Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Rola biosurfaktantów w procesie powstawania uporządkowanych mikro- i nanostruktur węglanu wapnia

2014/15/D/ST8/00544

Słowa kluczowe:

biomineralizacja morfologia kryształów technologie mikrowytwarzania glikolipidy lipopetydy

Deskryptory:

 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)
 • ST8_1: Inżynieria chemiczna, chemia techniczna, inżynieria środowiska, inżynieria sanitarna, inżynieria procesowa

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Anna Bastrzyk 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: SONATA 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 593 115 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-08-03

Zakończenie projektu: 2019-06-02

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (8)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Effect of a lipopeptide biosurfactant on the precipitation of calcium carbonate. IF: 3,997
  Autorzy:
  Anna Bastrzyk, Marta Fiedot-Toboła, Izabela Polowczyk, Krzysztof Legawiec, Grażyna Płaza
  Czasopismo:
  Colloids and Surfaces B-Biointerfaces (rok: 2019, tom: 174, strony: 145-152), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.colsurfb.2018.11.009 - link do publikacji
 2. Surfactin as a green agent controlling the growth of porous calcite microstructures IF: 4,556
  Autorzy:
  Anna Bastrzyk, Marta Fiedot-Toboła, Halina Maniak, Izabela Polowczyk, Grażyna Płaza
  Czasopismo:
  International Journal of Molecular Sciences (rok: 2020, tom: 21(15), strony: 44941), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ijms21155526 - link do publikacji
 1. Biosynteza węglanu wapnia z udziałem biocząsteczek produkowanych przez szczep Bacillus subtilis
  Autorzy:
  Anna Bastrzyk, Izabela Polowczyk, Joanna Chojniak-Gronek, Grażyna Płaza
  Konferencja:
  FIZYKOCHEMIA GRANIC FAZ – METODY INSTRUMENTALNE (rok: 2019, ), Wydawca: Komitet Naukowy
  Data:
  konferencja 13-17.05.2019
  Status:
  Opublikowana
 2. Precipitation of calcium carbonate microparticles in the presence of cultrure supernatant of Bacillus subtilis
  Autorzy:
  Anna Bastrzyk, Joanna Chojniak, Grażyna Płaza, Izabela Polowczyk
  Konferencja:
  10th World Congress of Chemical Engineering (rok: 2017, ), Wydawca: EFCE-Spain Group
  Data:
  konferencja 1-5.10.2017
  Status:
  Opublikowana
 3. Biomineralization of calcium carbonate controlled by biomolecules produced by Bacillus sp.
  Autorzy:
  Anna Bastrzyk, Izabela Polowczyk, Krzysztof Jan. Legawiec, Joanna Chojniak, Katarzyna Paraszkiewicz, Grażyna Płaza
  Konferencja:
  Mineral Engineering Conference 2018 (rok: 2018, ), Wydawca: IOP Publishing
  Data:
  konferencja 26-29.09.2018
  Status:
  Opublikowana
 4. Calcium carbonate porous microstructures biosynthesis: kinetic studies
  Autorzy:
  A.Bastrzyk, I. Polowczyk
  Konferencja:
  32nd Conference of the European Colloid and Interface Society (ECIS2018) (rok: 2018, ), Wydawca: The 32nd ECIS Conference Organizing Committee
  Data:
  konferencja 2-7.09.2018
  Status:
  Opublikowana
 5. Synthesis of calcium carbonate using biosurfactant produced by Bacillus species
  Autorzy:
  Anna Bastrzyk, Joanna Chojniak, Grażyna Płaza, Izabela Polowczyk
  Konferencja:
  10th World Congress of Chemical Engineering (rok: 2017, ), Wydawca: EFCE-Spain Group
  Data:
  konferencja 1-5.10.2017
  Status:
  Opublikowana
 6. Wpływ cząsteczek biosurfaktantu na morfologię oraz właściwości strąconego węglanu wapnia
  Autorzy:
  Anna Bastrzyk, Izabela Polowczyk
  Konferencja:
  FIZYKOCHEMIA GRANIC FAZ – METODY INSTRUMENTALNE (rok: 2019, ), Wydawca: Komitet Naukowy
  Data:
  konferencja 13-17.05.2019
  Status:
  Opublikowana
 7. Biosynteza cząstek węglanu wapnia w obecności bosurfaktantów produkowanych na podłożu zawierającym melasę cukrową
  Autorzy:
  Krzysztof J. Legawiec, Anna Bastrzyk, Izabela Polowczyk, Grażyna A. Płaza
  Konferencja:
  edycja Konferencji Młodych Naukowców nt.: "Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki" (rok: 2018, ), Wydawca: Creativetime
  Data:
  konferencja 09.05.2018
  Status:
  Opublikowana
 8. Synteza węglanu wapnia w obecności biosurfaktantów produkowanych na materiale odpadowym z przemysłu rolno-spożywczego
  Autorzy:
  Anna Bastrzyk, Marta Łomińska, Grażyna Płaza, Joanna Chojniak, Izabela Polowczyk
  Konferencja:
  60 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, (rok: 2017, ), Wydawca: Komitet Naukowy PTChem
  Data:
  konferencja 17-21.09.2017
  Status:
  Opublikowana
 1. Biosurfaktanty lipopetydowe: budowa właściwości i zastosowanie
  Autorzy:
  Marta Łomińska, Krzysztof Legawiec, Anna Bastrzyk
  Książka:
  Zagadnienia Aktualnie Poruszane Przez Młodych Naukowców (rok: 2018, tom: 3, strony: 111-118), Wydawca: Creativetime
  Status:
  Opublikowana