Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Weryfikacja jednorodności materiału macierzystego w glebach wytworzonych ze skał krystalicznych i osadowych w strefie oddziaływania lessu na obszarze Dolnego Śląska

2014/15/D/ST10/04087

Słowa kluczowe:

lessy gleby poligenetyczne materiał macierzysty gleby płowe rekonstrukcje paleośrodowiskowe

Deskryptory:

  • ST10_14: Gleboznawstwo, zanieczyszczenia gleb
  • ST10_7: Geomorfologia, glacjologia, zmiany globalne i regionalne oraz rozwój krajobrazu Ziemi
  • ST10_4: Geochemia

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi, m.in.:

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Jarosław Waroszewski 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: SONATA 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 450 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-07-23

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt zakończony