Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Materiały nanostrukturalne jako platforma syntezy i dostarczania substancji leczniczych

2014/15/B/ST5/04498

Słowa kluczowe:

zeolity dwuwymiarowe sieci metaloorganiczne kontrolowane uwalnianie leków spektroskopia NMR spektroskopia FTIR

Deskryptory:

 • ST5_6: Materiały porowate
 • ST5_8: Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki
 • NZ7_14: Farmacja, farmakoterapia, farmakologia

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Wiesław Roth 

Liczba wykonawców projektu: 9

Konkurs: OPUS 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 902 720 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-07-16

Zakończenie projektu: 2020-02-15

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Mieszadło magnetyczne.
 2. System do badania porowatości metodą quasi-równowagowej temperaturowo-programowanej desorpcji i adsorpcji (QE-TPDA). Za kwotę 45 000 PLN
 3. Mathematica. Za kwotę 6 000 PLN
 4. spektrometr FT-NIR-MIR z przystawką ATR. Za kwotę 170 000 PLN
 5. Mathstatica.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (9)
 1. A new layered MWW zeolite synthesized with the bifunctional surfactant template and the updated classification of layered zeolite forms obtained by direct synthesis IF: 9,931
  Autorzy:
  J. Grzybek, W.J. Roth, B. Gil, A. Korzeniowska, M. Mazur, J. Čejka, R.E. Morris
  Czasopismo:
  Journal of Materials Chemistry A (rok: 2019, tom: 7, strony: 7701-7709), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C8TA09826C - link do publikacji
 2. Metal-organic frameworks: mechanisms of antibacterial action and potential applications IF: 6,122
  Autorzy:
  G. Wyszogrodzka, B. Marszałek, B. Gil, P. Dorożyński
  Czasopismo:
  Drug Discovery Today (rok: 2016, tom: 21, strony: 1009-1018), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.drudis.2016.04.009 - link do publikacji
 3. Fe-MIL-100 as drug delivery system for asthma and chronic obstructive pulmonary disease treatment and diagnosis IF: 3,649
  Autorzy:
  W. Strzempek, E. Menaszek, B. Gil
  Czasopismo:
  Microporous and Mesoporous Materials (rok: 2019, tom: 280, strony: 264-270), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.micromeso.2019.02.018 - link do publikacji
 4. Iron-based Metal-Organic Framework as a theranostic carrier for local tuberculosis therapy IF: 3,335
  Autorzy:
  116.G. Wyszogrodzka, P. Dorożynski, B. Gil, W. J. Roth, M. Strzempek, B. Marszałek, W. P. Węglarz, E. Menaszek, W. Strzempek, P. Kulinowski
  Czasopismo:
  Pharmaceutical Research (rok: 2018, tom: 35, strony: 144-155), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11095-018-2425-2 - link do publikacji
 5. An inhalable theranostic system for local tuberculosis treatment containing an isoniazid loaded Metal Organic Framework Fe-MIL-101-NH2 - from raw MOF to drug delivery system IF: 4,773
  Autorzy:
  125.G. Wyszogrodzka-Gaweł, P. Dorożyński, S. Giovagnoli, W. Strzempek, E. Pesta, W. P. Węglarz, B. Gil, E. Menaszek, P. Kulinowski
  Czasopismo:
  Pharmaceutics (rok: 2019, tom: 11, strony: 687-712), Wydawca: MPDI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/pharmaceutics11120687 - link do publikacji
 6. Interconversion of the CDO Layered Precursor ZSM-55 between FER and CDO Frameworks by Controlled Deswelling and Reassembly IF: 9,363
  Autorzy:
  W. J. Roth, B. Gil, W. Makowski, A. Sławek, J. Grzybek, M. Kubu, J. Čejka
  Czasopismo:
  Chemistry of Materials (rok: 2016, tom: 28, strony: 3616-3619), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.chemmater.6b01302 - link do publikacji
 7. Liquid dispersions of zeolite monolayers with high catalytic activity prepared by soft-chemical exfoliation IF: 12,804
  Autorzy:
  W.J. Roth, T. Sasaki, K. Wolski, Y. Song, D.-M. Tang, Yasuo Ebina, Renzhi Ma, J. Grzybek, K. Kałahurska, B. Gil, M. Mazur, S. Zapotoczny, J. Cejka,
  Czasopismo:
  Science Advances (rok: 2020, tom: 6, strony: sciadv.aay816), Wydawca: American Association for the Advancement of Science
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1126/sciadv.aay8163 - link do publikacji
 8. Pillaring of layered zeolite precursors with ferrierite topology leading to unusual molecular sieves on the micro/mesoporous border IF: 4,029
  Autorzy:
  Wieslaw J. Roth, Barbara Gil, Alvaro Mayoral, Justyna Grzybek, Aleksandra Korzeniowska, Martin Kubu, Wacław Makowski, Jiří Čejka, Zbigniew Olejniczak, Michal Mazur
  Czasopismo:
  Dalton Transactions (rok: 2018, tom: 47, strony: 3029-3037), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c7dt03718j - link do publikacji
 9. Incorporation and release of a model drug, ciprofloxacin, from non-modified SBA-15 molecular sieves with different pore sizes IF: 4,182
  Autorzy:
  A. Korzeniowska, W. Strzempek, W. Makowski, E. Menaszek, W. J. Roth, B. Gil
  Czasopismo:
  Microporous and Mesoporous Materials (rok: 2020, tom: 294, strony: 109903), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.micromeso.2019.109903 - link do publikacji