczynniki.
 12. Drukarka. Za kwotę 359 PLN
 13. Pompa próżniowa. Za kwotę 14 000 PLN
 14. Wózek do butli.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 1. Extending the chemistry of weakly basic ligands: solvates of Ag+ and Cu+ stabilized by [Al{OC(CF3)3}4]− anion as model examples in the screening for useful weakly-interacting solvents IF: 4,39
  Autorzy:
  Przemysław J. Malinowski,* Vadim Zhuravlev,Tomasz Jaroń,a Gustavo Santiso-Quinones, Ingo Krossing
  Czasopismo:
  Dalton Transactions (rok: 2021, tom: 50, strony: 2050-2056), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/D0DT03437A - link do publikacji
 2. A stable crystalline Cu(I)‐N2O complex stabilized as the salt of a weakly coordinating anion IF: 12,102
  Autorzy:
  Vadim Zhuravlev, Przemysław J. Malinowski*
  Czasopismo:
  Angewandte Chemie International Edition (rok: 2018, tom: 57, strony: 11697-11700), Wydawca: John Wiley & Sons
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/anie.201806836 - link do publikacji
 3. Building blocks for the chemistry of perfluorinated alkoxyaluminates [Al{OC(CF3)3}4]−: simplified preparation and characterization of Li+–Cs+, Ag+, NH4+, N2H5+ and N2H7+ salts IF: 4,052
  Autorzy:
  Przemysław J. Malinowski,* Tomasz Jaroń,* Małgorzata Domańska, Vadim Zhuravlev, John Slattery, Gustavo Santiso-Quinones, Manuel Schmitt,Ingo Krossing
  Czasopismo:
  Dalton Trasactions (rok: 2020, tom: 49, strony: 7766-7773), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/D0DT00592D - link do publikacji