Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badanie wpływu defektów strukturalnych na własności termiczne grafenu CVD

2014/15/D/ST5/03944

Słowa kluczowe:

przewodność cieplna defekty materiały 2D grafen

Deskryptory:

 • ST5_1: Właściwości strukturalne materiałów
 • ST5_4: Cienkie warstwy
 • ST5_19: Metody badań właściwości materiałów

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Jarosław Judek 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: SONATA 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 304 100 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-07-01

Zakończenie projektu: 2017-09-30

Planowany czas trwania projektu: 18 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. zestaw komórki DSC600 firmy Linkam Scientific Instruments.
 2. laser 514nm do spektrometru ramanowskiego Renishaw inVia. Za kwotę 80 000 PLN
 3. nowe oprogramowanie do spektroskopu ramanowskiego Renishaw inVia. Za kwotę 20 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 1. Temperature induced phonon behaviour in germanium selenide thin films probed by Raman spectroscopy IF: 2,772
  Autorzy:
  A. Taube, A. Łapińska, J. Judek, N. Wochtman, and M. Zdrojek
  Czasopismo:
  J. Phys. D: Appl. Phys (rok: 2016, tom: 49, strony: 315301), Wydawca: IOP Publishing Ltd
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1088/0022-3727/49/31/315301 - link do publikacji
 2. Raman spectroscopy of layered lead tin disulfide (PbSnS 2 ) thin films IF: 2,395
  Autorzy:
  A. Łapińska, A. Taube, M. Wąsik, G. Z. Żukowska, A. Dużyńska, J. Judek, and M. Zdrojek
  Czasopismo:
  J. Raman Spectrosc. (rok: 2016, tom: 48, strony: 479), Wydawca: John Wiley & Sons, Ltd.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/jrs.5064 - link do publikacji
 3. Statistical analysis of the reduction process of graphene oxide probed by Raman spectroscopy mapping IF: 2,649
  Autorzy:
  A. Wróblewska, A. Dużyńska, J. Judek, L. Stobiński, K. Żerańska, A. P. Gertych, M. Zdrojek
  Czasopismo:
  J. Phys.: Condens. Matter (rok: 2017, tom: 29, strony: 475201 (6pp)), Wydawca: IOP Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1088/1361-648X/aa92fe/meta - link do publikacji
 4. Temperature Evolution of Phonon Properties in Few-Layer Black Phosphorus IF: 4,509
  Autorzy:
  Anna Łapińska, Andrzej Taube, Jaroslaw Judek, and Mariusz Zdrojek
  Czasopismo:
  J. Phys. Chem. C (rok: 2016, tom: 120, strony: 5265-5270), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.jpcc.6b01468 - link do publikacji
 5. Statistical analysis of the temperature dependence of the phonon properties in supported CVD graphene IF: 6,337
  Autorzy:
  J. Judek, A. P. Gertych, M. Krajewski, K. Czerniak, A. Łapińska, J. Sobieski, M. Zdrojek
  Czasopismo:
  Carbon (rok: 2017, tom: 124, strony: 44569), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.carbon.2017.08.029 - link do publikacji
 6. Temperature dependence of phonon properties in CVD MoS2 nanostructures – a statistical approach IF: 4,123
  Autorzy:
  J. Judek, A. P. Gertych, K. Czerniak, and M. Zdrojek
  Czasopismo:
  Physical Chemistry Chemical Physics (rok: 2018, tom: 20, strony: 15486-15495), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C8CP01232F - link do publikacji