Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Optymalizacja efektu rozdrobnienia ziaren do zakresu nano w stopach Mg-Li o zmiennej strukturze krystalicznej metodą intensywnej deformacji.

2014/15/B/ST8/03184

Słowa kluczowe:

nanomateriały metaliczne stopy Mg-Li metody intensywnej deformacji Mikroskopia elektronowa HRTEM. EBSD,

Deskryptory:

 • ST5_1: Właściwości strukturalne materiałów
 • ST5_8: Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki
 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Jan Dutkiewicz 

Liczba wykonawców projektu: 9

Konkurs: OPUS 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 942 880 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-08-10

Zakończenie projektu: 2019-02-09

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (9)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (6)
 1. Modification of microstructure and properties of extruded Mg-Li-Al alloys of alfa and beta phase composition using ECAP processing IF: 0,497
  Autorzy:
  J. DUTKIEWICZ, S. RUSZ W. MAZIARZ, W. SKUZA, D. KUC, O. HILSER,
  Czasopismo:
  Acta Physica Polonica A (rok: 2017, tom: 131, strony: 1303-1306), Wydawca: Instytut Fizyki PAN
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12693/APhysPolA.131.1303 - link do publikacji
 2. Effect of KOBO Extrusion and Following Cyclic Forging on Grain Refinement of MgLi9Al2Sc0,5 Alloy IF: 2,892
  Autorzy:
  Jan Dutkiewicz, Damian Kalita, Wojciech Maziarz, Tomasz Tański, Wojciech Borek, Paweł Ostachowski, Marek Faryna
  Czasopismo:
  Metals and Materials International volume 26, pages1004–1014(2020) (rok: 2019, tom: 26, strony: 1004-1014), Wydawca: Springer Nature
  Status:
  Opublikowana
 3. Microstructure and texture changes of MgLiAl alloys composed of α or α +β phases after twist channel angular pressing TCAP IF: 0,625
  Autorzy:
  J. DUTKIEWICZ, S. RUSZ, D. KUC, O. HILSER, P. BOBROWSKI, B. KANIA
  Czasopismo:
  Archives of Metallurgy and Materials (rok: 2018, tom: 63 (2018), 4,, strony: 1827-1835), Wydawca: Institute of Metallurgy and Materials Science of the Polisjh Academy of Sciences
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.24425/amm.2018.125111 - link do publikacji
 4. SUPERPLASTIC DEFORMATION OF TWO PHASE MgLiAl ALLOY AFTER TCAP PRESSING IF: 0,35
  Autorzy:
  Jan Dutkiewicz, Stanislav Rusz, Dariusz Kuc, Ondrej Hilser, Paweł Pałka, Grzegorz Boczkal
  Czasopismo:
  Acta Metallurgica Slovaca (rok: 2017, tom: 23, strony: 215-221), Wydawca: Technical University Kosice, Slovakia
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12776/ams.v23i3.987 - link do publikacji
 5. Structure of MgLiAl alloys after various routes of severe plastic deformation studied by TEM IF: 0,73
  Autorzy:
  Jan Dutkiewicz, Stanislav Rusz, Ondrej Hilsner, Tomasz A.Tański, Wojciech Borek, Maciej Szlezynger, Piotr Bobrowski, Wojciech Maziarz
  Czasopismo:
  International Journal of Materials Research (rok: 2019, tom: 110 (2019) 1, strony: 24-31), Wydawca: Deutsche Gesellschaft für Materialkunde e.V. (DGM)
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3139/146.111680 - link do publikacji
 6. Composites strengthened with graphene platelets and formed in semi-solid state based on α and α/β MgLiAl alloys IF: 1,331
  Autorzy:
  Jan Dutkiewicz, Łukasz Rogal, Przemyslaw Fima, Piotr Ozga
  Czasopismo:
  Journal of Materials Engineering and Performance (rok: 2018, tom: -27, strony: 2205-2018), Wydawca: Springer nature
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11665-018-3308-8 - link do publikacji
 7. Development of new age hardenable Mg-Li-Sc alloys IF: 3,779
  Autorzy:
  Jan Dutkiewicz,Łukasz Rogal, Przemyslaw Fima, Damian Kalita
  Czasopismo:
  Journal of Alloys and Compounds 784 (2019) 686 (rok: 2019, tom: 784, strony: 686-696), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
 8. Effect of various SPD techniques on structure and superplastic deformation of two phase MgLiAl alloy" IF: 1,889
  Autorzy:
  Jan Dutkiewicz, Piotr Bobrowski, Stanislav Rusz, Ondrej Hilser, Tomasz A.Tański, Wojciech Borek, Marek Łagoda, Paweł Ostachowski, Paweł Pałka, Grzegorz Boczkal, Dariusz Kuc, Tomasz Mikuszewski
  Czasopismo:
  Metals and Materials International (rok: 2018, tom: 24, strony: 1077-1089), Wydawca: ASM International
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3139/146.111680 - link do publikacji
 9. "Superplastic deformation of Mg-9Li-2Al-0.5Sc alloy after grain refinement by KoBo extrusion and cyclic forging" IF: 1,9
  Autorzy:
  Jan Dutkiewicz, Damian Kalita, Wojciech Maziarz, Marek Faryna
  Czasopismo:
  Archives of Civil and Mechanical Engineering (rok: 2020, tom: 20, strony: 121-131), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s43452-020-00128-9 - link do publikacji
 1. The effect of ECAP and multiple Gleeble deformation on the microstructure and mechanical properties of hcp or bcc + hcp Mg-Li-Al alloys.
  Autorzy:
  J. Dutkiewicz, W. Maziarz, M. Miszczyk, B. Kania, S. Rusz, O. Hilsner, D. Kuc, W. Borek, T.A. Tański
  Konferencja:
  Materials with UFG structure and new progressive materials", Ostrava 9th - 10th February 2017 (rok: 2017, ), Wydawca: VSB Ostrava department of mechanical Emgineering
  Data:
  konferencja 9-10 luty 2017
  Status:
  Opublikowana
 2. New Low Density High Ductility Age Hardenable Magnesium Mg-Li-Sc Alloys
  Autorzy:
  Jan Dutkiewicz, Łukasz Rogal, Damian Kalita, Przemysław Fima
  Konferencja:
  ICPMAT 2018 Hanoi Vietnam (rok: 2018, ), Wydawca: University of Science and Technology, Hanoi, Vietnam
  Data:
  konferencja 4-7 wrzesien 2018
  Status:
  Opublikowana
 3. Effect of various severe plastic deformation techniques on grain refinementand phase composition β or α + β MgLiAl alloy
  Autorzy:
  J. Dutkiewicz, W. Maziarz, S. Rusz, O. Hilser, T. A.Tański, W. Borek, M.Łagoda, P. Ostachowski, D. Kuc, T. Mikuszewski
  Konferencja:
  12th Polish Japanese Joint Seminar on Micro and Nano analysis (rok: 2018, ), Wydawca: Fukuoka University
  Data:
  konferencja 28.08-1.09.2018
  Status:
  Opublikowana
 4. Modification of microstructure and properties of extruded Mg-Li-Al alloys of a and a + b phase composition using ECAP processing
  Autorzy:
  J. Dutkiewicz, W. Maziarz,W. Skuza, D. Kuc, O. Hilsner, S. Rusz
  Konferencja:
  11th Polish Japanese Seminar on Micro and Nano Analysis (rok: 2016, ), Wydawca: IF PAN
  Data:
  konferencja 11-14 wrzesien 2016
  Status:
  Opublikowana
 5. TEM studies of structure of MgLiAl alloys after various routes of severe plastic deformation
  Autorzy:
  J.Dutkiewicz, S. Rusz, O.Hilsner, T.A.Tański, W. Borek, P. Bobrowski, M. Szlezynger and W. Maziarz
  Konferencja:
  XVI International Conference on Electron Micrposcopy (rok: 2017, ), Wydawca: Politechnika Warszawska
  Data:
  konferencja 10-13 wrzesien 2017
  Status:
  Opublikowana
 6. Superplastic deformation of MgLiAl alloys after TCAP composed of α +β phases.
  Autorzy:
  J. Dutkiewicz, S. Rusz, D. Kuc, O. Hilser, P. Pałka, G. Boczkal
  Konferencja:
  ICPMAT 2017 Kosice (rok: 2017, ), Wydawca: Technical University Kosice Slovakia
  Data:
  konferencja 6-9 sierpien 2017
  Status:
  Opublikowana