Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Nowe katalizatory zasadowe aktywne w produkcji biopaliw i wysokogatunkowych chemikaliów

2014/15/B/ST5/00167

Słowa kluczowe:

mezoporowate materiały generowanie zasadowości charakterystyka transesteryfikacja olejów roślinnych otrzymyanie wysokogatunkowych chemikaliów

Deskryptory:

 • ST5_3: Modyfikacja powierzchni materiałów
 • ST5_18: Kataliza homogeniczna i heterogeniczna
 • ST5_6: Materiały porowate

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Maria Ziółek 

Liczba wykonawców projektu: 9

Konkurs: OPUS 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 938 100 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-07-20

Zakończenie projektu: 2018-07-19

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Waga analityczna. Za kwotę 27 000 PLN
 2. Chromatograf gazowy. Za kwotę 92 988 PLN
 3. reaktor do prowadzenia procesów katalitycznych w fazie ciekłej. Za kwotę 200 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (19)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (33)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. Comparative study of acid-basic properties of MCF impregnated with niobium and cerium species IF: 4,504
  Autorzy:
  Katarzyna Stawicka, Piotr Decyk, Anna Wojtaszek-Gurdak, Maria Ziolek
  Czasopismo:
  Catalysis Today (rok: 2019, tom: 325, strony: 44602), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.cattod.2018.05.025 - link do publikacji
 2. Formation of Pt–Ag alloy on different silicas – surface properties and catalytic activity in oxidation of methanol IF: 3,108
  Autorzy:
  J. Wisniewska, M. Ziolek
  Czasopismo:
  RSC Advances (rok: 2017, tom: 7, strony: 9534–9544), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c6ra28365a - link do publikacji
 3. Supported and inserted monomeric niobium oxide species on/in silica: a molecular picture IF: 4,449
  Autorzy:
  D.C. Tranca, A. Wojtaszek-Gurdak, M. Ziolek, F. Tielens
  Czasopismo:
  Phys. Chem. Chem. Phys. (rok: 2015, tom: 17, strony: 22401-22411), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  101039/c55cp03450g - link do publikacji
 4. UV-Vis spectroscopy combined with azastilbene probe as a tool for testing basicity of mesoporous silica modified with nitrogen compounds IF: 4,391
  Autorzy:
  Katarzyna Stawicka, Dorota Prukała, Tomasz Siodła, Marek Sikorski, Maria Ziolek
  Czasopismo:
  Applied Catalysis A (rok: 2019, tom: 570, strony: 339-347), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apcata.2018.12.003 - link do publikacji
 5. Imidazole immobilization in nanopores of silicas and niobiosilicates SBA-15 and MCF—A new concept towards creation of basicity IF: 4,403
  Autorzy:
  D. Kryszak, K. Stawicka, V. Calvino-Casilda, R.M. Martin-Aranda, M. Ziolek
  Czasopismo:
  Applied Catalysis A General (rok: 2017, tom: 531, strony: 139-150), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 6. Impact of Brønsted acid sites in MWW zeolites modified with cesium and amine species on Knoevenagel condensation IF: 3,538
  Autorzy:
  Anna Wojtaszek-Gurdak, Vanesa Calvino-Casilda, Aneta Grzelak, Rosa Martin-Aranda, Maria Ziolek
  Czasopismo:
  Microporous and Mesoporous Materials (rok: 2019, tom: 280, strony: 288-296), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.micromeso.2019.02.007 - link do publikacji
 7. Tantalum vs Niobium MCF nanocatalysts in the green synthesis of chromene derivatives IF: 4,504
  Autorzy:
  Agata Smuszkiewicz, Jesús López-Sanza, Izabela Sobczak, Rosa M. Martín-Aranda, Maria Ziolek, Elena Pérez-Mayoral
  Czasopismo:
  Catalysis Today (rok: 2019, tom: 325, strony: 47-52), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.cattod.2018.06.038 - link do publikacji
 8. The role of gold dopant in AP-Nb/MCF and AP-MCF on the Knoevenagel condensation of ethyl cyanoacetate with benzaldehyde and 2,4-dichlorobenzaldehyde IF: 4,504
  Autorzy:
  Izabela Sobczak, Vanesa Calvino-Casilda, Lukasz Wolski, Tomasz Siodla, Rosa Martin-Aranda, Maria Ziolek
  Czasopismo:
  Catalysis Today (rok: 2019, tom: 325, strony: 81-88), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.cattod.2018.07.035 - link do publikacji
 9. Ca/MCF catalysts — The impact of niobium and material structure on basicity IF: 4,504
  Autorzy:
  Dorota Kryszak, Maciej Trejda, Natalia Benedyczak, Maria Ziolek
  Czasopismo:
  Catalysis Today (rok: 2019, tom: 325, strony: 44882), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.cattod.2018.05.054 - link do publikacji
 10. Development of basicity in mesoporous silicas and metallosilicates IF: 5,773
  Autorzy:
  D. Kryszak, K. Stawicka, M. Trejda, V. Calvino-Casilda, R. Martin-Aranda, M. Ziolek
  Czasopismo:
  Catal. Sci. Technol. (rok: 2017, tom: 7, strony: 5236 - 5248), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C7CY00927E - link do publikacji
 11. The role of niobium component in heterogeneous catalysts IF: 4,233
  Autorzy:
  M. Ziolek, I. Sobczak
  Czasopismo:
  Catalysis Today (rok: 2017, tom: 285, strony: 211-225), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.cattod.2016.12.013 - link do publikacji
 12. Development of multifunctional gold, copper, zinc, niobium containing MCF catalysts - Surface properties and activity in methanol oxidation IF: 3,66
  Autorzy:
  3.L. Wolski, I. Sobczak, M. Ziolek
  Czasopismo:
  Microporous Mesoporous Materials (rok: 2017, tom: 243, strony: 339-350), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.micromeso.2017.02.038 - link do publikacji
 13. Insight into the interaction of calcium species with mesoporous silica and niobiosilica IF: 2,527
  Autorzy:
  Maciej Trejda, Dorota Kryszak, Maria Ziolek
  Czasopismo:
  Materials Research Bulletin (rok: 2018, tom: 97, strony: 530-536), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.materresbull.2017.09.050 - link do publikacji
 14. Mobility of gold, copper and cerium species in Au, Cu/Ce, Zr-oxides and its impact on total oxidation of methanol IF: 8,142
  Autorzy:
  P. Kaminski, M. Ziolek
  Czasopismo:
  Applied Catalysis B, Environmental (rok: 2016, tom: 187, strony: 328-341), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apcatb.2016.01.040 - link do publikacji
 15. The effect of niobium and tantalum on physicochemical and catalytic properties of silver and platinum catalysts based on MCF mesoporous cellular foams IF: 7,482
  Autorzy:
  J. Wisniewska, M. Ziolek, N. Artioli, M. Daturi
  Czasopismo:
  Journal of Catalysis (rok: 2016, tom: 336, strony: 58-75), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.cat.2015.12.018 - link do publikacji
 16. MWW layered zeolites modified with niobium species - surface and catalytic properties IF: 4,504
  Autorzy:
  Anna Wojtaszek-Gurdak, Martyna Zielinska, Maria Ziolek
  Czasopismo:
  Catalysis Today (rok: 2019, tom: 325, strony: 89-97), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.cattod.2018.07.044 - link do publikacji
 17. Mesoporous niobosilicate NbMCF modified with alkali metals in the synthesis of chromene derivatives IF: 4,105
  Autorzy:
  A. Smuszkiewicz, J. Lopez-Sanz, I. Sobczak, M. Ziolek, R.M. Martin-Aranda, E. Soriano, E. Perez-Mayoral
  Czasopismo:
  Catalysis Today (rok: 2016, tom: 277, strony: 133-142), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.cattod.2016.02.042 - link do publikacji
 18. The effect of structure of mesoporous silica and niobiosilicate on incorporation and stability of modifiers introduced by the click reaction catalyzed by different copper salts IF: 3,538
  Autorzy:
  Katarzyna Stawicka, Klaudia Drazkiewicz, Maria Ziolek
  Czasopismo:
  Microporous & Mesoporous Materials (rok: 2018, tom: 258, strony: 41-54), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.micromeso.2017.09.005 - link do publikacji
 19. The role of metallic modifiers of SBA-15 supports for propyl-amines on activity and selectivity in the Knoevenagel reactions IF: 3,455
  Autorzy:
  V. Calvino-Casilda, M. Olejniczak, R.M. Martin-Aranda, M. Ziolek
  Czasopismo:
  Microporous Mesoporous Mater. (rok: 2016, tom: 224, strony: 201-207), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.micromeso.2015.11.027 - link do publikacji
 1. AuCu-SBA-15 and AuCu-Nb/SBA-15 catalysts – the effect of niobium and support structure on activity in propene oxidation
  Autorzy:
  K. Grzelak, C-M. Yang, I. Sobczak, M. Ziolek
  Konferencja:
  Gold 2018 Conference, Paris (rok: 2018, ), Wydawca: xxx
  Data:
  konferencja 15-18.07
  Status:
  Opublikowana
 2. Ca/MCF doped with Nb and Ce as catalysts for transesterification of ethyl butyrate with methanol
  Autorzy:
  K. Grzelak, M. Trejda, M. Ziolek
  Konferencja:
  XXII Zeolite Forum (rok: 2018, ), Wydawca: ISBN 978-83-950918-0-3
  Data:
  konferencja 19-23.06
  Status:
  Opublikowana
 3. Generation of basic centers in mesoporous silicas and metallosilicates
  Autorzy:
  D. Kryszak. K. Stawicka, M. Trejda. V. Calvino-Casilda, R. Martin-Aranda, M. Ziolek
  Konferencja:
  7th FEZA Post-Conference School (rok: 2017, ), Wydawca: Uniwersytet w Sofii
  Data:
  konferencja 7-9.07
  Status:
  Opublikowana
 4. Mezopoorowate krzemionki i niobokrzemiany modyfikowane imidazolem - katalizatory zasadowe
  Autorzy:
  D. Kryszak, K. Stawicka, V. Calvino-Casilda, R. Martin Aranda, M. Ziółek
  Konferencja:
  59. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2016, ), Wydawca: ISBN 978-83-60988-23-7
  Data:
  konferencja 19 - 23. 09
  Status:
  Opublikowana
 5. New AuAg-Zn/MCM-36 catalyst - surface properties and catalytic activity/selectivity in methanol oxidation
  Autorzy:
  Iveta Kaskow, Anna Wojtaszek-Gurdak, Izabela Sobczak, Chia-Min Yang, Maria Ziolek
  Konferencja:
  XXII Zeolite Forum (rok: 2018, ), Wydawca: ISBN 978-83-950918-0-3
  Data:
  konferencja 19-23.06
  Status:
  Opublikowana
 6. The mobility of metallic species in Ce-Zr-oxides modified with Au and Cu and their catalytic performance in methanol oxidation
  Autorzy:
  P. Kamiński, M. Ziółek
  Konferencja:
  XLVIII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2016, ), Wydawca: ISBN 978-83-60514-24-5
  Data:
  konferencja 16 - 18. 03
  Status:
  Opublikowana
 7. The role of phosphazene structure and cerium dopant on Basic properties of modified mesoporous cellular foams
  Autorzy:
  K. Stawicka, A. Klonowska, V. Calvino-Casilda, R. Martin-Aranda, M. Ziolek
  Konferencja:
  7th FEZA Post-Conference School (rok: 2017, ), Wydawca: Uniwersytet w Sofii
  Data:
  konferencja 7-9.07
  Status:
  Opublikowana
 8. The synthesis of basic silicas and niobiosilicates SBA-15 and MCF by imidazole anchoring
  Autorzy:
  D. Kryszak, K. Stawicka, V. Calvino-Casilda, R.M. Martin-Aranda, M. Ziolek
  Konferencja:
  XXI Forum Zeolitowe (rok: 2017, ), Wydawca: ISBN: 678-83-62783-10-6
  Data:
  konferencja 7-11.02
  Status:
  Opublikowana
 9. Ca/MCF materials – the impact of niobium on the basicity
  Autorzy:
  M. Trejda, D. Kryszak, N. Benedyczak, M. Ziolek
  Konferencja:
  9th International Symposium on Group Five Elements (rok: 2017, ), Wydawca: Indian Institute of Technology, Kanpur
  Data:
  konferencja 22-14.11
  Status:
  Opublikowana
 10. Gold-silver catalysts based on ZnO in propene oxidation – the effect of silver dopant and hydrogen treatment on catalytic properties
  Autorzy:
  Iveta Kaskow, C-M. Yang, I. Sobczak, M. Ziolek
  Konferencja:
  Gold 2018 Conference, Paris (rok: 2018, ), Wydawca: xxx
  Data:
  konferencja 15-18.07
  Status:
  Opublikowana
 11. Insight into the interaction between calcium species with mesoporous silica and niobiosilica
  Autorzy:
  D. Kryszak, K. Stawicka, V. Calvino-Casilda, R.M. Martin-Aranda, M. Trejda
  Konferencja:
  XXI Forum Zeolitowe (rok: 2017, ), Wydawca: ISBN: 678-83-62783-10-6
  Data:
  konferencja 7-11.02
  Status:
  Opublikowana
 12. Insight into the interaction of calcium species with mesoporous silica and niobiosilica
  Autorzy:
  M. Trejda, D. Kryszak, M. Ziolek
  Konferencja:
  9th International Symposium on Group Five Elements (rok: 2017, ), Wydawca: Indian Institute of Technology, Kanpur
  Data:
  konferencja 22-24.11
  Status:
  Opublikowana
 13. Modification of layered MWW zeolites by pillaring with niobium silicate
  Autorzy:
  A. Wojtaszek-Gurdak, M. Zielinska, M. Trejda, M. Ziolek
  Konferencja:
  18th International Zeolite Conference (rok: 2016, ), Wydawca: Uniwersytet w Rio de Janeiro
  Data:
  konferencja 19 - 24. 06
  Status:
  Opublikowana
 14. New modification routes of layered MWW zeolites by including niobium and amine species
  Autorzy:
  A. Wojtaszek-Gurdak, J. Latańska, M. Zagaja, M. Ziolek
  Konferencja:
  9th International Symposium on Group Five Elements (rok: 2017, ), Wydawca: Indian Institute of Technology, Kanpur
  Data:
  konferencja 22-24.11
  Status:
  Opublikowana
 15. Porous calcium oxides characterization and activity in transesterification processes
  Autorzy:
  D. Kryszak, M. Trejda
  Konferencja:
  XXII Zeolite Forum (rok: 2018, ), Wydawca: ISBN 978-83-950918-0-3
  Data:
  konferencja 19-23.06
  Status:
  Opublikowana
 16. The effect of niobium and tantalum on physicochemical and catalytic properties of silver and platinum catalysts based on MCF mesoporous cellular foams
  Autorzy:
  J. Wisniewska, M. Ziolek, N. Artioli, M. Daturi
  Konferencja:
  The 16th International Congress on Catalysis (rok: 2016, ), Wydawca: Uniwersytet w Pekinie
  Data:
  konferencja 03 - 08. 07
  Status:
  Opublikowana
 17. The effect of niobium as a component of catalysts on the oxidation processes towards the production of fine chemicals
  Autorzy:
  M. Ziolek, I. Sobczak
  Konferencja:
  11th International Congress on Catalysis and Fine Chemicals (rok: 2016, ), Wydawca: Uniwersytet w Lyonie
  Data:
  konferencja 05 - 08. 09
  Status:
  Opublikowana
 18. The generation of acidic and basic centers on mesoporous molecular sieves by click chemistry
  Autorzy:
  K. Stawicka, K. Drazkiewicz, V. Calvino-Casilda, R. M. Martin-Aranda
  Konferencja:
  XXI Forum Zeolitowe (rok: 2017, ), Wydawca: ISBN: 678-83-62783-10-6
  Data:
  konferencja 7-11.02
  Status:
  Opublikowana
 19. Comparative study of Basic oxygen form on MCF impregnation with niobium and cerium species – NO as a probe molecule
  Autorzy:
  K. Stawicka, P. Decyk, A. Wojtaszek-Gurdak, M. Ziolek
  Konferencja:
  9th International Symposium on Group Five Elements (rok: 2017, ), Wydawca: Indian Institute of Technology, Kanpur
  Data:
  konferencja 22-24.11
  Status:
  Opublikowana
 20. Modification of APTMS-Nb/MCF basicity by gold and copper dopants
  Autorzy:
  I. Sobczak, M. Wlodarczyk, L. Wolski, M. Ziolek, V. Calvino-Casilda, R. Martin-Aranda
  Konferencja:
  9th International Symposium on Group Five Elements (rok: 2017, ), Wydawca: Indian Institute of Technology, Kanpur
  Data:
  konferencja 22-24.11
  Status:
  Opublikowana
 21. Modification of MWW zeolites in order to obtain new heterogeneous catalysts
  Autorzy:
  A. Wojtaszek-Gurdak
  Konferencja:
  XXI Forum Zeolitowe (rok: 2017, ), Wydawca: ISBN: 678-83-62783-10-6
  Data:
  konferencja 7-11.02
  Status:
  Opublikowana
 22. Search for the role of niobium component of molecular sieves in enhancement of catalytic activity
  Autorzy:
  M. Ziolek
  Konferencja:
  XX Zeolite Forum (rok: 2015, ), Wydawca: ISBN 978-83-929430-9-9
  Data:
  konferencja 22-26. 09
  Status:
  Opublikowana
 23. The creation of base catalysts by modification of SBA-15 and MCF mesoporous silicas by imidazole
  Autorzy:
  D. Kryszak, K. Stawicka, M. Trejda, M. Ziółek
  Konferencja:
  XLVIII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2016, ), Wydawca: ISBN 978-83-60514-24-5
  Data:
  konferencja 16 - 18. 03
  Status:
  Opublikowana
 24. The role of cerium and niobium species in base-acid properties of MCFs
  Autorzy:
  Katarzyna Stawicka, Piotr Decyk, Anna Wojtaszek-Gurdak, Maria Ziółek
  Konferencja:
  International Conference on Catalysis and Surface Chemistry (rok: 2018, ), Wydawca: ISBN 978-83-60514-28-3
  Data:
  konferencja 18-23.03
  Status:
  Opublikowana
 25. Insight into the properties of calcium containing mesostructured cellular foams
  Autorzy:
  M. Trejda, N. Benedyczak, D. Kryszak
  Konferencja:
  7th FEZA Conference (rok: 2017, ), Wydawca: Uniwersytet w Sofii
  Data:
  konferencja 3-7.07
  Status:
  Opublikowana
 26. Acid-base modification of layered MWW zeolites
  Autorzy:
  Anna Wojtaszek-Gurdak, Joanna Latańska, Marzena Zagaja, Aneta Grzesińska, Maria Ziółek
  Konferencja:
  International Conference on Catalysis and Surface Chemistry (rok: 2018, ), Wydawca: ISBN 978-83-60514-28-3
  Data:
  konferencja 18 - 23. 03
  Status:
  Opublikowana
 27. Fascinating niobium catalysts
  Autorzy:
  Maria Ziółek
  Konferencja:
  International Conference on Catalysis and Surface Chemistry (rok: 2018, ), Wydawca: ISBN 978-83-60514-28-3
  Data:
  konferencja 18-23.03
  Status:
  Opublikowana
 28. Generation of basicity in MWW zeolites towards the formation of bifunctional catalysts
  Autorzy:
  A. Wojtaszek-Gurdak, J. Latanska, M. Zagaja, M. Ziolek
  Konferencja:
  7th FEZA Conference (rok: 2017, ), Wydawca: Uniwersytet w Sofii
  Data:
  konferencja 3-7. 07
  Status:
  Opublikowana
 29. Mesoporous molecular sieves of SBA-15 type based on calcium and niobium as basic catalyst
  Autorzy:
  M. Trejda, D. Kryszak, E. Drgas, A. Zdziabek, M. Ziolek
  Konferencja:
  18th International Zeolite Conference (rok: 2016, ), Wydawca: Uniwersytet w Rio de Janeiro
  Data:
  konferencja 19 - 24. 06
  Status:
  Opublikowana
 30. Mezoporowate materiały typu SBA-15 modyfikowane wapniem i niobem - katalizatory zasadowe
  Autorzy:
  M. Trejda, E. Drgas, A. Zdziabek, M. Ziółek
  Konferencja:
  59. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2016, ), Wydawca: ISBN 978-83-60988-23-7
  Data:
  konferencja 19 - 23. 09
  Status:
  Opublikowana
 31. Probing of basicity of MCFs modified with different nitrogen containing compounds with azastilbene
  Autorzy:
  K. Stawicka, D. Prukała, T. Siodła, M. Sikorski, M. Ziolek
  Konferencja:
  XXII Zeolite Forum (rok: 2018, ), Wydawca: ISBN 978-83-950918-0-3
  Data:
  konferencja 19-23.06
  Status:
  Opublikowana
 32. The click chemistry re action as a tool for the generation of acid Or Basic center on mesoporous silicas and metallosilicates
  Autorzy:
  K. Stawicka, K. Drazkiewicz, V. Calvino-Casilda, R. Martin-Aranda, M. Ziolek
  Konferencja:
  7th FEZA Conference (rok: 2017, ), Wydawca: Uniwersytet w Sofii
  Data:
  konferencja 3-7.07
  Status:
  Opublikowana
 33. The impact of niobium and cerium on the basicity of calcium containing MCF materials
  Autorzy:
  Kalina Grzelak, Maciej Trejda, Maria Ziółek
  Konferencja:
  International Conference on Catalysis and Surface Chemistry (rok: 2018, ), Wydawca: ISBN 978-83-60514-28-3
  Data:
  konferencja 18-23.03
  Status:
  Opublikowana
 1. Structure and reactivity of zeolites containing group five elements (V, Nb, Ta)
  Autorzy:
  M. Ziolek, I. Sobczak,m M. Trejda, A. Wojtaszek - Gurdak
  Książka:
  Structure and Reactivity of Metals in Zeolite Materials in Series: Structure and Bonding (rok: 2018, tom: 178, strony: 179-251), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
 2. Gold Loaded on Niobium, Zinc and Cerium Oxides Synthesis, Characterization and Catalytic Application
  Autorzy:
  Maria Ziolek, Izabela Sobczak, Lukasz Wolski
  Książka:
  Nanocatalysis Applications and Technologies (rok: 2019, tom: xx, strony: 254-299), Wydawca: CRC Press Taylor & Francis Group
  Status:
  Opublikowana