Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badania fazy nematycznej nadprzewodników żelazowych

2014/15/B/ST3/00357

Słowa kluczowe:

silne korelacje elektronowe nematyczność zjawiska magneto-termoelektryczne

Deskryptory:

 • ST3_4: Transport w materii skondensowanej
 • ST3_5: Własności elektronowe materiałów i transportu
 • ST3_8: Nadprzewodnictwo

Panel:

ST3 - Fizyka fazy skondensowanej: struktura, własności elektronowe, płyny, nano-nauka

Jednostka realizująca:

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Marcin Matusiak 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: OPUS 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 545 300 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-07-17

Zakończenie projektu: 2020-07-16

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Precyzyjne stałoprądowe źródło Keithley 6220. Za kwotę 20 000 PLN
 2. komputer przenośny. Za kwotę 4 000 PLN
 3. Cyfrowy nanowoltomierz Keithley 2182A (2 szt.). Za kwotę 44 000 PLN
 4. Nano lutownica. Za kwotę 5 000 PLN
 5. Pompa turbomolekularna.
 6. sucha pompa rotacyjna. Za kwotę 16 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 1. Hints for the nematic pseudogap in nearly optimally doped La2-xSrxCuO4 superconductor
  Autorzy:
  Marcin Matusiak, Tadashi Adach, Yoichi Tanabe, Yoji Koike
  Czasopismo:
  Physical Review Research (rok: 2020, tom: 2, strony: 032070(R)), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevResearch.2.032070 - link do publikacji
 2. Anisotropy of the Seebeck and Nernst coefficients in parent compounds of the iron-based superconductors IF: 3,836
  Autorzy:
  Marcin Matusiak, Michał Babij, Thomas Wolf
  Czasopismo:
  Physical Review B, Rapid Communications (rok: 2018, tom: 97, strony: 100506(R)), Wydawca: APS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.97.100506 - link do publikacji
 3. Nematicity in chalcogenide parent compound Fe1+yTe probed by thermoelectric measurements IF: 3,442
  Autorzy:
  Marcin Matusiak, Anna Krztoń-Maziopa
  Czasopismo:
  Journal of Physics and Chemistry of Solids (rok: 2020, tom: 139, strony: 109311), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jpcs.2019.109311 - link do publikacji
 4. Direct evidence of uneven dxz and dyz orbital occupation in the superconducting state of iron pnictide IF: 3,575
  Autorzy:
  Damian Rybicki, Marcin Sikora, Joanna Stepien, Łukasz Gondek, Kamil Goc, Tomasz Straczek, Michał Jurczyszyn, Czesław Kapusta, Zbigniew Bukowski, Michał Babij, Marcin Matusiak and Marcin Zajac
  Czasopismo:
  Physical Review B (rok: 2020, tom: 102, strony: 195126), Wydawca: Amercian Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.102.195126 - link do publikacji
 5. Thermoelectric anisotropy in the iron-based superconductor Ba(Fe1−xCox)2As2 IF: 3,836
  Autorzy:
  Marcin Matusiak, Krzysztof Rogacki, Thomas Wolf
  Czasopismo:
  PHYSICAL REVIEW B (rok: 2018, tom: 97, strony: 220501(R)), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.97.220501 - link do publikacji
 6. Thermoelectric signature of the nematic phase in hole-doped iron-based superconductors IF: 3,736
  Autorzy:
  Marcin Matusiak, Michał Babij
  Czasopismo:
  Physical Review B (rok: 2019, tom: 99, strony: 174507), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.99.174507 - link do publikacji
 7. In-plane transport anisotropy in a Ba1−xKxFe2As2 iron-based superconductor IF: 2,489
  Autorzy:
  Marcin Matusiak, Thomas Wolf
  Czasopismo:
  Superconductor Science and Technology (rok: 2019, tom: 32, strony: 105013), Wydawca: IOP Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1088/1361-6668/ab392f - link do publikacji