Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Dzieje zamknięte w glinie. Wskaźniki geochemoarcheologiczne wielkopolskiej ceramiki z młodszego okresu przedrzymskiego jako źródło dla poznania zróżnicowania kulturowego

2014/15/B/HS3/02279

Słowa kluczowe:

młodszy okres przedrzymski ceramika archeometria analizy chemiczne zróżnicowanie kulturowe

Deskryptory:

 • ST4_6: Chemia analityczna
 • HS3_8: Archeologia ( w tym: archeologia Grecji i Rzymu; archeologia Egiptu i Nubii, archeologia Bliskiego Wschodu, archeologia Nowego Świata, archeologia pradziejowa, archeologia protohistoryczna, archeologiawczesnośredniowieczna, archeologia średniowieczna i no

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Andrzej Michałowski 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 669 864 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-07-20

Zakończenie projektu: 2018-12-19

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (6)
 • Publikacje książkowe (5)
 1. Effects of sample processing on XRF results from archeological pottery IF: 3,69
  Autorzy:
  Przemysław Niedzielski , Michał Krueger, Dirk Brandherm
  Czasopismo:
  Materials and Manufacturing Processes (rok: 2020, tom: 35, strony: 1455–1460), Wydawca: Taylor & Francis Group
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/10426914.2020.1743856 - link do publikacji
 2. Elemental variability of prehistoric ceramics from postglacial lowlands and its implications for emerging of pottery traditions – An example from the pre-Roman Iron Age
  Autorzy:
  Jarosław Jasiewicz, Przemysław Niedzielski, Michał Krueger, Iwona Hildebrandt-Radke, Andrzej Michałowski
  Czasopismo:
  Journal of Archaeological Science: Reports (rok: 2021, tom: 39, strony: 44574), Wydawca: Elsevier Ltd.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jasrep.2021.103177 - link do publikacji
 3. Reinterpretacja materiałów z osady w Borzejewie, pow. średzki, stan.22
  Autorzy:
  Patrycja Kaczmarska
  Czasopismo:
  Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne (rok: 2019, tom: 18/19/20, strony: 49-59), Wydawca: Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział Wielkopolski
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.7169/wsa.2019.18-20.5 - link do publikacji
 4. Formation of the younger Pre-Roman Iron Age cultural model in Wielkopolska
  Autorzy:
  Andrzej Michałowski, Milena Teska
  Czasopismo:
  PLURAL. History Culture Society, Journal of the History and Geography Department, Ion Creangă" Pedagogical University (rok: 2017, tom: V, nr 2, strony: 75-100), Wydawca: History and Geography Department, Ion Creangă" Pedagogical University, Chişinău
  Status:
  Opublikowana
 5. Iron Forms Fe(II) and Fe(III) Determination in Pre-Roman Iron Age Archaeological Pottery as a New Tool in Archaeometry IF: 4,411
  Autorzy:
  Lidia Kozak, Andrzej Michałowski, Jedrzej Proch, Michal Krueger, Octavian Munteanu, Przemyslaw Niedzielski
  Czasopismo:
  Molecules (rok: 2021, tom: 2021, 26, 5617, strony: 44572), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/molecules26185617 - link do publikacji
 6. Archaeometrical studies of prehistoric pottery using portable ED-XRF IF: 3,364
  Autorzy:
  Andrzej Michałowski, Przemysław Niedzielski, Lidia Kozak, Milena Teska, Karol Jakubowski, Marek Żółkiewski
  Czasopismo:
  Measurement (rok: 2020, tom: 159, strony: 44568), Wydawca: Elsevier Ltd.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.measurement.2020.107758 - link do publikacji
 1. Archeometria - klucz do poznania ceramiki zabytkowej
  Autorzy:
  Milena Teska, Andrzej Michałowski, Marta Krzyżanowska
  Konferencja:
  Od archeologii Józefa Kostrzewskiego do współczesnych nauk o przeszłości społecznej (rok: 2017, ), Wydawca: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
  Data:
  konferencja 21-22 września
  Status:
  Opublikowana
 2. Metody Geofizyczne w Archeologii Polskiej 2016
  Autorzy:
  Andrzej Michałowski, Przemysław Niedzielski, Karml Jaubowski, Marta Krzyżanowska, Lidia Kozak
  Konferencja:
  Metody Geofizyczne w Archeologii Polskiej. Spotkanie IV (rok: 2016, ), Wydawca: Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Fundacja Nauki "Archaeologia Silesiae"
  Data:
  konferencja 23-25 listopada
  Status:
  Opublikowana
 3. Archeometryczne badania obiektów archeologicznych
  Autorzy:
  Karol Jakubowski, Lidia Kozak, Przemysław Niedzielski, Andrzej Michałowski, Milena teska, Marta Krzyżanowska, Marta Bartkowiak, Michał Krueger
  Konferencja:
  Jubileuszowe XXV Poznańskie Konwersatorium Analityczne. Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczenia śladowych ilości pierwiastków (rok: 2016, ), Wydawca: Wydział Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej
  Data:
  konferencja 6 kwietnia
  Status:
  Opublikowana
 4. Statistic - the key to the interpretation of data from archaeometric pottery studies
  Autorzy:
  Andrzej Michałowski, Jarosław Jasiewicz, Przemysław Niedzielski, Michał Krueger, Iwpna Hildebrandt-Radke
  Konferencja:
  ΟΣΤΡΑΚΟΝ. Ceramika i szkło jako źródło do badań nad przeszłością. Ceramic and glass as a source for research on the past (rok: 2019, ), Wydawca: Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza IAiE PAN; Akademia Sztuk Pieknych im Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, Wrocławskie Centrum Akademickie
  Data:
  konferencja 26-28 września
  Status:
  Opublikowana
 5. Archaeological pottery XRF mapping and visualisation of concentrations of selected elements
  Autorzy:
  Andrzej Michałowski, Przemysław Niedzielski, Karol Jakubowski, Jendrzej Proch, Milena teska, Michał Krueger
  Konferencja:
  The International Forum "Viritual Archaeology-2018" (rok: 2018, ), Wydawca: The State Hermitage Museum, Saint Petersburg
  Data:
  konferencja 28-30 maja
  Status:
  Opublikowana
 6. Chemia Archeologii - archeometryczne badania materiałów archeologicznych
  Autorzy:
  Przemysław Niedzielski, Karol Jakubowski, Andrzej Michałowski
  Konferencja:
  59 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2016, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 19-23 września
  Status:
  Opublikowana
 1. -
  Autorzy:
  Andrzej Michałowski, Milena Teska, Przemysław Niedzielski, Marek Żółkiewski (red.)
  Książka:
  Settlements Pottery of the pre-Roman Iron Age in Central European Barbaricum – new research perspectives (rok: 2017, tom: -, strony: 1-204), Wydawca: Biblioteka TELGTE Wydawnictwo
  Status:
  Opublikowana
 2. Wilk ogniowy z odciskiem tkaniny płóciennej z miejscowości Daniszew, gm. Kościelec, pow. kolski, stan. 18
  Autorzy:
  Andrzej Michałowski, Andrzej Sikorski, Milena Teska, Patrycja Kaczmarska
  Książka:
  Studia Barbarica. Profesorowi Andrzejowi Kokowskiemu w 65/ rocznice urodzin (rok: 2018, tom: -, strony: 492-501), Wydawca: Drukarnia Akapit na zlecenie Instytutu Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublini
  Status:
  Opublikowana
 3. The analysis of variability of chemical composition of ceramics for archaeometrical studies
  Autorzy:
  Przemysław Niedzielski, Andrzej Michałowski, Milena Teska, Marta Krzyżanowska, Karol Jakubowski, Lidia Kozak, Michał Krueger, Marek Żółkiewski
  Książka:
  Kulturkonzepte und konzipierte Kulturen. Aussagemöglichkeiten und Grenzen einer systematischen Erfassung archäologischer Funde des eisenzeitlichen Mittelund Nordeuropas. Akten des Internationales Colloquium anlässlich des 100. Jahrestages des Erscheinens des Fundkataloges von Erich Blume im Jahr 1915. Puszczykowo 2015, 6.‒9. Mai; Kolloquien zur Vor und Frühgeschichte (rok: 2018, tom: 23, strony: 199-211), Wydawca: Römisch-Germanische Kommission, Frankfurt a. M. des Deutschen Archäologischen Instituts
  Status:
  Opublikowana
 4. About the 'interim' or discovering the depths of the pre-Roman Iron Age
  Autorzy:
  Andrzej Michałowski, Milena Teska, Marta Krzyżanowska, Patrycja Kaczmarska, Mateusz Frankiewicz, Marek Żółkiewski, Przemysław Niedzielski
  Książka:
  Skarby czasu Wydziału Archeologii UAM (rok: 2021, tom: -, strony: -), Wydawca: Wydział Archeologii UAM
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 5. Die Siedlungskeramik der Przeworsk-Kultur aus der jüngeren vorrömischen Eisenzeit in Großpolen/Ceramika osadowa kultury przeworskiej z młodszego okresu przedrzymskiego w Wilekopolsce
  Autorzy:
  Milena Teska, Andrzej Michałowski
  Książka:
  Eisenzeitliche Siedlungskeramik der Przeworsk-Kultur/Ceramika osadowa kultury przeworskiej z młodszego okresu przedrzymskiego (rok: 2017, tom: 50, strony: 233-252), Wydawca: Edition Topoi
  Status:
  Opublikowana