Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Identyfikacja mechanizmów molekularnych związanych z powstawaniem, wzrostem i ekspansją nowotworów neuronalnych i mieszanych neuronalno-glejowych ośrodkowego układu nerwowego u dzieci.

2014/15/B/NZ4/00744

Słowa kluczowe:

epigenetyka eskpresja miRNA metylacja nowotwory neuronalne i mieszane neuronalno-glejowe ośrodkowy układ nerwowy

Deskryptory:

 • NZ2_2: Genomika, transkryptomika i epigenomika
 • NZ4_12: Inne zagadnienia pokrewne
 • NZ1_1: Biologia molekularna

Panel:

NZ4 - Biologia na poziomie tkanek, narządów i organizmów: budowa i czynność układów, narządów i organizmów ludzi i zwierząt, metody diagnostyki i terapii, medycyna doświadczalna, onkologia doświadczalna, podstawy nauk neurologicznych, farmacja, farmakoterapia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski

woj. łódzkie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Magdalena Zakrzewska 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 1 173 500 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-07-16

Zakończenie projektu: 2019-07-15

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Termocykler. Za kwotę 50 000 PLN
 2. Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem. Za kwotę 25 000 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (3)
 1. Sensitive detection of FGFR1 N546K mosaic mutation in patient with encephalocraniocutaneous lipomatosis and coexisted pilocytic astrocytoma IF: 2,264
  Autorzy:
  Kordacka J, Zakrzewsk K, Gruszka R, Witusik-Perkowska M, Taha J, Sikorska B, Liberski PP, Zakrzewska M
  Czasopismo:
  American Journal of Medical Genetics: Part A (rok: 2019, tom: Aug;179(8), strony: 1622-1627), Wydawca: Wiley Online Library
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/ajmg.a.61256. - link do publikacji
 2. Germline and somatic FGFR1 abnormalities in dysembryoplastic neuroepithelial tumors IF: 11,36
  Autorzy:
  Rivera B, Gayden T, Carrot-Zhang J, Nadaf J, Boshari T, Faury D, Zeinieh M, Blanc R, Burk DL, Fahiminiya S, Bareke E, Schüller U, Monoranu CM, Sträter R, Kerl K, Niederstadt T, Kurlemann G, Ellezam B, Michalak Z, Thom M, Lockhart PJ, Leventer RJ, Ohm M, MacGregor D, Jones D, Karamchandani J, Greenwood CM, Berghuis AM, Bens S, Siebert R, Zakrzewska M, Liberski PP, Zakrzewski K, Sisodiya SM, Paulus W, Albrecht S, Hasselblatt M, Jabado N, Foulkes WD, Majewski J
  Czasopismo:
  Acta Neuropathologica (rok: 2016, tom: 131(6), strony: 847-863), Wydawca: Springer International Publishing AG. Part of Springer Nature
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00401-016-1549-x - link do publikacji
 3. Expression-based decision tree model reveals distinct microRNA expression pattern in pediatric neuronal and mixed neuronal-glial tumors IF: 2,933
  Autorzy:
  Zakrzewska M, Gruszka R, Stawiski K, Fendler W, Kordacka J, Grajkowska W, Daszkiewicz P, Liberski PP, Zakrzewski K
  Czasopismo:
  BMC Cancer (rok: 2019, tom: Jun 6;19(1), strony: 544), Wydawca: Springer Nature
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1186/s12885-019-5739-5 - link do publikacji
 4. The Oncogenic Relevance of miR-17-92 Cluster and Its Paralogous miR-106b-25 and miR-106a-363 Clusters in Brain Tumors IF: 3,687
  Autorzy:
  Gruszka R, Zakrzewska M
  Czasopismo:
  Int J Mol Sci. (rok: 2018, tom: 19(3), strony: 879), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ijms19030879. - link do publikacji
 1. BRAF and H3F3A genes mutations in neuronal and mixed neuronal-glial tumours of childhood.
  Autorzy:
  Joanna Kordacka, Magdalena Zakrzewska
  Konferencja:
  Juvenes Pro Medicina (rok: 2017, ), Wydawca: Students' Scientific Association of the Medical University of Lodz
  Data:
  konferencja 19-20 maja
  Status:
  Opublikowana
 2. Comparative Analysis of miRNA Expression in Pediatric Neuronal and Mixed Neuronal-Glial Tumors
  Autorzy:
  M. Zakrzewska, W. Fendler, K. Stawiski, R. Gruszka, K. Zakrzewski, P.P. Liberski
  Konferencja:
  49th CONGRESS OF THE INTERNATIONAL SOCIETY OF PAEDIATRIC ONCOLOGY (SIOP) (rok: 2017, ), Wydawca: WILEY Pediatric Blood & Cancer
  Data:
  konferencja 12–15 października
  Status:
  Opublikowana
 3. An eight year-old with encephalocraniocutaneous lipomatosis and pilocytic astrocytoma - a case study with genetic analysis
  Autorzy:
  Kordacka J, Zakrzewska M
  Konferencja:
  Juvenes Pro Medicina (rok: 2018, ), Wydawca: Students' Scientific Association of the Medical University of Lodz
  Data:
  konferencja 25-26 maja
  Status:
  Opublikowana