Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Weryfikacja jednorodności materiału macierzystego w glebach wytworzonych ze skał krystalicznych i osadowych w strefie oddziaływania lessu na obszarze Dolnego Śląska

2014/15/D/ST10/04087

Słowa kluczowe:

lessy gleby poligenetyczne materiał macierzysty gleby płowe rekonstrukcje paleośrodowiskowe

Deskryptory:

 • ST10_14: Gleboznawstwo, zanieczyszczenia gleb
 • ST10_7: Geomorfologia, glacjologia, zmiany globalne i regionalne oraz rozwój krajobrazu Ziemi
 • ST10_4: Geochemia

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Jarosław Waroszewski 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: SONATA 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 450 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-07-23

Zakończenie projektu: 2018-07-22

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (8)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (5)
 1. Identifying slope processes over time and their imprint in soils of medium-high mountains of Central Europe (the Karkonosze Mountains, Poland) IF: 3,697
  Autorzy:
  Jaroslaw Waroszewski, Markus Egli, Dagmar Brandová, Marcus Christl, Cezary Kabala, Malgorzata Malkiewicz, Jakub Kierczak, Bartłomiej Glina, Paweł Jezierski
  Czasopismo:
  Earth Surface Processes and Landforms (rok: 2018, tom: 43(6), strony: 1195-1212), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/esp.4305 - link do publikacji
 2. Landscape-related transformation and differentiation of Chernozems – Catenary approach in the Silesian Lowland, SW Poland IF: 3,191
  Autorzy:
  Beata Labaz, Elżbieta Musztyfaga, Jarosław Waroszewski, Adam Bogacz, Paweł Jezierski, Cezary Kabala
  Czasopismo:
  Catena (rok: 2018, tom: 161, strony: 63-76), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 3. Provenance and paleoenvironmental context of the Late Pleistocene thin aeolian silt mantles in southwestern Poland – a widespread parent material for soils IF: 4,333
  Autorzy:
  Jaroslaw Waroszewski, Anna Pietranik, Tobias Sprafke, Cezary Kabała, Manfred Frechen, Zdzisław Jary, Aleksandra Kot, Sumiko Tsukamoto, Simon Meyer-Heintze, Marcin Krawczyk, Beata Łabaz, Bernhard Schultz, Yulia V. Erban Kochergina
  Czasopismo:
  Catena (rok: 2021, tom: brak, strony: brak), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 4. Ambient geochemical baselines for trace elements in Chernozems - approximation of geochemical soil transformation in an agricultural area IF: 1,901
  Autorzy:
  Beata Łabaz, Cezary Kabała, Jarosław Waroszewski
  Czasopismo:
  Environmental Monitoring and Assessment (rok: 2019, tom: 191, strony: 19), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10661-018-7133-1 - link do publikacji
 5. In situ weathering of rocks or an eolian silt deposition: key parameters for veryfing parent material and pedogenesis in the Opawskie Mountains - a case study from SW Poland IF: 2,763
  Autorzy:
  Aleksandra Loba, Marcin Sykuła M., Jakub Kierczak J., Beata Łabaz, Adam Bogacz, Jarosław Waroszewski
  Czasopismo:
  Journal of Soil and Sediments (rok: 2020, tom: 20, strony: 435-451), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11368-019-02377-5 - link do publikacji
 6. Aeolian silt contribution to soils on mountain slopes (Mt. Ślęża, southwest Poland) IF: 2,195
  Autorzy:
  Jaroslaw Waroszewski, Tobias Sprafke, Cezary Kabala, Elżbieta Musztyfaga, Beata Łabaz, Przemysław Woźniczka
  Czasopismo:
  Quaternary Research (rok: 2018, tom: 89(3), strony: 702-717), Wydawca: Cambridge University Press
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1017/qua.2017.76 - link do publikacji
 7. Chronostratigraphy of silt-dominated Pleistocene periglacial slope deposits on Mt. Ślęża (SW, Poland): Palaeoenvironmental and pedogenic significance IF: 4,333
  Autorzy:
  Jaroslaw Waroszewski, Tobias Sprafke, Cezary Kabala, Elżbieta Musztyfaga, Aleksandra Kot, Sumiko Tsukamoto, Manfred Frechen
  Czasopismo:
  Catena (rok: 2020, tom: 190, strony: 104549), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.catena.2020.104549 - link do publikacji
 8. Tracking textural, mineralogical and geochemical signatures in soils developed from basalt derived materials covered with loess sediments (SW Poland) IF: 4,848
  Autorzy:
  Jaroslaw Waroszewski, Tobias Sprafke, Cezary Kabała, Mirosław Kobierski, Jakub Kierczak, Elżbieta Musztyfaga, Aleksandra Loba, Ryszard Mazurek, Beata Łabaz
  Czasopismo:
  Geoderma (rok: 2019, tom: 337, strony: 983-997), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.geoderma.2018.11.008 - link do publikacji
 1. Mixing of loess with different ressidum material recorded in soils – a view from geochemical and mineralogcal perspective
  Autorzy:
  Waroszewski J., Loba A., Kierczak J.
  Konferencja:
  The XXIV Session of PTMiN Isotopes as a tools to understanding Earth and Environment (rok: 2017, ), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Akapit, Mineralogia Special Papers vol 47
  Data:
  konferencja Wrocław 19-22.10.2017
  Status:
  Opublikowana
 2. Loess-influenced soils on the Mt. Ślęża (Lower Silesia region) - formation and chronostratigraphy
  Autorzy:
  Jarosław Waroszewski, Tobias Sprafke, Sumiko Tsukamoto, Cezary Kabala, Manfred Frechen, Aleksandra Loba
  Konferencja:
  7th International Conference for Young Researchers 'Mutlidirectional Research in Agriculture, Forestry and Technology' (rok: 2018, ), Wydawca: Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
  Data:
  konferencja 16-17.04.2018
  Status:
  Opublikowana
 3. Origin of shallow silt deposits at the margin of south poland loess belt – interferences from bedrock and postsedimentary/pedogenesis processes on Ślęża massif
  Autorzy:
  Waroszewski, J., Kabala C., Łabaz B., Woźniczka P.,
  Konferencja:
  International Conference on Loess Research, Loessfest 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: Department of Geography, Environment and Spatil Sciences, Michigan State University
  Data:
  konferencja 22-25.09.2016
  Status:
  Opublikowana
 4. Genesis and classification of loess-influenced soils – an exmaple from Sudeten Foreland (Mt. Ślęża massife, Poland)
  Autorzy:
  Waroszewski J., Kabala C., Baranska M.,
  Konferencja:
  Soil Classification Congress 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: University of Free State
  Data:
  konferencja 29.11-5.12.2016
  Status:
  Opublikowana
 5. Mineralogia i klasyfikacja gleb wytworzonych na styku zwietrzelin bazaltowych oraz lessu na Pogórzu Kaczawskim i Pogórzu Izerskim (Sudety Zachodnie)
  Autorzy:
  Waroszewski J., Musztyfaga E., Kobierski M., Kabała C., Kierczak J.
  Konferencja:
  Gleby Pienin i Podhala – Geneza i klasyfikacja gleb zasobnych w węglany (rok: 2017, ), Wydawca: Zakład Gleboznawstwa i Ochrony Gleb, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  Data:
  konferencja 7-10.06.2017
  Status:
  Opublikowana