Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badania nowych fotochromowych materiałów dla fotoniki uporządkowanych poprzez struktury ciekłokrystaliczne i polimerowe

2014/15/B/ST8/00115

Słowa kluczowe:

inżynieria materiałowa ciekły kryształ polimer fotochromizm fototropia

Deskryptory:

 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Stanisław Bartkiewicz 

Liczba wykonawców projektu: 9

Konkurs: OPUS 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 896 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-08-03

Zakończenie projektu: 2018-12-02

Planowany czas trwania projektu: 30 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (15)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Second Harmonic Generation in Nonlinear Optical Crystal Formed of Propellane-type Molecule IF: 5,976
  Autorzy:
  A. Miniewicz, S. Bartkiewicz, E. Wojaczyńska, T. Galica, R. Zaleśny and R. Jakubas
  Czasopismo:
  Journal of Materials Chemistry (rok: 2019, tom: 7, strony: 1255-1262), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c8tc05268a - link do publikacji
 2. 4-(4′-Alkyloxyphenylazo)benzoyl chlorides not only intermediates but photosensitive mesogens for optical switching IF: 4,513
  Autorzy:
  J. Jaworska, I. Korbecka, A. Kochel, Z. Galewski
  Czasopismo:
  Journal of Molecular Liquids (rok: 2017, tom: 225, strony: 877-882), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.molliq.2016.11.014 - link do publikacji
 3. Periodic surface structures induced by a single laser beam irradiation IF: 2,83
  Autorzy:
  J. Noga, A. Sobolewska, S. Bartkiewicz, M. Virkki, A. Priimagi
  Czasopismo:
  Macromolecular Materials and Engineering (rok: 2017, tom: nie dotyczy, strony: nie dotyczy), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/mame.201600329 - link do publikacji
 4. Fast dark cis-trans isomerization of azopyridine derivatives in comparison to their azobenzene analogues: Experimental and computational study IF: 3,767
  Autorzy:
  K. Bujak, H. Orlikowska, J. G. Małecki, E. Schab-Balcerzak, S. Bartkiewicz, J. Bogucki, A. Sobolewska, J. Konieczkowska
  Czasopismo:
  Dyes and Pigments (rok: 2019, tom: 160, strony: 654-662), Wydawca: Wydawca:Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.dyepig.2018.09.006 - link do publikacji
 5. Holographic recording in chiral and linear isomers of single-component phototropic liquid crystals: an experiment and theoretical approach IF: 2,661
  Autorzy:
  J. Noga, A. Sobolewska, S. Bartkiewicz, Z. Galewski
  Czasopismo:
  Liquid Crystals (rok: 2016, tom: 43, strony: 758-769), Wydawca: Taylor & Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/02678292.2016.1142014 - link do publikacji
 6. Mesogenic properties and studies of the photoisomerization process in solutions of branched azobenzene derivatives with ester group IF: 3,648
  Autorzy:
  I. Niezgoda, J. Jaworska, Z. Galewski
  Czasopismo:
  Journal of Molecular Liquids (rok: 2016, tom: 222, strony: 571-575), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.molliq.2016.07.091 - link do publikacji
 7. Photo-Physical Transformations in Pyrazoline Derivatives Based Systems IF: 4,835
  Autorzy:
  A. Szukalski, A. Miniewicz, K. Haupa, B. Przybyl, J. Janczak, A. L. Sobolewski, J. Mysliwiec
  Czasopismo:
  Journal of Physical Chemistry C (rok: 2016, tom: 120, strony: 14813-14819), Wydawca: ACS Publications, USA
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.jpcc.6b03915 - link do publikacji
 8. Application of the novel dynamic thermo-optical analysis for identification of the sequence of mesophases in thermotropic liquid crystal IF: 2,636
  Autorzy:
  H. Orlikowska, A. Sobolewska, A. Miniewicz, S. Bartkiewicz
  Czasopismo:
  Liquid Crystals (rok: 2017, tom: 44, strony: 1157-1164), Wydawca: Taylor & Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/02678292.2016.1269371 - link do publikacji
 9. Azobenzene vs azopyridine and matrix molar masses effect on photoinduced phenomena IF: 3,741
  Autorzy:
  Karolina Bujak, Hanna Orlikowska, Anna Sobolewska, Ewa Schab-Balcerzak, Henryk Janeczek, Stanisław Bartkiewicz, Jolanta Konieczkowska
  Czasopismo:
  European Polymer Journal (rok: 2019, tom: 115, strony: 173-184), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.eurpolymj.2019.03.028 - link do publikacji
 10. Efektywna metoda rozpoznawania faz ciekłokrystalicznych
  Autorzy:
  H. Orlikowska, S. Bartkiewicz
  Czasopismo:
  Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (rok: 2016, tom: 21, strony: 135-140), Wydawca: Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej
  Status:
  Opublikowana
 11. Kinetics of thermal cis–trans isomerization in a phototropic azobenzene-based single-component liquid crystal in its nematic and isotropic phases IF: 4,493
  Autorzy:
  A. Miniewicz, H. Orlikowska, A. Sobolewska, S. Bartkiewicz
  Czasopismo:
  Physical Chemistry Chemical Physics (rok: 2018, tom: 20, strony: 2904-2913), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c7cp06820d - link do publikacji
 12. Marangoni effect visualized in two-dimensions Optical tweezers for gas bubbles IF: 5,228
  Autorzy:
  A. Miniewicz, S. Bartkiewicz, H. Orlikowska, K. Dradrach
  Czasopismo:
  Scientific Reports (rok: 2016, tom: 6, strony: 34787, 1-8), Wydawca: Nature Group, UK
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1038/srep34787 - link do publikacji
 13. On the origin of the driving force in the Marangoni propelled gas bubble trapping mechanism IF: 4,493
  Autorzy:
  A. Miniewicz, C. Quintard, H. Orlikowska, S. Bartkiewicz
  Czasopismo:
  Physical Chemistry Chemical Physics (rok: 2017, tom: 19, strony: 18695-18703), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c7cp01986f - link do publikacji
 14. Photonic vortices induced in a single-component phototropic liquid crystal IF: 4,493
  Autorzy:
  K. Dradrach, S. Bartkiewicz, A. Miniewicz
  Czasopismo:
  Physical Chemistry Chemical Physics (rok: 2016, tom: 18, strony: 3832-3837), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C5CP07030A - link do publikacji
 15. Novel fluorescent liquid crystal containing azobenzene and stilbene moieties - synthesis, mesogenic and spectroscopic studies IF: 4,005
  Autorzy:
  I. Korbecka, J. Jaworska, Z. Galewski
  Czasopismo:
  Dyes and Pigments (rok: 2017, tom: 140, strony: 166-168), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.dyepig.2016.11.059 - link do publikacji
 1. O konwersji światła na energię mechaniczną
  Autorzy:
  H. Orlikowska
  Książka:
  Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce Nauki techniczne i inżynieryjne (rok: 2017, tom: Część IV, strony: 63–70), Wydawca: Wydawnictwo Młodzi Naukowcy
  Status:
  Opublikowana