Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Synteza materiałów polimerowych z odciskiem molekularnym z wykorzystaniem matryc krzemionkowych

2014/15/N/ST5/02025

Słowa kluczowe:

adsorbent polimerowy strukturyzowana krzemionka stały szablon SBA-15 polimery z odciskiem molekularnym MIP beta-blokery

Deskryptory:

 • ST5_6: Materiały porowate
 • ST5_21: Chemia polimerów

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Małgorzata Kujawska (z d. Kica) 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 100 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-09-25

Zakończenie projektu: 2018-09-24

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (1)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (2)
 1. Molecularly imprinted polymeric adsorbent for β-blockers removal synthesized using functionalized MSU-F silica as a sacrificial template. IF: 1,083
  Autorzy:
  Małgorzata Kujawska, Andrzej W. Trochimczuk
  Czasopismo:
  Separation Science and Technology (rok: 2016, tom: 52, strony: 2565-2575), Wydawca: Taylor & Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/01496395.2016.1200090 - link do publikacji
 1. Molecularly imprinted polymers synthesized using functionalized structured silicas as a hard templates.
  Autorzy:
  Małgorzata Kujawska, Adam Kiersnowski, Andrzej W. Trochimczuk
  Konferencja:
  The 9th International Conference on Molecular Imprinting - MIP2016 (rok: 2016, ), Wydawca: Media-Tryck, Lund University
  Data:
  konferencja 26-30.06.2016
  Status:
  Opublikowana
 2. Influence of various silica modifications on the selectivity of hard-templated molecularly imprinted polymeric adsorbents.
  Autorzy:
  Małgorzata Kujawska, Andrzej W. Trochimczuk
  Konferencja:
  4th International Conference on Methods and Materials for Separation Processes: Separation Science - Theory and Practice SSTP 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
  Data:
  konferencja 04-08.09.2016
  Status:
  Opublikowana