Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Przełom w zrozumieniu zależnej od rybosomów selektywnej translacji w roślinnych mitochondriach.

2014/15/B/NZ2/01065

Słowa kluczowe:

translacja mitochondrialna u roślin roślinne mitorybosomy rybosomalne białko S10 profilowanie rybosomów rzodkiewnik

Deskryptory:

 • NZ2_2: Genomika, transkryptomika i epigenomika
 • NZ2_9: Biologia systemowa

Panel:

NZ2 - Genetyka, genomika: Genetyka molekularna, genomika, proteomika, bioinformatyka, biologia systemowa, epidemiologia molekularna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Hanna Jańska 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: OPUS 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 1 134 730 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-07-23

Zakończenie projektu: 2020-01-22

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Ultrawirówka z doposażeniem (rotory, probówki wirówkowe). Za kwotę 300 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (9)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. An update on mitochondrial ribosome biology: the plant mitoribosome in the spotlight IF: 5,656
  Autorzy:
  Artur Tomal, Małgorzata Kwaśniak-Owczarek, Hanna Jańska
  Czasopismo:
  Cells (rok: 2019, tom: 8, strony: 44575), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/cells8121562 - link do publikacji
 2. Deficiency of mitoribosomal S10 protein affects translation and splicing in Arabidopsis mitochondria IF: 11,147
  Autorzy:
  Małgorzata Kwaśniak-Owczarek, Urszula Kaźmierczak, Artur Tomal, Paweł Mackiewicz, Hanna Jańska
  Czasopismo:
  Nucleic Acids Research (rok: 2019, tom: 47, strony: 11790-11806), Wydawca: Oxford Academic
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1093/nar/gkz1069 - link do publikacji
 3. Profilowanie rybosomów jako innowacyjne narzędzie do badania procesu syntezy białek IF: 0,11
  Autorzy:
  Urszula Kaźmierczak, Małgorzata Kwaśniak-Owczarek
  Czasopismo:
  Postępy Biochemii (rok: 2019, tom: 65, strony: 41-51), Wydawca: Polskie Towarzystwo Biochemiczne
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18388/pb.2019_255 - link do publikacji
 1. Mitoribosomeprofiling reveals a link between perturbation in biogenesis of ribosome and loss of its selectivity in translation
  Autorzy:
  Małgorzata Kwaśniak-Owczarek, Urszula Kaźmierczak, Hanna Jańska
  Konferencja:
  EMBO workshop on "Molecular Biology of Mitochondrial Gene Expresssion" (rok: 2018, ), Wydawca: KarolinskaInstitutet
  Data:
  konferencja 20-24 maja
  Status:
  Opublikowana
 2. A defect in processing of 18S and 5S rRNA precursor in Arabidopsis with a decreased level of mitoribosomal protein S10
  Autorzy:
  Urszula Kaźmierczak, Małgorzata Kwaśniak-Owczarek, Artur Tomal, Hanna Jańska
  Konferencja:
  7th Mitochondrion 2018 "Mitochondria in the spotlight" (rok: 2018, ), Wydawca: Uniwersytet Wrocławski
  Data:
  konferencja 18-19 października
  Status:
  Opublikowana
 3. Hard-working mitoribosomal S10 protein in Arabidopsis: participation in translation, splicing and transcript processing
  Autorzy:
  Artur Tomal, Małgorzata Kwaśniak-Owczarek, Hanna Jańska
  Konferencja:
  8th Mitochondrion 2020 "In memory of Professor Lech Wojtczak" (rok: 2020, ), Wydawca: Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN
  Data:
  konferencja 5 luty
  Status:
  Opublikowana
 4. Identification of sRNAs resembling clustered organellar sRNAs (cosRNAs) in Ribo-seq data
  Autorzy:
  Malgorzata Kwasniak-Owczarek, Artur Tomal, Paweł Mackiewicz, Urszula Kazmierczak, Hanna Jańska
  Konferencja:
  11th International Conference for Plant and Mitochondrial Biology "Mitochondria - The energy hubs of living organisms" (rok: 2019, ), Wydawca: The Hebrew University of Jerusalem, Israel
  Data:
  konferencja 10-15 marca
  Status:
  Opublikowana
 5. Ribosomal regulation of plant mitochondrial translation
  Autorzy:
  Hanna Jańska
  Konferencja:
  11th International Conference for Plant and Mitochondrial Biology "Mitochondria - The energy hubs of living organisms" (rok: 2019, ), Wydawca: The Hebrew University of Jerusalem, Israel
  Data:
  konferencja 10-15 marca
  Status:
  Opublikowana
 6. Mitoribosome profiling reveals molecular basis of selective translation in rps10 mitochondria
  Autorzy:
  Urszula Kaźmierczak, Malgorzata Kwasniak-Owczarek, Hanna Jańska
  Konferencja:
  7th Mitochondrion 2018 "Mitochondria in the spotlight" (rok: 2018, ), Wydawca: Uniwersytet Wrocławski
  Data:
  konferencja 18-19 października
  Status:
  Opublikowana
 7. Toward a genome-wide analysis of differential translation in plant mitochondria
  Autorzy:
  Urszula Kaźmierczak, Małgorzata Kwaśniak-Owczarek, Paulina Nawrocka, Hanna Jańska
  Konferencja:
  10th International Conference for Plant Mitochondrial Biology ICPMB2017 (rok: 2017, ), Wydawca: Zhejiang University
  Data:
  konferencja 22-27 maja
  Status:
  Opublikowana
 8. A step forward into understanding the selective mitochondrial translation in rps10 plants
  Autorzy:
  Urszula Kaźmierczak, Małgorzata Kwaśniak-Owczarek, Hanna Jańska
  Konferencja:
  6th Mitochondrion 2017 - Bioenergetics Update (rok: 2017, ), Wydawca: Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Data:
  konferencja 8 grudnia
  Status:
  Opublikowana
 9. Ribosome profiling as an excellent approach to study the mitochondrial translation
  Autorzy:
  Urszula Kaźmierczak, Małgorzata Kwaśniak-Owczarek, Hanna Jańska
  Konferencja:
  II Konferencja Szkoleniowa "Multi-omika- biologia systemów w badaniach medycznych", (rok: 2018, ), Wydawca: Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
  Data:
  konferencja 21 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 1. Assessment of protein synthesis in mitochondria isolated from rosette leaves and liquid culture seedlings of Arabidopsis
  Autorzy:
  Malgorzata Kwaśniak-Owczarek, Artur Tomal, Hanna Jańska
  Książka:
  Methods in Molecular Biology: Plant Mitochondria (rok: 2022, tom: 2363, strony: 183-197), Wydawca: Humana, New York, NY
  Status:
  Opublikowana